موضوعات = آموزش بهداشت
تعداد مقالات: 16
1. بررسی عوامل مرتبط با میزان رعایت پروتکل های بهداشتی و بررسی دانش ، نگرش و عملکرد خانواده های شهر سبزوار نسبت به کرونا در سال 1400

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1400

سمیه ستوده؛ آرزو نیک نژاد جلالی؛ مبینا رحیمی؛ مالک سلیمانی محمدی


2. بررسی ارتباط بین سواد سلامت و میزان خودمراقبتی در جمعیت حاشیه‌نشین تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 321-329

محتشم غفاری؛ سکینه رخشنده رو؛ سید احمد احمدی نسب؛ حسن امامی


3. بررسی ارتباط بین بهزیستی تحصیلی با رویکردهای یادگیری و شیفتگی تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی زنجان

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 287-293

مجید یوسفی افراشته؛ شمسی رضایی؛ ترانه صادقی پری


6. طراحی و روان‌سنجی ابزار سنجش تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان نخست زا بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 183-191

مریم حیدری؛ علی مهری؛ حمید جوینی؛ صدیقه رستاقی؛ زهرا زارع


8. رابطة بین متغیرهای زمینه‌ای و سرمایة اجتماعی در دانشجویان علوم پزشکی ایران

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 113-120

مهناز صلحی؛ جواد یوسفی‌لبنی؛ صدیقه رستاقی؛ بهار خسروی؛ اسماعیل فتاحی


9. رابطه سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی در جامعه ایرانی:یک مطالعه ی مروری نظامند

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 695-707

تیمور آقاملایی؛ حسین داودی؛ علی صفری مرادآبادی؛ سکینه دادی پور


10. بررسی مهمترین ابعاد پاسخگویی از دیدگاه مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان سبزوار

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 817-825

زهرا کیوانلو؛ سمیه فضایلی؛ بیتا برغمدی؛ عقیل الله کیخسروی؛ نجمه سبزواری؛ محبوبه نعمت شاهی


11. کیفیت زندگی و عوامل موثر برآن در بیماران همودیالیزی دربیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد درسال 1396

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 413-420

سید مجتبی موسوی بزار؛ زهرا کیوانلو؛ عقیل الله کیخسروی؛ محمد نعمت شاهی؛ عاطفه اسدی؛ محبوبه نعمت شاهی


12. مقایسه اثربخشی آموزش مبتنی بر پیامک، تلگرام و آموزش حضوری بر کاهش شکایات شایع دوران بارداری

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 365-372

فاطمه مسعودی؛ علی مهری؛ حبیب اله اسماعیلی؛ معصومه هاشمیان


13. بررسی فراوانی علائم ادراکی – شنیداری اختلالات صوت در اساتید

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 177-184

زهرا کمیلی؛ محدثه شهیدی ارقینی؛ نجمه محمودآبادی؛ محمدشفیع مجددی


14. ارزیابی مطالعات سواد سلامت در ایران: یک مرور نظامند

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 793-807

داود رباط سرپوشی؛ سیده بلین توکلی ثانی؛ هادی علیزاده سیوکی؛ نوشین پیمان


15. طراحی و روانسنجی پرسشنامه سنجش علل خشونت خانگی در مردان متاهل

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 845-852

علی مهری؛ غلامرضا گرمارودی؛ اعظم سادات رضوی؛ ابراهیم حاجی زاده؛ معصومه هاشمیان؛ مهناز صلحی


16. بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر رفتار تغذیه ای دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر چابهار

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 127-133

عایشه امینی؛ شمس الدین نیکنامی؛ عطا بهمنی