موضوعات = سالمندان
تعداد مقالات: 9
1. تبیین و تحلیل الگوهای گذران اوقات فراغت در سالمندان:تحلیل محتوای کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1400

سیده محبوبه حسینی زارع؛ ابوالقاسم پوررضا؛ پروانه اصفهانی؛ کیانوش عبدی


5. بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و سالمندی موفق در جامعه سالمندان

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 542-547

محبوبه علی پور؛ رها صالح آبادی؛ رحیم اکرمی؛ جواد گنجلو


7. ارزیابی ریسک ابتلا به عوارض اسکلتی-عضلانی در بین پرسنل مراقبت در خانه های سالمندان شهر سبزوار در سال ۱۳۹۵

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 741-748

مینا مدد زاده؛ اکبر احمدی آسور؛ مجید فلاحی؛ زهرا شریفی


8. ترسیم ساختار حوزه‌های علمی مطالعات دمانس با استفاده از روش تحلیل هم‌رخدادی واژگان

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 195-203

منصوره فیض آبادی؛ اسماعیل وزیری


9. بررسی تاثیر برنامه خود مدیریتی مبتنی بر مدل پنج آ بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به سندرم حاد کرونری شهر بجنورد سال 1395

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 75-82

زهرا جوانوش؛ مریم مژدکانلو؛ صدیقه رستاقی؛ مصطفی راد