مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
تأثیر همزمان تمرین هوازی و مکمل‌سازی عصاره گیاهی مرزنجوش بر بیان ژنی پروتئین‌های آپوپتوز میوکارد موش‌های صحرایی

قادر رحیم زاده؛ محمدعلی آذربایجانی؛ حسن متین همایی

دوره 26، شماره 2 ، خرداد و تیر 1398، صفحه 161-170

چکیده
  چکیدهزمینه: امروزه استفاده از مکمل‌ها و عصاره‌های گیاهی مانند مرزنجوش برای مقابله با آپوپتوز ناشی از ورزش و بهبود سازگارهای‌های تمرینی رواج بسیاری یافته است. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر همزمان تمرین هوازی و مکمل‌سازی عصاره گیاهی مرزنجوش بر بیان ژنی پروتئین‌های آپوپتوز میوکارد موش‌های صحرایی انجام شد. روش‌ کار: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ایمنی شناسی و بیوشیمی
بررسی مدت زمان بستری بیماران مبتلا به نوتروپنی براساس علت و آنتی بیوتیک های مصرفی

سجاد رضوان؛ حسین حیدری؛ اکرم براتی؛ عنایت اله نوری؛ محمدحسن نیکخواه

دوره 26، شماره 2 ، خرداد و تیر 1398، صفحه 171-176

چکیده
  زمینه و هدف: نوتروپنی به صورت شمارش مطلق نوتروفیل کمتر از 1500 بر میلی‌متر مکعب تعریف می‌شود. این اختلال تشخیص افتراقی‌های زیادی از یک نرمال واریاسیون تا یک اختلال تهدیدکننده حیات را در بر‌می‌گیرد. با توجه به اهمیت تشخیص زودهنگام علت نوتروپنی و انجام اقدامات متناسب با آن در کاهش مورتالیتی و تحمیل هزینه‌های مالی، لذا این مطالعه با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش بهداشت
بررسی فراوانی علائم ادراکی – شنیداری اختلالات صوت در اساتید

زهرا کمیلی؛ محدثه شهیدی ارقینی؛ نجمه محمودآبادی؛ محمدشفیع مجددی

دوره 26، شماره 2 ، خرداد و تیر 1398، صفحه 177-184

چکیده
  زمینه و هدف: اختلالات صوت از شایعترین اختلالات در مدرسان میباشد و علاوه بر تاثیر بر ارتباطات روزمره، جنبه های شغلی آنها را نیز دچار مشکل میکند. هدف این مطالعه بررسی فراوانی علائم ادراکی – شنیداری اختلالات صوت در اساتید دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 94-93 بود. مواد و روش ها: در این مطالعه ی توصیفی – مقطعی، تحلیلی تعداد 85 مدرس پس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطح سرمی آیریزین، هموستاز گلوکز و چربی های خون زنان جوان تمرین نکرده

فاطمه رستمی؛ رامین شعبانی

دوره 26، شماره 2 ، خرداد و تیر 1398، صفحه 185-193

چکیده
  زمینه و هدف: به نظر می رسد که فعالیت بدنی بتواند از طریق افزایش تولید سطوح در گردش آیریزین، بر بهبود هموستاز گلوکز و چربی های خونی موثر باشد. لذا، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطح سرمی آیریزین، هموستاز گلوکز و چربی های خون دختران تمرین نکرده بود. مواد و روش ها: این مطالعه نیمه تجربی در 20 زن داوطلب یکی از دانشگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی و فارماکولوژی
اثرات درمانی ترکیب والپروات سدیم با ویتامین C و E بر تشنج القا شده توسط استریکنین در موش صحرایی بالغ

رها زال خانی؛ احمدعلی معاضدی؛ حسین نجف زاده ورزی

دوره 26، شماره 2 ، خرداد و تیر 1398، صفحه 195-201

چکیده
  زمینه و هدف: ویتامین ها با کاهش رادیکال های آزاد نقش موثری در بهبود بیماری های عصبی دارند، لذا در این تحقیق اثر ترکیبی والپروات سدیم با ویتامین C و E بر تشنج در موش صحرایی بررسی شد.مواد و روش: 49 سر موش صحرایی به 7 گروه تقسیم شدند: گروه کنترل (سالین: 1 میلی لیتر بر کیلوگرم)، گروه والپروات سدیم (100 یا 200 میلی گرم بر کیلوگرم)، گروه ویتامین C (250 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
تأثیر یک دوره تمرین ترکیبی (مقاومتی - هوازی) بر تراکم استخوانی و برخی از شاخص‌های خونی در زنان یائسه چاق و دارای اضافه وزن

نفیسه مفیدی صدر؛ رویا عسکری؛ امیر حسین حقیقی

دوره 26، شماره 2 ، خرداد و تیر 1398، صفحه 203-211

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر 12 هفته تمرین ترکیبی بر تراکم استخوان و برخی از شاخص‌های خونی در زنان یائسه چاق و دارای اضافه وزن بود.مواد و روشها:29 زن یائسه غیرفعال با دامنه سنی 58 – 46 سال در این مطالعه شرکت کردند. آزمودنی‌ها در یکی از دو گروه تمرین ترکیبی (مقاومتی – هوازی) و کنترل (بدون تمرین) قرار گرفتند. قبل و بعد از دوره تمرینی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پرستاری
بررسی رابطه فرسودگی شغلی و هوش معنوی در ماماهای شاغل در بیمارستان مبینی و مراکز بهداشتی- درمانی شهر سبزوار

زهرا زارع؛ معصومه شریف زاده؛ صدیقه رستاقی؛ مریم مازندرانی؛ علی مهری

دوره 26، شماره 2 ، خرداد و تیر 1398، صفحه 213-133

چکیده
  مقدمه: توجه به ماماها و سلامت جسم و روان آنها برای افزایش کیفیت خدمات و حفظ نیروی کار ضروری است.فرسودگی شغلی از عوامل موثر بر سلامت روان و عملکرد افراد می باشد. هدف این مطالعه بررسی میزان فرسودگی شغلی در ماماهای شاغل و ارتباط آن با هوش معنوی بود.روش کار: این مطالعه مقطعی در سال1396 برروی کلیه ماماهای شاغل در بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بهداشت محیط و محیط زیست
بررسی کارایی فرآیند الکتروپرسولفات با جفت الکترودهای مس- آهن در حذف آنیلین از محیط‌های آبی

علیرضا رحمانی؛ مصطفی لیلی؛ جمال مهرعلیپور؛ مرضیه باقری؛ امیر شعبانلو؛ سونیا چاوشی

دوره 26، شماره 2 ، خرداد و تیر 1398، صفحه 225-232

چکیده
  زمینه و هدف:امروزه استفاده از فرآیندهای ‌اکسیداسیون پیشرفته، به‌دلیل کارایی بالا در تخریب ترکیبات آلی مقاوم رو به‌ گسترش است. استفاده توام از جریان الکتریکی با رادیکال های آزاد سولفات باعث ایجاد خاصیت تشدید کنندگی بر حذف آلاینده می‌شود. هدف از این مطالعه بررسی کارایی فرآیند پرسولفات فعال شده به روش الکتروشیمیایی با جفت الکترود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
فراتحلیل اثربخشی کتاب‌درمانی بر اختلال اضطراب و افسردگی در کودکان و نوجوانان

فائزه دلقندی؛ نصرت ریاحی نیا؛ پروین کدیور؛ غلامرضا صرامی

دوره 26، شماره 2 ، خرداد و تیر 1398، صفحه 233-245

چکیده
  اهداف: هدف پژوهش حاضر، فراتحلیل اثربخشی کتاب‌درمانی برای اختلال اضطراب و افسردگی در کودکان و نوجوانان در یک فاصله زمانی ده ساله است. همچنین این پژوهش، علاوه بر بررسی اثر کتاب‌درمانی بر اختلال و افسردگی، مشخص می‌کند که در صورت اثربخشی کتاب‌درمانی، کدام تعدیل‌کننده‌ها در اثربخشی آن موثر هستند. مواد و روش‌ها: جامعة آماری فراتحلیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پرستاری
بررسی تاثیر برنامه توانمندسازی مادران نخست‌زا بر دلبستگی مادر به نوزاد

معصومه عسکری؛ پروانه عسگری؛ فاطمه بهرام نژاد؛ سرور سهرابی

دوره 26، شماره 2 ، خرداد و تیر 1398، صفحه 255-262

چکیده
  ممقدمه و هدف: برقراری ارتباط عاطفی بین مادر و نوزاد از زمان تولد ضروری می‌باشد. اغلب مادران نخست‌زا بیان می‌کنند، نیاز به دانش، درک و حمایت دیگران برای مراقبت از نوزادشان دارند. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر برنامه توانمندسازی بر دلبستگی مادر به نوزاد در مادران نخست‌زا انجام شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
بررسی عوامل بالینی مرتبط با تأخیر در درمان اولین علائم روان‌پریشی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فارابی کرمانشاه

معصومه حیدریان؛ حسن احدی؛ جلال شاکری؛ امیرحسین هاشمیان

دوره 26، شماره 2 ، خرداد و تیر 1398، صفحه 247-253

چکیده
  زمینه و هدف: تأخیر در درمان علایم روان‌پریشی با افزایش زمان رسیدن به بهبودی، کاهش پاسخ‌دهی به درمان و در نهایت با عود بیشتر اختلال روان‌پریشی همراه است. هدف از این مطالعه تعیین عوامل بالینی مرتبط با تأخیر در درمان اولین علائم روان‌پریشی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فارابی کرمانشاه بود. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر توصیفی از ...  بیشتر

مروری بی هوشی و اتاق عمل
کتامین؛ استفاده و سوء استفاده: آسیب‌های ناشی از مصرف خودسرانه‌ی آن، یک مطالعه مروری

موسی جاودانی؛ رسول رحیمی؛ ابوالفضل برزگر بفروئی

دوره 26، شماره 2 ، خرداد و تیر 1398، صفحه 263-271

چکیده
  چکیدهزمینه و هدف: کتامین یک ماده بی‌هوش‌ کننده انفکاکی بوده که به دلیل مزیت‌های خود یعنی خواص بی‌هوشی با کمترین تاثیر روی دستگاه تنفسی و قلبی-عروقی به فراوانی در پزشکی و دامپزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما در سال‌های اخیر به جهت سوء استفاده از آن، به عنوان یک داروی مشکل‌ساز مطرح شده و استفاده آن در بسیاری از نقاط جهان افزایش‌ ...  بیشتر