مقاله پژوهشی
پیشرفت های اخیر در تشخیص عفونت با هلیکوباکتر پیلوری

رضا قوطاسلو؛ طاهره پیرزاده؛ آیلین اسمعیل خانی؛ عابد زاهدی بیالوایی؛ حامد ابراهیم زاده لیل آبادلو

دوره 29، شماره 2 ، خرداد و تیر 1401، صفحه 179-194

چکیده
  چکیدههلیکوباکتر پیلوری اولین باکتری سرطان زایی است که به رسمیت شناخته شده و این باکتری یکی از پاتوژن های مهم انسانی است. اگر درمان ضروری صورت نگیرد، کلونیزاسیون معمولاً مادام العمر ادامه می یابد. هلیکوباکتر پیلوری عامل اصلی بیماری های مختلف دستگاه گوارش شامل گاستریت مزمن فعال، بدون علائم بالینی تا زخم گوارشی، آدنوکارسینوم معده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت آموزش
طراحی، اجرا و ارزشیابی لاگ بوک الکترونیکی مبتنی بر وب برای کارآموزی دانشجویان اتاق عمل و هوشبری

آرزو داوری نیا مطلق قوچان؛ فاطمه برزویی؛ زهره محمدزاده تبریزی؛ رویا اکبرزاده؛ حمیده یزدی مقدم

دوره 29، شماره 2 ، خرداد و تیر 1401، صفحه 195-205

چکیده
  مقدمه و هدف: استفاده از روش های نوین ارزشیابی بالینی یکی از سیاست های مهم موسسات آموزشی است. لاگ‌بوک بعنوان یکی از موثرترین شیوه های نوین در ارزشیابی فعالیت‌های بالینی محسوب می‌گردد. مطالعه حاضر با هدف طراحی، اجرا و ارزشیابی لاگ بوک الکترونیکی در جهت بهبود کیفیت ارزشیابی دانشجویان اتاق عمل و هوشبری در کارآموزی های در عرصه انجام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه افسردگی در افراد دارای لکنت زبان با افراد بدون لکنت زبان- مطالعه مروری سیستماتیک

زینب اکبری؛ فاطمه اسماعیلی دهج؛ محبوبه صابری مهر؛ یلدا امیرساسان

دوره 29، شماره 2 ، خرداد و تیر 1401، صفحه 206-217

چکیده
  لکنت زبان دارای ابعاد گوناگون، زیستی، مغزی و روانشناختی می باشد. که تحقیقات در این زمینه ها برای درک بهتر این اختلال لازم هستند. هدف از این پژوهش بررسی افسردگی در میان افراد دارای لکنت زبان و بدون لکنت زبان بود. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی با روش مرور سیستماتیک بود که جهت دستیابی به مطالعات مرتبط کلید واژه های افسردگی، اختلالات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی دندانپزشکی
آگاهی و نگرش دانشجویان پزشکی، مامایی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران در زمینه سلامت دهان دوران بارداری

زهرا باغانی؛ سمیرا بصیرشبستری؛ ایمان شیرین بک؛ مهدی دولتی

دوره 29، شماره 2 ، خرداد و تیر 1401، صفحه 218-230

چکیده
  زمینه و هدف: سلامت دهانی تاثیر بسزایی بر روی ایجاد عوارض دوران بارداری دارد و ارتقا آگاهی تامین کنندگان سلامت،میتواند منجر به تقویت درمان های پیشگیرانه و کاهش بار مالی برای جامعه گردد. لذا هدف از انجام این مطالعه ارزیابی آگاهی و نگرش دانشجویان پزشکی، مامائی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران در زمینه سلامت دهان دوران بارداری می باشد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
مداخله برنامه های ورزشی TRX و پیلاتس بر تعادل وظرفیت‌های عملکردی زنان بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

پریسا قاسمی؛ فرزاد ناظم؛ مسعود اعتمادی‌فر؛ حسین ساکی

دوره 29، شماره 2 ، خرداد و تیر 1401، صفحه 231-242

چکیده
  زمینه: افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس احتمالا با اختلال در راه رفتن و تعادل فیزیکی مواجه هستند. نقش فعالیت ورزشی به عنوان یک روش غیردارویی برای توانبخشی این بیماران موثرگزارش شده است. بنابراین، هدف از این مطالعه، بررسی مداخله تمرینات ورزشی تعلیقی (Total-Body Resistant Exercise, TRX) و پیلاتس بر پارامترهای تعادل و ظرفیت‌های عملکردی بیماران مبتلا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی تاثیر یک برنامه آموزش قاطعیت بر ارتباط قاطعانه و عزت نفس پرستاران

زهرا نعمتی؛ شاهرخ مقصودی؛ سیدرضا مظلوم؛ مریم کلاته ملائی

دوره 29، شماره 2 ، خرداد و تیر 1401، صفحه 243-254

چکیده
  مقدمه: قاطعیت ابزار ضروری در ارتباط میان پرستاران با سایرین محسوب میشود. بر اساس مطالعات، پرستاران قاطع تراعتمادبه نفس بالاتری داشته و در صورت انجام خطا، شهامت بیشتری در گزارش خطا و در نتیجه انجام اقدام به موقع و پیشگیری از تکرار خطاهای مشابه شود.هدف: مطالعه ی حاضر با هدف ارزیابی اثر یک برنامه ی آموزشی قاطعیت بر میزان قاطعیت و عزت نفس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش بهداشت
بررسی دانش ، نگرش و عملکردخانواده های شهر سبزوار در ارتباط با میزان رعایت پروتکل های بهداشتی کرونا و عوامل مؤثر بر آن سال در 1400

آرزو نیک نژاد جلالی؛ سمیه ستوده؛ مبینا رحیمی؛ مالک سلیمانی محمدی

دوره 29، شماره 2 ، خرداد و تیر 1401، صفحه 255-267

چکیده
  زمینه و هدف: هدف از این مطالعه بررسی پارهای از عوامل جمعیت‌شناسی و رفتاری مرتبط با رعایت اصول بهداشتی مرتبط با کرونا و بررسی دانش، نگرش و عملکرد ساکنین شهر سبزوار از اصول مراقبتی کووید 19 می باشد.مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی به‌صورت مقطعی بود. نمونه مورد مطالعه 1007 نفر از مردم شهر سبزوار بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی و فارماکولوژی
تأثیر حفاظت عصبی کوآنزیم Q10 بر اختلال شناختی و استرس اکسیداتیو ناشی از مونوسدیم گلوتامات در هیپوکامپ موش‌های صحرایی

رویا کاوه؛ محمد امین عدالت منش

دوره 29، شماره 2 ، خرداد و تیر 1401، صفحه 268-280

چکیده
  زمینه و هدف: سمیت تحریکی ناشی از مونوسدیم گلوتامات (MSG) منجر به استرس اکسیداتیو در نواحی مختلف مغز می‌گردد. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثر محافظت عصبی کوانزیم Q10 بر بهبود حافظه کوتاه مدت و بلند مدت و پارامترهای استرس اکسیداتیو در موشهای صحرایی تحت تیمار با MSG می‌باشد.مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، تعداد 40 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
مقایسه اثربخشی روان درمانی بین فردی و درمان شناختی - رفتاری بر تصویر بدنی زنان مراجعه کننده به مراکز جراحی زیبایی

آیت اله یوسفی؛ محبوبه طاهر؛ حکیمه آقایی؛ حسن باقری نیا

دوره 29، شماره 2 ، خرداد و تیر 1401، صفحه 281-290

چکیده
  زمینه و هدف: تصویر بدنی مفهوم پیچیده‌ای است که در بردارنده عوامل بیولوژیکی، روان‌شناختی، درونی و عوامل اجتماعی خارجی است. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی روان‌درمانی بین‌فردی و درمان شناختی- رفتاری بر تصویر بدنی زنان مراجعه کننده به مراکز جراحی زیبایی انجام شد. مواد و روش‌ ها: این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون - ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیرآموزش همتا برتبعیت از رژیم غذایی و دارویی بیماران دیالیزی مراجعه کننده به مراکز آموزشی-درمانی ارومیه

منیره رضایی؛ نسرین حیدرزاده؛ لیلا حیدرزاده

دوره 29، شماره 2 ، خرداد و تیر 1401، صفحه 291-302

چکیده
  مقدمه:این مطالعه باهدف تعیین تاثیرآموزش همتا برتبعیت از رژیم غذایی ودارویی بیماران دیالیزی مراجعه کنندهمقدمه: این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش همتا بر میزان تبعیت از رژیم غذایی ودارویی بیماران دیالیزیروش کار: مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی است که در سال 1398 با مشارکت 60 نفر از بیماران دیالیزی به روش نمونهگیری در دسترس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی کارایی تصفیه فاضلاب به روش صافی چکنده با تأمین برق خورشیدی

فهیمه احمدیان؛ ابوالفضل رحمانی ثانی؛ سپهر سلطانی؛ محمدحسن کوثری

دوره 29، شماره 2 ، خرداد و تیر 1401، صفحه 303-317

چکیده
  زمینه و هدف: توسعه تاسیسات تصفیه فاضلاب، نگرانی در مورد مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای آن‌ها را افزایش داده است. مصرف انرژی منبع اصلی انتشار کربن در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب است. تاثیرات زیست محیطی مصرف انرژی در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب را از طریق استراتژی‌های مختلف از قبیل استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر می‌توان کاهش داد.مواد ...  بیشتر