نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اتاق عمل، گروه اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

2 کارشناس ارشد پرستاری، گروه اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

3 کارشناس هوشبری، دپارتمان اتاق عمل, بیمارستان هاشمی‌نژاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشیار گروه آموزشی اتاق عمل و هوشبری، مرکزتحقیقات سلامت سالمندان، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

چکیده

زمینه و هدف: برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد اتاق عمل، با توجه به نوپا بودن رشته، نیاز به ارزیابی مداوم، تضمین کیفیت و ارتقا دارد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تطبیقی برنامه آموزشی کارشناسی ارشد رشته اتاق عمل ایران و دانشگاه‌های منتخب استرالیا است.
مواد و روش­ها: داده‌های لازم این مطالعه تطبیقی، از طریق جستجوی گسترده در وب‌سایت‌های دانشگاه‌های ملبورن، آدلاید و لاتروب و مکاتبه با آنها، پایگاه‌های انگلیسی و فارسی بین سال‌های 2000 تا 2020 جمع‌آوری شده است. مدل چهار مرحله‌ای جرج بردی برای ارزیابی برنامه‌های درسی استفاده شد.
یافته­ها: مهم‌ترین ویژگی برنامه ارشد در استرالیا، نداشتن آزمون ورودی، تحصیل به دو صورت تمام‌وقت و نیمه‌وقت، تجربه حداقل دو سال کار در اتاق عمل، واحدهای درسی بیشتر و انعطاف در انتخاب دروس بود در حالی که در ایران، شرکت در آزمون سراسری، توجه نکردن به سابقه کاری در اتاق عمل و درج نشدن گرایش یا تخصص در دانشنامه فارغ‌التحصیلان ارشد و تحصیل به‌صورت تمام‌وقت از خصوصیات برنامه ارشد اتاق عمل بود.
نتیجه‌گیری: مقایسه نظام آموزشی ایران و استرالیا، بیانگر تفاوت‌هایی در برنامه آموزشی دو کشور بود. به‌منظور رفع نواقص و ارتقای رشته در ایران به مسئولان برنامه‌ریزی، توجه به تجربه کار بالینی، استفاده از ظرفیت واحد انتخابی- تخصصی و پایان‌نامه در راستای تخصصی شدن، روش‌های مختلف تحقیق و ارائه برخی دوره‌های خاص به صورت مجازی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of Operating Room Master of Science in Iran and Australia: A Descriptive-Comparative Study

نویسندگان [English]

 • fatemeh Vafi Sani 1
 • Seyyed Alireza Mohammad Doust 2
 • mohammad hosein zadeh hesari 3
 • Roghayeh Zardosht 4

1 Master of Operating Room, Department of operative room and anesthetics, School of paramedical, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.

2 Master of Nursing, Operating Room Department, Faculty of Paramedices, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.

3 Anesthetist Nurse, Department of operation room, Hashemi Nejad Hospital, Mashhad Sabzevar University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

4 Associate Professor, Department of operative room and anesthetics, Iranian Research Center on Healthy Aging. School of paramedical, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The curriculum of Operating Room Master of Science in Iran is novel, so it requires constant evaluation as well as quality assurance and promotion. The present study aimed to comparing the curricula of Master of Science in Operating Room in Iran and Master of Perioperative Nursing in selected Australian universities.
Materials and Methods: Necessary data was collected through an extensive search in Websites of universities of Melbourne, Adelaide and Latrobe and correspondence with them, English and Persian databases between 2000 -2020. The four-step model of George Beredy was used to assessment the curriculum.
Results: The most important characteristics of the Australian postgraduate Curricula were lack of entrance exams, full-time and part-time education, at least two years of nursing work experience in operating rooms as a licensed practical nurse. The number of courses was more with flexibility in choosing courses. While in Iran Taking the Iranian University Entrance Exam, non-consideration of operating room work experience, and not entering the orientation or specialization in the graduate encyclopedia, Full-time education were features of the senior operating room curriculum.
Conclusion: Comparing Iranian and Australian educational systems revealed a significant difference in programs and Curricula offered in both countries. In order to eliminate the shortcomings and promote the field in Iran, it is recommended to the planning officials, to pay attention to the clinical work experience, to use the capacity of the selective-specialized unit and the dissertation in order to become specialized, different research methods and to offer some special courses in virtual form.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Comparative Study
 • Master of Science
 • Curriculum
 • Operating Room
 1. Shoghi Shafagh Aria F, Samadi P, Yazdani S. Qualitative explanation of the effect of changes in the educational system on the development of professionalism in medical residents. Strides in Development of Medical Education. 2019;16(1).  Doi:https://doi.org/10.5812/sdme.84144
 2. Borzou SR, Oshvandi K, Cheraghi F, Moayed MS. Comparative Study of Nursing PhD Education System and Curriculum in Iran and John Hopkins School of Nursing. Bimonthly of Education Strategies in Medical Sciences. 2016;9(3):194-205. URL: http://edcbmj.ir/article-1-1026-fa.html
 3. Ministry of Health. Educational program of master in Science in operative room. General profile, program, course syllabus and evaluation method. Islamic Republic of Iran Ministry of Health and Medical Education High Council of Medical Sciences Programming: Ministry of Heath of Iran; 2013.
 4. Sadat-Aghahosseini S, Navab E, Sadooghiasl A. A comparative study on curriculum of geriatric nursing master’s degree in Iran and Ireland. Nursing Practice Today. 2016;3(1):19-25.
 5. Adib Hajbagheri M, Sharifi N. Graduate Nursing Management Curriculum: A Comparative Study of Iranian Universities and UC Davis University of California. Research in Medical Education. 2020;12(1):44-51. Doi: 29252/rme.12.1.44
 6. Adelaide University of Australia, History Adelaide, South Australia 2020 [Available from: : https://www.adelaide.edu.au/about.
 7. Melbourne University of Australia, History Melbourne, North Australia: The University of Melbourne, Melbourne, North Australia, Australia; 2020 [Available from: https://about.unimelb.edu.au/.
 8. La Trobe University of Australia, History suburb of Bundoora, Melbourne, North Australia 2020 [Available from: https://www.latrobe.edu.au/about.
 9. Zhu R. A Comparative Study of the College Entrance Examinations(CEEs): SAT and ACT in the United States and Gaokao in the People's Republic of China: University of Akron; 2014.
 10. Jalali R, Rigi F, Parizad N, Amirian Z, Borzou S. Comparison of undergraduate nursing education in Iran and George Washington University. Educ Res Med Sci J. 2016;5(2):64-73.
 11. Ministry of Health. Educational program of Bachelor of Science in surgical Technology. General profile, program, course syllabus and evaluation method. Islamic Republic of Iran Ministry of Health and Medical Education High Council of Medical Sciences Programming: Ministry of Health of Iran. 2015
 12. Availablefrom:https://sanjeshp.ir/PDF.aspx?newsid=61514&type=application/pdf 2020 [
 13. Availablefrom:http://www.org/Download/1400/Sarasari/Cs/v2/TajribiSc_v2.pdf 2020].
 14. Adelaide University of Australia, Master of Nursing Science(Perioperative Nursing): The University of Adelaide, Adelaide, South Australia 5005, Australia; 2020 [updated 14 Jan 2020. Available from: https://www.adelaide.edu.au/degree-finder/2019/mnusc_mnurscpn.html%20#df-acc-degree_structure_parent.
 15. Melbourne University of Australia, Vision Melbourne: The University of Melbourne, Melbourne, North Australia, Australia; 2019 [Available from: https://healthsciences.unimelb.edu.au/departments/nursing/about-us/our-vision.
 16. La Trobe University of Australia, Vision of La Trobe University of La Trobe, Melbourne, North Australia, Australia 2019 [updated 03 Dec 2019. Available from: https://www.latrobe.edu.au/about/vision.
 17. Regulation's Facilitate Continuing Education Excellent Students and Brilliant Talents, Tehran, Iran: Management of Elite and Talented Students, Deputy of Education, Ministry of Health and Medical Education; 2011 [Available from: http://gta.behdasht.gov.ir/uploads/459_2782_26_ayeen_derakhshanedameh.htm.
 18. High Council for Medical Planning, Regulations and Instructions Tehran, Iran: Secretariat of the Supreme Council for Medical Planning, Deputy of Education, Ministry of Health and Medical Education; 2011 [Available from: http://hcmep.behdasht.gov.ir/page.
 19. La Trobe University of Australia, Health Sciences: University of La Trobe, Melbourne, North Australia, Australia; 2018 [updated 17 September 2018. Available from: https://www.latrobe.edu.au/handbook//2019/postgraduate/she/health-sciences/index.htm.
 20. Melbourne University of Australia, Postgraduate Certificate in Nursing Practice(Perioperative): The University of Melbourne, Melbourne, North Australia, Australia; 2010 [Available from: http://archive.handbook.unimelb.edu.au/view/2010/j03pe/.
 21. Baghaei R, Hosseinzadegan F, Mokhtari L, Mihandoust S. Comprative Study of Nursing PhD Curriculum in Iran, Turkey and Jordan. Sci J Nurs Midwifery Paramed Fac. 2017;3(1):53-64. DOI: 10.29252/sjnmp.3.1.53
 22. Ebadinejad Z, nobahar M, Babamohamadi H. Comparison of Master's Degree Curriculum for Pediatric Nursing in Iran and King of England: A Comparative Study. JPEN 2021; 6 (3) :22-29.DOI:10.21859/jpen-060303
 23. Goliroshan S, Nobahar M, Babamohammadi H. Comparative study of Nursing Ph. D. Curriculum in Iran and Carolina. Iranian Journal of Nursing Research. 2020;14(5):48-57 DOI: 10.21859/ijnr-14507.
 24. Zardosht R, Moonaghi HK, Razavi ME, Ahmady S. The challenges of clinical education in a baccalaureate surgical technology students in Iran: a qualitative study. Electronic physician. 2018;10(2):6406. doi: 19082/6406
 25. Zardosht R, Karimi Moonaghi H. Just Trust Me: The Essential Demand of Operating Room Students. Future of Medical Education Journal. 2018;8(1):47-8 doi:  22038/FMEJ.2018.28716.1183.
 26. Matbouei M, Babamohamadi H, Nobahar M. Comparative study of Master's Community Health Nursing in Iran with Chiang Mai University of Thailand. Journal of Nursing Education (JNE). 2019;8(4). Doi: 10.21859/jne-08406
 27. Manouchehri H. Work During Studying from the Perspective of Nurses: A Qualitative Study by Content Analysis Approach'Houman Manouchehri,“Elham Imani," Foroozan Atashzadeh-Shoorideh and" Hamid Alavi Majd" Department of Basic Sciences, Nursing and Midwifery School. International Journal of Tropical Medicine. 2017;12(1):15-24.
 28. Pitt V, Powis D, Levett-Jones T, Hunter S. Factors influencing nursing students' academic and clinical performance and attrition: an integrative literature review. Nurse education today. 2012;32(8):903-13. DOI: 1016/j.nedt.2012.04.011
 29. Phillips C, Kenny A, Esterman A. Pre-registration paid employment practices of undergraduate nursing students: A scoping review. Collegian. 2016;23(1):115-27. DOI: 1016/j.colegn.2014.09.012
 30. Aghazade A, Ahghar G, Fazlalizade R. Analytical and comparative study of characteristics curriculum higher education for distance studies in iran and england and india. Interdisciplinary Studies in the Humanities.2012;4(4):75-106. Doi: https://doi.org/10.7508/isih.2012.16.004.
 31. Tabrizi J, Mardani l, Kalantari h, Hamzehei z. Clerkship from the Perspective of Students of Health Services Management and Family Health in Tabriz University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education. 2011;10(4):1-13.
 32. Tazakori Z, Mehri S, Mobaraki N, Dadashi L, Ahmadi Y, Shokri F, et al. Factors affecting on quality of clinical education from perspectives of operating room students. 2015;17(2):128-36. URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-332-en.html
 33. Zardosht R, Moonaghi HK. Operating Room Culture to Develop Students' Clinical Education in Iran: Hierarchical or Collaborative? Journal of Nursing and Midwifery Sciences. 2020;7(2):136-7. DOI: 10.4103/JNMS.JNMS_44_19
 34. Gholami H, Vafadar Z. Comparative Study of the Educational Program of Military Nursing in Iran, USA, India. Journal of Military Medicine. 2020;22(11):1099-109.doi: 10.30491/JMM.22. 1 1 .1099
 35. Khoshkesht S, Navab E. Comparative study of nursing PhD education program in tehran university of medical sciences and McGill University. Iranian Journal of Nursing Research. 2019;14(4):72-80. Doi: 10.21859/ijnr-14410.