طب سنتی
تأثیرات گوارشی و کبدی شاهتره در طب سنتی ایران و مطالعات پزشکی نوین: یک مطالعه مروری

فاطمه کیومرثی؛ علیرضا درخشان

دوره 29، شماره 5 ، آذر و دی 1401، ، صفحه 697-718

چکیده
  زمینه و هدف: در طب ایرانی گیاه شاهتره در درمان بسیاری از بیماری‌ها مانند مشکلات گوارشی کاربرد داشته است. از طرفی در میان مطالعاتی که بر روی گیاهان جنس شاهتره انجام شده است، تأثیرات گوارشی و کبدی مورد توجه می‌باشد. هدف این مطالعه، مرور و بررسی تطبیقی- مقایسه‌ای تأثیرات درمانی شاهتره در طب ایرانی و مطالعات نوین پزشکی می‌باشد. مواد ...  بیشتر

فیزیولوژی ورزشی
‌ تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و استقامتی فزاینده بر سطوح آیریزین بافت کبد و عضله دوقلو در موش‌های صحرایی نر

محمد حسین‌زاده؛ امیر رشیدلمیر؛ فریدا صادقی فاضل؛ رامبد خواجه ای

دوره 27، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، ، صفحه 340-346

چکیده
  زمینه وهدف: آیریزین که توسط عضله اسکلتی در پاسخ به فعالیت ورزشی تولید می‌شود، اخیراً به‌عنوان هدف درمانی برای بیماری‌های متابولیک گزارش شده است. هدف از پژوهش حاضر ‌بررسی تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و استقامتی بر سطوح آیریزین بافت کبد و عضله دوقلو در موش‌های صحرایی نر است. مواد و روش‌ها:در این پژوهش 15سر موش صحرایی نر به‌طور تصادفی ...  بیشتر

میکروبیولوژی، ویروس، قارچ و انگل
تاثیر عصاره اتانولی گیاه توکریوم پولیوم بر کلنیزاسیون کاندیدا گلابراتا در کبد و طحال و کلیه ها

مریم السادات زارعی؛ محبوبه مدنی

دوره 25، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، ، صفحه 151-160

چکیده
  توکریوم پولیوم یک گیاه دارویی است که گونه های آن بیش از دو هزار سال است که در طب سنتی استفاده می شود. در این تحقیق تاثیر عصاره اتانولی گیاه توکریوم پولیوم بر کلنیزاسیون کاندیدا گلابراتا در کبد و طحال وکلیه ها بررسی گردید. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی 90 سر موش ماده از نژاد NMRI در 9 گروه 10 تایی تقسیم شدند. گروه شاهد، نرمال سالین، گروه ...  بیشتر

تهیه میکروزوم و اندازه‌گیری پروتیین آن در نمونه‌های کبد انسانی

امیر حیدری؛ تهمینه پیروی؛ اعظم اکبری؛ رحیم محمودلو

دوره 22، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1394، ، صفحه 232-237

چکیده
  زمینه و هدف: آنزیم‌های سیتوکرومی نقش بسیار مهمی در متابولیسم دارو‌ها دارند. بیش از 96 درصد این آنزیم‌ها در کبد وجود دارند. لذا، اندازه‌گیریپروتیینمیکرزوم‌هاجهت مشخص نمودن توانایی کبددرمتابولیسم داروها و تعیین پارامترهای فارماکوکینتیک مؤثّر خواهد بود. در این مطالعه بعد از تهیه میکروزوم، میزان پروتیین آنها در نمونه‌های کبدی انسان ...  بیشتر

بررسی اثرات عصاره سنجد (Elaeagnus angustifolia) بر بافت کبد جنین موش سوری

مهناز آذرنیا؛ سیدهمایون صدرایی؛ فرانک نجد؛ غلامرضا کاکا؛ محمد کمالی نژاد

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 985-992

چکیده
  زمینه و هدف: هدف از این تحقیق بررسی اثرات تراتوژنیک عصاره سنجد بر رشد و نمو و تکامل کبد جنین موش سوری می باشد. روش ها: تعداد 30 سر موش سوری باردار بطور تصادفی به 2 گروه تقسیم بندی شدند. گروه شاهد که آب آشامیدنی مصرف نمود و گروه تجربی که در طی دوره بارداری عصاره آبی سنجد را با دوز 500 میلی گرم بر کیلوگرم دریافت نمود. در روز 18 بارداری موش های ...  بیشتر

پاسخ سیستم دفاعی آنتی اکسیدان کبد به اثرات ویتامین های C و E در کاهش سمیت دیازینون در موش صحرایی

مریم صالحی؛ مهوش جعفری؛ علیرضا عسگری

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 1081-1089

چکیده
  زمینه و هدف: دیازینون یکی از مهم ترین ارگانوفسفره هایی است که به طور وسیع در کشاورزی استفاده می شود. ویتامین های Eو C به عنوان آنتی اکسیدان های بالقوه، سلول ها را از استرس اکسیداتیو محافظت می کنند. هدف از این مطالعه بررسی نقش ویتامین های EوC درکاهش استرس اکسیداتیو ناشی از دیازینون در کبد موش صحرایی است. مواد و روش ها: در مطالعه تجربی ...  بیشتر