مقاله پژوهشی بی هوشی و اتاق عمل
معیارهای مربی بالینی در اتاق عمل: تحلیل محتوای کیفی

رقیه زردشت؛ حسین کریمی مونقی

دوره 28، شماره 2 ، خرداد و تیر 1400، صفحه 156-163

چکیده
  زمینه و هدف: آموزش بالینی، به‌عنوان قلب آموزش حرفه‌ای شناخته شده است. وظایف مربی بالینی اتاق عمل، به دلیل ماهیت تعاملی، پویا و چالش‌برانگیز محیط، فضای فیزیکی خاص، کار تیمی و کنترل کمتر مربی بر دانشجو، متفاوت و پیچیده‌تر از سایر بخش‌های بالینی می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی‌های مربی بالینی اتاق عمل انجام شد. مواد و روش‌ها: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
تأثیر تمرین هوازی بر آنزیم‌های کبدی و نیمرخ لیپیدی در موش‌های صحرایی صرعی شده با پنتلین تترازول

مهدی زارعی؛ رحیم گل محمدی؛ الهام ایزی؛ سیدمهدی بهشتی نصر

دوره 28، شماره 2 ، خرداد و تیر 1400، صفحه 165-172

چکیده
  زمینه و هدف: در مورد ارزیابی تأثیر صرع بر لیپوپروتئین‌ها و آنزیم‌های کبدی و تغییرات آن به دنبال تمرینات ورزشی در موش‌های صرعی شده گزارشی مشاهده نشده است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی 70 سر موش صحرایی نر، به‌صورت تصادفی در 7 گروه قرار گرفتند. یک گروه سالم، سه گروه کیندل و سه گروه غیرکیندل که تزریقات پنتلین‌‌تترازول یا نرمال‌سالین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ایمنی شناسی و بیوشیمی
تأثیر پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) بر سلول‌های گلیال رده B92

مهتاب پورکمال زاده؛ سید میثم ابطحی فروشانی؛ علی رضا محمودیان

دوره 28، شماره 2 ، خرداد و تیر 1400، صفحه 173-181

چکیده
  زمینه و هدف  در مطالعات گذشته، به ارتباط برخی از سلول‌های سرطانی و پلاکت‌ها اشاره شده است. هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی تأثیرات پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) بر سلول‌های سرطانی گلیال رده B92 بوده است. مواد و روش‌ها در این مطالعه تجربی، تعداد 106×1 سلول از رده B92، با درصدهای متفاوت پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) شامل: 0، 5، 10 و 20 درصد، در محیط کشت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آمار و اپیدمیولوژی
بررسی علل و پیامدهای ترخیص با رضایت شخصی بیماران بستری در بیمارستان دکتر شیخ مشهد

یلدا روان شاد؛ محدثه گلسرخی؛ الهام بختیاری؛ عقیل الله کیخسروی؛ انوش اذرفر؛ ملیحه شجاع؛ محمد به آذین؛ سحر روان شاد؛ علیرضا قدسی

دوره 28، شماره 2 ، خرداد و تیر 1400، صفحه 183-188

چکیده
  زمینه و هدف  ترک بیمارستان با مسئولیت شخصی، فرایندی است که طی آن بیمار بدون تکمیل دوره درمان با وجود توصیه‌های پزشکی، با میل خود بیمارستان را ترک می‌کند و می‌تواند نشانگر نارضایتی بیماران و یک معضل قابل‌توجه مدیران نظام سلامت باشد. از این رو این مطالعه با هدف بررسی فراوانی علل و پیامدهای ترک بیمارستان با مسئولیت شخصی در بیماستان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پرستاری
تأثیر برنامه مراقبتی بر تبعیت از درمان بیماران در انتظار پیوند کبد

شیما آقاحسینی؛ ناهید دهقان نیری؛ محسن نصیری طوسی

دوره 28، شماره 2 ، خرداد و تیر 1400، صفحه 189-196

چکیده
  زمینه و هدف  بیماران نیازمند پیوند کبد به دلیل مشکلات فراوان تبعیت از رژیم درمانی‌شان مختل می‌شود که بر نتیجه درمان و عوارض قبل و بعد از پیوند، تأثیرگذار است؛ لذا این مطالعه با هدف تأثیر برنامه مراقبتی بر تبعیت از درمان بیماران در انتظار پیوند کبد انجام شد. مواد و روش‌ها این پژوهش، یک مطالعه نیمه‌تجربی است که در سال 1397 روی 117 بیمار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
اثر تمرین ترکیبی (مقاومتی-هوازی) بر هموگلوبین گلیکوزیله، کلسترول‌تام، تری‌گلیسرید، و مقاومت به انسولین در زنان یائسه مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابتی

طیبه امیری پارسا؛ سیدرضا عطارزاده حسینی؛ ناهید بیژه؛ محمدرضا حامدی نیا

دوره 28، شماره 2 ، خرداد و تیر 1400، صفحه 197-206

چکیده
  زمینه و هدف  شایع‌ترین علت بروز پلی‌نوروپاتی، بیماری دیابت می‌باشد. تاکنون مطالعات بسیار کمی در زمینه اثر تمرین ترکیبی بر عوارض بیماری دیابت و نوروپاتی محیطی دیابتی انجام شده است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر چهار ماه تمرین ترکیبی (مقاومتی- هوازی) بر هموگلوبین گلیکوزیله، کلسترول تام، تری‌گلیسرید و مقاومت به انسولین در زنان یائسه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی طب سنتی
بررسی اثر سمیت سلولی سه ترکیب هومیوپاتی سپیا، فسفر و پولستیلا بر سلول‌های سرطانی پستان MCF-7

بهاره امین؛ لیلا الداغی؛ حمیده معلم زاده؛ فاطمه سلطانی

دوره 28، شماره 2 ، خرداد و تیر 1400، صفحه 207-213

چکیده
  زمینه و هدف  سرطان پستان، دومین سرطان رایج در زنان سراسر جهان می‌باشد. علاوه بر این، بیماران مبتلا به این سرطان، عموماً از طب مکمل و مداخله‌گر همچون هومیوپاتی استفاده می‌کنند. مشخص شده است که ترکیبات هومیوپاتی از قبیل سپیا (Sepia)، فسفر(Phosphorus)  و پولستیلا (Pulsatilla) تأثیرات شایانی در انواع بیماری‌ها از قبیل برخی سرطان‌ها دارند. به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بهداشت محیط و محیط زیست
بررسی اثربخشی گندزداهای رایج بر باکتری‌های جداشده از سطوح محیطی بخش‌های مختلف یک بیمارستان آموزشی

علیرضا محمدزاده؛ رقیه حجت پناه؛ سید علی سجادی؛ جلال مردانه؛ حسین نظامی؛ مهدی قاسمی

دوره 28، شماره 2 ، خرداد و تیر 1400، صفحه 214-221

چکیده
  زمینه و هدف  عفونت‌های بیمارستانی، از مهم‌ترین مشکلات بیمارستان‌ها و مراکز درمانی هستند و سبب از دست دادن منابع اقتصادی، افزایش مدت‌زمان بستری بیماران و مرگ‌ومیر آن‌ها می‌گردند. استفاده صحیح و اصولی از گندزداها نقش مهمی در کاهش این عفونت‌ها دارند. در مطالعه حاضر، اثربخشی گندزداهای رایج در بخش‌های مختلف یک بیمارستان آموزشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی و فارماکولوژی
تأثیر حفاظتی پالماتین هیدروکلرید بر اختلالات یادگیری، حافظه فضایی و مرگ سلولی نکروز در ناحیه هیپوکامپ در مدل سمیت عصبی ناشی از مت‌آمفتامین

ادریس شریفی؛ حسین خواستار؛ بهزاد گرمابی؛ ویدا حجتی؛ مهدی خاکساری

دوره 28، شماره 2 ، خرداد و تیر 1400، صفحه 222-231

چکیده
  زمینه و هدف  مت‌آمفتامین، یک محرک قدرتمند سیستم عصبی مرکزی است. سوءمصرف مت‌آمفتامین می‌تواند باعث اختلال در عملکردهای شناختی و آسیب به سیستم عصبی گردد. همچنین، بررسی‌ها و شواهد بسیاری مبنی بر تأثیرات ضدالتهابی، ضدآپوپتوزی و آنتی‌اکسیدانی پالماتین در انواع بیماری‌های عصبی وجود دارد. از این رو این مطالعه در راستای کمک به اثبات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ایمنی شناسی و بیوشیمی
بررسی تأثیر نانوذرات دو فلزی طلا- نقره بر مهار فیبری شدن آمیلوئیدی لیزوزیم و جلوگیری از سمیت سلولی ناشی از آن

حسن رامشینی

دوره 28، شماره 2 ، خرداد و تیر 1400، صفحه 232-241

چکیده
  زمینه و هدف  رسوب تجمعات آمیلوئیدی در مغز، باعث بیماری‌های متعدد تحلیل‌برنده سیستم عصبی می‌گردد. نانوذرات گوناگونی برای درمان این گونه بیماری‌ها موردمطالعه قرار گرفته است. خواص نانوذرات فلزی، از طریق ساخت ذراتی با دو فلز گوناگون به جای ذراتی که منحصراً از یک ذره تشکیل شده می‌تواند به‌صورت مؤثری بهبود پیدا کند. در مطالعه حاضر، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
تأثیر تمرینات اسپارک بر عامل نروتروفیک مشتق از مغز در کودکان دارای اختلال رشدی (نشانگان داون و کم‌توان ذهنی)

حمید آروین؛ سعید ارشم؛ حسن رهبان فرد؛ مهرزاد مقدسی

دوره 28، شماره 2 ، خرداد و تیر 1400، صفحه 243-249

چکیده
  زمینه و هدف  فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) یکی از عوامل مؤثر بر کارایی سیستم عصبی و افزایش فرایندهای ذهنی می­باشد که مقدار آن با غنی‌سازی محیطی به‌طور قابل‌توجهی افزایش می­یابد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر یک دوره تمرینات اسپارک بر BDNF در کودکان با نشانگان داون و کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر بود. مواد و روش‌ها 20 دانش‌آموز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آناتومی، بافت و جنین
بررسی استریولوژیک حجم ساختارهای کلیه در پانکراتیت القا شده توسط ال- آرژینین و نقش درمانی پانکراتین

رحمت الله فتاحیان دهکردی؛ محمدجواد یزدان‌پناه؛ رضا ختوان

دوره 28، شماره 2 ، خرداد و تیر 1400، صفحه 250-258

چکیده
  زمینه و هدف  هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی استریولوژیک تأثیر حفاظتی پانکراتین بر تغییرات مورفولوژیک ایجاد شده در ساختارهای کلیوی موش به‌دنبال تیمار با ال- آرژینین بود. مواد و روش‌هابرای انجام تحقیق، ۵۰ موش سوری نر بالغ با وزن 2±30 گرم به ۵ گروه (مساوی) دسته‌بندی شدند. در گروه کنترل، هیچ‌گونه تجویزی صورت نگرفت. گروه‌های القای پانکراتیت، ...  بیشتر

مروری
اهمیت سلول‌های بنیادی مزانشیمی در درمان زخم‌های پوستی

معصومه فخرطه؛ آرش جاوری

دوره 28، شماره 2 ، خرداد و تیر 1400، صفحه 259-273

چکیده
  زمینه و هدف  سلول‌های بنیادی مزانشیمی (MSCها) به‌عنوان یک منبع جذاب برای سلول‌درمانی بافت‌های آسیب‌دیده شناخته شده‌اند. توانایی تمایز چندگانه، دستیابی آسان، ایمنی‌زایی پایین و نقش چشمگیر در فیزیولوژی ترمیم زخم باعث استفاده گسترده از این سلول‌ها در ترمیم زخم شده است. در این مطالعه مروری، نقش MSCها در ترمیم زخم‌های پوستی مورد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
بررسی تأثیر تنش خشکی (پلی‌اتیلن گلیکول) بر صفات آنتی‌اکسیدانی و برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه دارویی پنیرباد (Withania coagulans Dunal)

آی سن قهرمانی؛ ابراهیم گنجی مقدم؛ مریم تاتاری؛ سوسن خسرویار

دوره 28، شماره 2 ، خرداد و تیر 1400، صفحه 274-285

چکیده
  زمینه و هدف  گیاه دارویی پنیرباد با دارا بودن اثرات ضدقارچی و ضدباکتریایی، کاهش‌دهنده قند و کلسترول خون، تقویت‌کننده سیستم ایمنی و آنتی‌اکسیدانی اخیراً موردتوجه فارماکولوژیست‌ها قرار گرفته است و به دلیل سازگاری بسیار وسیع نسبت به شرایط دشوار اکولوژیکی می‌تواند در مناطق گرمسیر کشور از جمله استان سیستان‌وبلوچستان رشد کند. مواد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش بهداشت
بررسی ارتباط بین بهزیستی تحصیلی با رویکردهای یادگیری و شیفتگی تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی زنجان

مجید یوسفی افراشته؛ شمسی رضایی؛ ترانه صادقی پری

دوره 28، شماره 2 ، خرداد و تیر 1400، صفحه 287-293

چکیده
  زمینه و هدف  بهزیستی تحصیلی و شیفتگی تحصیلی، از متغیرهای مهم در حوزه آموزش و یادگیری است که شناخت عوامل زمینه‌ساز آن‌ها ضرورت دارد؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بهزیستی تحصیلی با رویکردهای یادگیری و شیفتگی تحصیلی بود. مواد و روش‌ها در این پژوهش مقطعی، از نوع توصیفی- همبستگی در سال 1397، نمونه‌ای شامل 244 نفر از دانشجویان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زنان و زایمان
بررسی استرس اکسیداتیو، فاکتورهای التهابی و برخی ریسک فاکتورهای قلبی- عروقی در سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (مطالعه مورد شاهدی)

فرزانه منتظری فر؛ مرضیه قاسمی؛ رسول تقویی فر؛ مهدیه کیخانژاد؛ منصور کرجی بانی؛ ابراهیم علیجانی

دوره 28، شماره 2 ، خرداد و تیر 1400، صفحه 294-301

چکیده
  زمینه و هدف  سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (PCOS)، یکی از شایع‌ترین اختلالات هورمونی در زنان سنین ناباروری است. زنان مبتلا به این بیماری، در معرض خطر زودرس بیماری‌های قلبی- عروقی قرار دارند. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت استرس اکسیداتیو، فاکتورهای التهابی و سایر عوامل خطر بیماری‌های قلبی- عروقی در بیماران مبتلا به PCOS انجام شد. مواد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ایمنی شناسی و بیوشیمی
تهیه آنتی‌بادی‌های مونوکلونال علیه لیشمانیا اینفنتوم سویه ایرانی

عزت نوری زاده

دوره 28، شماره 2 ، خرداد و تیر 1400، صفحه 302-310

چکیده
  زمینه و هدف  بیماری‌های حاصل از عفونت با انگل لیشمانیا از عوامل مهم ایجاد مشکلات بهداشتی در بسیاری از نقاط دنیا به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه به‌شمار می‌روند. آنتی‌بادی‌های مونوکلونال، به‌عنوان ابزاری باارزش برای تشخیص، درمان و تعیین ویژگی شاخص‌های آنتی‌ژنی انگل‌ها به‌کار گرفته شده‌اند. هدف از این مطالعه، بررسی تکنیک‌های ...  بیشتر