بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
بررسی اثر هم‌افزایی نانوذرات نقره و پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم بر بیان ژن جزء MexA سیستم افلاکس پمپ در جدایه‌های سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به دارو

فضل راجح سوادی؛ فرحناز مولوی؛ سمانه دولت آبادی

دوره 29، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1401، ، صفحه 421-434

چکیده
  زمینه و هدف: در حال حاضر، باکتری سودوموناس آئروژینوزا به دلیل مقاوم شدن به انواع آنتی‌بیوتیک‌ها مشکلات فراوانی را برای کنترل عفونت‌های بیمارستانی به‌وجود آورده است و پمپ‌های افلاکس MexAB-OprM نقش مهمی در ایجاد مقاومت سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا به آنتی‌بیوتیک‌ها دارند. هدف این مطالعه، تعیین تأثیر ضدمیکروبی نانوذرات نقره و پروبیوتیک ...  بیشتر

بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
بررسی میزان بیان ژن های KI67 و P53 در کشت هم‌جوار سلول‌های اپیتلیوم کولونHT-29 با IL-17A

علی قربانی رنجبری؛ جلیل مهرزاد؛ حسام دهقانی؛ عباس عبدالهی؛ سامان حسینخانی

دوره 29، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1401، ، صفحه 141-153

چکیده
  زمینه سرطان کولون از سرطان های رایج در جهان می‌باشد. نقش IL-17A در سرطان از مراحل اولیه تومورزایی شروع می شود و به نظر می‌رسد با ایجاد التهاب نقش مهمی در تومورزایی دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان بیان ژن های KI67 و P53 در سلول‌های اپیتلیوم کولونHT-29 تیمار شده با IL-17A می باشد.روش کار IL-17A خریداری شد و به میزان 50 ng/ml ، به محیط کشت HT-29، اضافه ...  بیشتر

بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
بررسی تأثیرات سمیت سلولی نانونیوزوم حاوی کافئین بر سلول‌های سرطانی سینه انسانی MCF-7

نکیسا ضرابی اهرابی؛ سید مهدی طبایی؛ مریم جهانشیری مقدم

دوره 28، شماره 5 ، آذر و دی 1400، ، صفحه 663-674

چکیده
  زمینه و هدف: استفاده از ترکیبات نانو به‌طور فزاینده در حال رشد است. استفاده از ترکیبات نانو در فرایندهای پزشکی، کاربرد روزافزونی پیدا کرده است. یکی از جنبه‌های کاربردی فناوری نانو، استفاده از ترکیباتی نظیر هیدروژل­ها، نانولیپوزوم­ها، نیوزوم‌ها و غیره به‌عنوان یک سیستم تحویل دارو در درمان بیماری سرطان است .هدف از این مطالعه ...  بیشتر

بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
بهینه‌سازی شرایط رشد هیبریدهای مولد آنتی‌بادی مونوکلنال علیه آنتی‌ژن لیشمانیا اینفنتوم

عزت نوری زاده

دوره 28، شماره 5 ، آذر و دی 1400، ، صفحه 775-789

چکیده
  زمینه و هدف: لیشمانیا اینفانتوم، عامل اتیولوژیک لیشمانیوز احشایی در ایران است. واکسن‌های مؤثر و روش‌های تشخیصی برای کنترل لیشمانیوز لازم است. آنتی‌بادی‌های مونوکلونال ابزاری باارزش برای تشخیص، درمان و تعیین ویژگی آنتی‌ژنی انگل‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. هدف از این مطالعه، بهینه‌سازی شرایط رشد هیبریدهای مولد آنتی‌بادی ...  بیشتر

بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
تولید بیوتکنولوژی کاروتنوئید توسط مخمر رودوتورولا موسیلاژینوزا و بررسی تأثیر آن بر پروفایل لیپیدی در موش سوری نر

فاطمه کریمیان؛ محبوبه مدنی؛ نوشین نقش

دوره 28، شماره 4 ، مهر و آبان 1400، ، صفحه 545-555

چکیده
  زمینه و هدف: امروزه کاروتنوئیدها به­دلیل خواص آنتی‌اکسیدانی و ضدتوموری، هم­چنین کاربرد آنها به‌عنوان رنگ­های غذایی طبیعی موردتوجه هستند. در این تحقیق تولید بیوتکنولوژی کاروتنوئید توسط مخمر رودوتورولا موسیلاژینوزا و تأثیر آن بر پروفایل لیپیدی موش سوری نر بررسی شد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه‌تجربی، کاروتنوئید با استفاده ...  بیشتر

بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
بررسی تأثیر تنش خشکی (پلی‌اتیلن گلیکول) بر صفات آنتی‌اکسیدانی و برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه دارویی پنیرباد (Withania coagulans Dunal)

آی سن قهرمانی؛ ابراهیم گنجی مقدم؛ مریم تاتاری؛ سوسن خسرویار

دوره 28، شماره 2 ، خرداد و تیر 1400، ، صفحه 274-285

چکیده
  زمینه و هدف  گیاه دارویی پنیرباد با دارا بودن اثرات ضدقارچی و ضدباکتریایی، کاهش‌دهنده قند و کلسترول خون، تقویت‌کننده سیستم ایمنی و آنتی‌اکسیدانی اخیراً موردتوجه فارماکولوژیست‌ها قرار گرفته است و به دلیل سازگاری بسیار وسیع نسبت به شرایط دشوار اکولوژیکی می‌تواند در مناطق گرمسیر کشور از جمله استان سیستان‌وبلوچستان رشد کند. مواد ...  بیشتر

بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
سنتز میکروبی نانوذرات نقره و اثرات ضد میکروبی آنها

فرشته جوکار کاشی؛ زهره برومند

دوره 28، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1400، ، صفحه 144-155

چکیده
  زمینه و هدف  باکتری‌ها با توجه به توانایی قابل توجه‌شان برای احیای یون‌های فلزی سنگین به عنوان کارخانه‌های زیستی یا نانوکارخانه‌های مهمی برای تولید نانوذرات در نظر گرفته می‌شوند. تولید باکتریایی نانوذرات به عنوان یک روش سبز و تک‌مرحله‌ای می‌تواند بر مشکلات و معایب تولید از طریق روش‌های فیزیکی و شیمیایی غلبه کند. مواد و روش‌ها ...  بیشتر

بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
تأثیر کشندگی عصاره و زیست‌توده نوع وحشی و جهش‌یافته باکتریBradyrhizobium japonicum بر سلول‌های سرطانی پستان و معده

سعید میرزایی؛ ملک حسین اسدی؛ پگاه حجازی؛ بابک تقی پور

دوره 27، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1399، ، صفحه 754-759

چکیده
  زمینه و هدف  سرطان معده و پستان، از سرطان‌های شایع در جهان و ایران هستند. امروزه استفاده از عصاره‌های قارچی و باکتریایی، برای درمان سرطان بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته است. رایزوبیوم‌ها از باکتری‌های مفید در کشاورزی و محیط‌زیست هستند که نیتروژن مورد نیاز گیاهان خانواده لگوم را از طریق هم‌زیستی با این خانواده تأمین می‌کنند. ...  بیشتر

بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه زرشک (Berberis vulgaris) و اثر آنها بر تکثیر سلولی و بیان ژن ODC1 در رده سلولی سرطان پستان MDA-MB-231

اکبر صفی پور افشار؛ فاطمه سعید نعمتی پور

دوره 27، شماره 4 ، مهر و آبان 1399، ، صفحه 550-558

چکیده
  زمینه و هدف  سنتز سبز با استفاده از عصاره‌های گیاهی، روشی ساده و کم‌هزینه، به منظور تولید نانو ذرات نقره به شمار می‌رود. همچنین، یافتن تأثیرات درمانی جدید برای نانوذرات نقره، از زمینه‌های جذاب در تحقیقات سرطان محسوب می‌شود. در مطالعه حاضر، سنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره آبی برگ گیاه زرشک انجام شد. همچنین تأثیر نانوذرات ...  بیشتر

بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
سنتز و مشخصه یابی فیزیوشیمیایی نانوحامل‌های هیبرید لیپونیوزومی به عنوان حاملهایی برای داروی ضد سرطان دوکسوروبیسین هیدروکلراید

الهام ساسانی؛ هاشم شاهی مالمیر؛ فاطمه دانشمند؛ محمد مجدی زاده؛ بی بی فاطمه حقیرالسادات

دوره 27، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1399، ، صفحه 35-47

چکیده
  مقدمه: نانوحامل‌های لیپیدی با رهایش آهسته و تحویل نیمه هدفمند دارو، می‌توانند برخی از چالش‌های رسانش دارو را به سلول‌های سرطانی کاهش دهند. هدف از این مطالعه، تهیه و ارزیابی فیزیوشیمیایی فرمولاسیون‌های مختلفی از سامانه‌ی لیپونیوزومی حاوی دوکسوروبیسین به منظور دستیابی به فرمولاسیونی هدفمند، جهت مبارزه بهتر با سلولهای سرطانی ...  بیشتر

بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
زیر همسانه سازی و بیان ژن SO9 گیاه غاسول صابونی در باکتری E. coli و بررسی تیتر آنتی بادی آن در موش سوری

امیرحسین برقی؛ حسین هنری؛ محمدعلی ابراهیمی؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ سید مجتبی آقایی

دوره 27، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1399، ، صفحه 103-112

چکیده
  : غاسول صابونی دارای ایزوفرم های مختلف پروتئین ساپورین می باشد. ساپورین جزء پروتئین های غیر فعال کننده ریبوزومی (RIPs) است. ایزوفرم SO9 ساپورین ها، آدنین 4324 موجود در توالی حفاظت شده GAGA را دپورینه کرده و باعث اختلال در پروتئین سازی می‌گردد. در این مطالعه بیان ایزوفرم SO9 در باکتری E. coli و بررسی تیتر آنتی بادی آن در موش سوری انجام شد. روش بررسی: ...  بیشتر

بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
تأثیر محیط رویی سلول بنیادی مزانشیمی بر بیان ژنهای تولید کالژن سلول فیبروبالست موش

مجید مومنی مقدم؛ رویا غلامی

دوره 26، شماره 5 ، آذر و دی 1398، ، صفحه 651-656

چکیده
  چکیده:اهداف: سنتز کلاژن می تواند به ترمیم زخم به خصوص زخمهایی با وسعت زیاد کمک کند. راههای درمانی که بتواند سنتز کلاژن را در فیبروبلاستها تحریک کند می تواند ترمیم را تسریع کند بنابراین می تواند از ارزش کلینیکی برخوردار باشد. سلولهای بنیادی از خودمواد ومولکولهایی ترشح می کنند که می تواند در دیگر سلولها تاثیرات مختلفی را به همراه داشته ...  بیشتر

بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
همسانه‌سازی، بیان و بررسی اثر ضد میکروبی پپتید نوترکیب (CBD)2-DrsB1 بر میکروارگانیسم‌های بیماری‌زای انسانی

مرضیه وارسته شمس؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ احمد اسماعیلی

دوره 26، شماره 4 ، مهر و آبان 1398، ، صفحه 404-412

چکیده
  زمینه و هدف: به دلیل افزایش مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها و گسترش مقاومت‌های میکروبی، دستیابی به عوامل ضد میکروبی موثر جدید امری اجتناب ناپذیر است. یکی از راههای مقابله با طیف وسیعی از بیماری‌زاها، بیان پپتیدهای ضد میکروبی قوی است که بخشی از سیستم ایمنی ذاتی همه موجودات زنده محسوب می‌شوند. پپتید درماسپتین B1 یک پپتید کاتیونی قوی با اثرات ...  بیشتر

بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
ارزیابی اثرسمیت سلولی عصاره گیاه ریواس برسلول های سرطان سینه رده MCF-7 وآنالیز بیان ژن ODC1

زینب نوری؛ اکبر صفی پور افشار

دوره 26، شماره 4 ، مهر و آبان 1398، ، صفحه 527-534

چکیده
  هدف: از ویژگی‌های سلول‌های سرطانی که آن‌ها را متمایز از سلول‌های طبیعی بدن می‌نماید می‌توان به افزایش میزان آنزیم‌ اورنیتین دکربوکسیلاز (ODC1) اشاره کرد که اثر بسیار مهمی در متابولیسم پلی‌آمین‌ها در سلول‌های سرطانی دارد. در این پژوهش اثرات سمیت سلولی عصاره‌های آبی، اتانولی و ان هگزانی گیاه ریواس (Rheum ribes) بر سلول‌های سرطانی رده ...  بیشتر