مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری و خودپنداره کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان

محیا ابراهیمی؛ سیما قدرتی؛ حمیدرضا وطن خواه کورنده

دوره 29، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 1-12

چکیده
  زمینه و هدف : درمان پذیرش و تعهد ، یکی از درمان های رفتاری موج سوم در زمینه درمان اختلالات اضطرابی است. هدف پژوهش حاضر ، بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری و خودپنداره کودکان مبتلا به سرطان است.روش کار : پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه کودکان مبتلا به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
اثر بخشی آموزش حمایت رفتاری مثبت مبتنی بر ذهن–آگاهی مادران در رابطه با مشکلات هیجانی-رفتاری کودکان‌ اتیسم‌

سعید رضا امیریان؛ مجتبی امیری مجد؛ منصوره شهریاری احمدی؛ لیلا الیاسی

دوره 29، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 13-24

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه اینکه تاثیر درمان‌های دارویی و آموزشی-توانبخشی رایج، بر روی مشکلات هیجانی-رفتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم کافی نیستند؛ درمان‌های جدید بر حمایت رفتاری مثبت مبتنی بر ذهن–آگاهی مادران این کودکان جهت کاهش مشکلات هیجانی-رفتاری کودکان‌شان پیشنهاد شده اند. از این رو در این مطالعه، تأثیر آموزش حمایت رفتاری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
اثربخشی ایمن سازی در مقابل استرس بر میزان اضطراب، استرس ادراک شده و پیروی از درمان در بیماران مبتلا به آسم

آذین گازر؛ بیوک تاجری؛ ناصر صبحی قراملکی؛ محمد حاتمی؛ غلامرضا صرامی فروشانی

دوره 29، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 25-35

چکیده
  زمینه و هدف: آسم یکی از شایعترین بیماری‌های مزمن تنفسی و از معضلات اصلی سیستم‌های بهداشتی درمانی در بسیاری از جوامع دنیا و کشور ما محسوب می‌شود. از اینرو هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی ایمن سازی در مقابل استرس بر میزان اضطراب، استرس ادراک شده و پیروی از درمان در بیماران مبتلا به آسم بود.مواد و روش‌ها: در این پژوهش نیمه تجربی 30 بیمار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
بررسی رابطه فعالیت سیستم های مغزی رفتاری و اضطراب بیماری با نقش واسطه ای انعطاف پذیری شناختی

فرنوش بدیهی زراعتی؛ جعفر حسنی؛ مهدی قاسمی مطلق

دوره 29، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 36-50

چکیده
  زمینه و هدف: یکی از مباحثی که در روان‌شناسی سلامت مطرح است واکنش افراد به نشانه‌های جسمانی بیماری است، افراد دارای اضطراب بیماری باورهای غلط و تعابیر نادرستی از سلامتی دارند، پژوهش حاضر به بررسی رابطه فعالیت سیستم های مغزی رفتاری و اضطراب بیماری با نقش واسطه ای انعطاف پذیری شناختی، می پردازد.مواد و روش ها: روش مطالعه از نوع همبستگی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آمار و اپیدمیولوژی
ارائه روش باز نمونه گیری بوت استرپ در تحلیل منحنی ROC به منظور ارزیابی آزمون تشخیصی T4 و TSH سرمی در کم کاری تیروئید نوزادان

علی اکبرپور صحبت آبادی؛ اعظم مسلمی؛ فاطمه درّه؛ محمد رفیعی

دوره 29، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 51-64

چکیده
  زمینه و هدف: کم کاری مادرزادی تیروئید از شایع‌ترین بیماری‌های غدد درون ریز و متابولیک کودکان و از مهم‌ترین علل عقب ماندگی ذهنی نوزادان است. کم کاری این غده می‌تواند در علل ثانویه به شکل نقص کارکرد در هیپوفیز یا هیپوتالاموس و کمبود TSH باشد. علائم بالینی کم کاری تیروئید در روزهای اول زندگی کم و غیر قابل تشخیص است، لذا تنها راه تشخیص ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بهداشت محیط و محیط زیست
ارزیابی خطر و شدت آلودگی خاک ناشی از آلودگی فلزات سنگین در خاک‌های اطراف محل دفن زباله‌های شهری

محمد حسن کوثری؛ محمدحسین ساقی؛ ایوب رستگار؛ سمیه ستوده

دوره 29، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 65-76

چکیده
  زمینه و هدف: در محل‌های دفن مهندسی شده هم نمی‌توان از تولید شیرابه جلوگیری کرد که حاوی انواع مختلفی از فلزات سنگین است. بنابراین محل‌دفن زباله یکی از منابع اصلی افزایش غلظت فلزات سنگین در خاک است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی شدت آلودگی خاک‌های اطراف محل‌دفن زباله سبزوار به فلزات سنگین و تهیه نقشه آلودگی خاک به فلزات سنگین بود.مواد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
تأثیر تمرینات مقاومتی بر کارکردهای شناختی در مردان وابسته به هروئین

هانیه سلطانی؛ بهروز عبدلی؛ علیرضا فارسی؛ عباس حق پرست

دوره 29، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 77-87

چکیده
  زمینه و هدف: بسیاری از افراد وابسته به هروئین در کارکردهای شناختی با مشکل مواجه هستند. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر تمرینات مقاومتی بر کارکردهای شناختی مردان وابسته به هروئین بود.مواد و روش‌ها: روش اجرای تحقیق، نیمه تجربی و از لحاظ هدف کاربردی بود که به شیوه پیش‌آزمون-پس‌آزمون همراه با گروه کنترل انجام شد. 30 نفر از افراد وابسته به هروئین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی سالمندان
تبیین و تحلیل الگوهای گذران اوقات فراغت در سالمندان:تحلیل محتوای کیفی

سیده محبوبه حسینی زارع؛ ابوالقاسم پوررضا؛ پروانه اصفهانی؛ کیانوش عبدی

دوره 29، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 88-100

چکیده
  هدف: از آنجایی که مشارکت در فعالیتهای فراغتی، سلامت جسمی و روانی سالمندان را بهبود می‌بخشد، در این مطالعه به تبیین و تحلیل الگوهای فراغتی سالمندان جهت آشکارسازی مشکلات، نیازها و موانع فراغتی برای سیاستگذاران پرداخته شده است. روش بررسی: مطالعه ی حاضر، مطالعه ی کیفی با استفاده از تحلیل محتوای قراردادی بوده که در آن بر اساس نمونه گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی میکروبیولوژی، ویروس، قارچ و انگل
تعیین الگوی مقاومت دارویی سویه‌های اشرﻳشیاﻛلی نسبت به 20 آنتی‌ بیوتیک مورد استفاده در ایران

آیدین عزیزپور

دوره 29، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 101-114

چکیده
  زمینه: در حال حاضر افزایش مقاومت آنتی‌بیوتیکی باکتری‌ها به‌خصوص اشرﻳﺸﻴﺎﻛﻠﻲ به‌عنوان یک مشکل بهداشتی جهانی مطرح می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی الگوی مقاومت دارویی سویه‌های اشرﻳﺸﻴﺎﻛﻠﻲ جدا شده از طیور گوشتی شهرستان اردبیل نسبت به 20 نوع آنتی‌بیوتیک‌ رایج در کشور بود. روش کار: از 24 گله مرغ گوشتی دارای علایم بالینی و جراحات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
اثربخشی بازی درمانی گروهی با رویکرد شناختی- رفتاری بر اضطراب و عزت نفس دانش آموزان ناشنوا

احمد محمودی؛ مریم مشایخ؛ فاطمه زم؛ مهدی شاه نظری؛ جاوید پیمانی

دوره 29، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 115-130

چکیده
  زمینه و هدف: کودک آسیب دیده شنوایی اغلب مشکلات ارتباطی دارد و مشکلات ارتباطی خود می تواند به مسائل اجتماعی و رفتاری منجر شود از این رو هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی بازی درمانی گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری بر اضطراب و عزت نفس دانش آموزان ناشنوا است.مواد و روش‌ ها: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
مقایسه اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان هیجان مدار بر رفتارهای خود مراقبتی و عملکرد جنسی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

مهدی معتکف فر؛ ابوالفضل بخشی پور؛ مهدی قاسمی مطلق

دوره 29، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 131-141

چکیده
  زمینه و هدف : هدف از پژوهش حاضر مقایسه ی اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان هیجان مدار بر خود مراقبتی، عملکرد جنسی در بیماران دیابتی نوع 2 بود. مواد و روش ها : تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی ، با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون بود که از طرح پژوهشی نیمه آزمایشی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد مبتلا به دیابت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
بررسی میزان بیان ژن های KI67 و P53 در کشت هم‌جوار سلول‌های اپیتلیوم کولونHT-29 با IL-17A

علی قربانی رنجبری؛ جلیل مهرزاد؛ حسام دهقانی؛ عباس عبدالهی؛ سامان حسینخانی

دوره 29، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 141-153

چکیده
  زمینه سرطان کولون از سرطان های رایج در جهان می‌باشد. نقش IL-17A در سرطان از مراحل اولیه تومورزایی شروع می شود و به نظر می‌رسد با ایجاد التهاب نقش مهمی در تومورزایی دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان بیان ژن های KI67 و P53 در سلول‌های اپیتلیوم کولونHT-29 تیمار شده با IL-17A می باشد.روش کار IL-17A خریداری شد و به میزان 50 ng/ml ، به محیط کشت HT-29، اضافه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کارآیی آموزش مبتنی بر طرحواره درمانی بر عملکرد خانواده در زنان متاهل مراجعه کننده به مرکز مشاور خانواده (کارایی آموزش مبتنی بر طرح‌واره درمانی بر عملکرد خانواده در زنان متأهل)

راضیه عاشوری؛ شهناز نوحی؛ حکیمه آقایی

دوره 29، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 154-165

چکیده
  زمینه و هدف: عملکرد خانواده از مهمترین شاخص ها برای تضمین کیفیت زندگی و سلامت روان اعضای خانواده می باشد و توانایی مقابله خانواده را با استرس ها و تعارضات نشان می‌دهد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی کارآیی آموزش مبتنی بر طرحواره درمانی در زنان متاهل بر عملکرد خانواده انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر، نیمه تجربی با طرح پیش آزمون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پرستاری
تأثیر اجرای برنامه مدیریت تضاد بر میزان تعارض شغلی و سبک‌های حلّ تعارض پرستاران

فاطمه اخلاقی رضایی؛ امیر رضا صالح مقدم؛ فاطمه حشمتی نبوی؛ حمیدرضا بهنام وشانی

دوره 29، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 166-178

چکیده
  مقدمه: تعارض پدیده‌ای است که آثار مثبت و منفی روی عملکرد افراد و سازمان‌ها دارد. مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی تأثیر اجرای برنامه مدیریت تضاد بر میزان تعارض شغلی و سبک‌های حلّ تعارض پرستاران انجام شد.روش انجام کار: این مطالعه‌ی تجربی بر روی 60 پرستار در بیمارستان کامیاب مشهد، در دو گروه مداخله و کنترل)قبل و بعدی(، در سال 1398و99 انجام شد. ...  بیشتر