پرستاری
فراوانی عوارض بیماری کووید19 در مراجعه کنندگان به مراکز 16 ساعته شهرستان سبزوار در سال 1401

بیتا کوشکی؛ زهره محمدزاده تبریزی؛ الهام ناوی پور؛ آرزو داوری نیا مطلق قوچان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

چکیده
  زمینه و هدف: کووید-۱۹ به عنوان نوعی بیماری تنفسی عفونی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اخیر سیستم‌های مراقبت‌های بهداشتی تبدیل شد که موجب ایجاد عوارض مختلف و در موارد شدیدتر مرگ در افراد می‌گردد. از این رو تحقیق حاضر با هدف بررسی عوارض بیماری کووید 19 در مراجعه کنندگان به مرکز 16 ساعته شهرستان سبزوار انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر ...  بیشتر

پرستاری
ارتباط بین مشارکت والد پرستار با شایستگی و هوش هیجانی پرستاران بخش‌های کودکان

سعیده بت شکنان دهکردی؛ اعظم علوی؛ نرگس صادقی

دوره 30، شماره 4 ، مهر و آبان 1402، ، صفحه 490-501

چکیده
  زمینه و هدف: مشارکت پرستار و والدین در ارائه مراقبت خانواده‌محور یک مفهوم شناخته‌شده است .هوش هیجانی و شایستگی، پیش‌نیاز اساسی پرستاری مشارکتی مبتنی بر روابط متقابل حمایتی معرفی شده است. لذا این پژوهش با هدف تعیین ارتباط بین مشارکت والد پرستار با شایستگی و هوش هیجانی پرستاران بخش‌های کودکان صورت گرفت. مواد و روش­ها: این مطالعه ...  بیشتر

پرستاری
بررسی وضعیت شناختی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر سبزوار در سال 1401

وجیهه جعفری؛ محمد بداغ آبادی؛ محمد بیدخوری؛ مصطفی راد

دوره 30، شماره 4 ، مهر و آبان 1402، ، صفحه 535-546

چکیده
  سابقه و هدف: با پیشرفت تغییرات شناختی سالمندان؛ فعالیت های روزانه و عملکردهای اجتماعی آنان تحت تاثیر قرار می گیرد. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت شناختی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر سبزوار بود.مواد و روش کار: این پژوهش یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد که در سال 1401 در شهر سبزوار انجام شد. در این پژوهش 350 سالمند بالای 60 ...  بیشتر

پرستاری
تأثیر آرام‌سازی بنسون بر کیفیت زندگی کاری پرستاران مراقبت‌کننده از بیماران کووید 19: یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکور

نرجس حشمتی فر؛ فاطمه برزویی؛ سارا احمدی؛ آرزو داوری نیا مطلق قوچان؛ زهره محمدزاده تبریزی؛ محمد حسین زاده حصاری

دوره 30، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1402، ، صفحه 325-335

چکیده
  زمینه و هدف: کروناویروس بیماری واگیرداری است که امروزه جامعه بزرگ پرستاری به‌ویژه پرستاران شاغل در بخش مراقبت ویژه با آن روبه‌رو هستند. در کنار سایر عوامل استرس­زای شغلی در حرفه پرستاری، ماهیت این بیماری، کیفیت زندگی کاری پرستاران را تحت تأثیر قرار داده است. از این رو مطالعه حاضر با هدف تأثیر آرام­سازی بنسون بر کیفیت زندگی کاری ...  بیشتر

پرستاری
ارتباط بین رضایت زناشویی و خودکارآمدی شیردهی در مادران نخست‌زا و چندزای بستری در بیمارستان‌های منتخب شهر قم در سال 1401

اکرم کریمی؛ نرگس صادقی؛ مهسا السادات موسوی

دوره 30، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1402، ، صفحه 404-413

چکیده
  زمینه و هدف: رضایت از زندگی زناشویی به عوامل مختلفی بستگی دارد. از عوامل مؤثر بر افزایش تغذیه با شیر مادر می‌توان به میزان خودکارآمدی مادر در شیردهی اشاره کرد. این پژوهش با هدف ارتباط بین رضایت زناشویی و خودکارآمدی شیردهی در مادران نخست‌زا و چندزای بستری در بیمارستان در سال 1401 انجام گرفت. مواد و روش­ها: این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی ...  بیشتر

پرستاری
بررسی ارتباط هوش هیجانی با رفتارهای پرخطر در دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

سمیه رزم آرای؛ پویا حسین زاده؛ عبدالحسن کاظمی؛ شیوا حیدری؛ فاطمه حسن زاده؛ ثنا کاظمی

دوره 30، شماره 2 ، خرداد و تیر 1402، ، صفحه 177-192

چکیده
  زمینه و هدف: هوش هیجانی یکی از مهم‌ترین عواملی است که بر آموزش، عملکرد و کیفیت تعاملات بین افراد مختلف در یک جامعه تأثیر می‌گذارد. امروزه توجه به ابعاد مختلف هوش هیجانی و مدیریت صحیح آنها موضوع مهمی در مقوله مدیریت آموزشی می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه، تعیین ارتباط هوش هیجانی و رفتارهای پرخطر در دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی ...  بیشتر

پرستاری
درک خطر کارکنان بهداشتی- درمانی ایران از بیماری کووید -19 در شروع بحران و عوامل مؤثر بر آن: یک مطالعه مقطعی

عزت صمدی پور؛ رقیه زردشت؛ فاطمه برزویی؛ الهام ناوی پور؛ فاطمه قارداشی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1402، ، صفحه 89-101

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری نوظهور کووید-19 با شیوع چشمگیر، ایمنی شغلی کارکنان سلامت را به مخاطره انداخته است. رفتارهای پیشگیری‌کننده در هر فرد ارتباط نزدیکی با درک خطر وی از عامل خطر دارد. از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت درک خطر کارکنان بهداشت و درمان ایران از بیماری کووید -19 در شروع بحران و عوامل مؤثر بر آن انجام گرفته است. مواد و روش­ها: ...  بیشتر

پرستاری
مقایسه اثربخشی روش‌های تدریس آنلاین به شیوه میکرولرنینگ و بارش فکری بر آگاهی دانشجویان پرستاری نسبت به سوءرفتار با بیماران مبتلا به ایدز

فاطمه شیرازی؛ شیوا حیدری؛ پویا حسین زاده؛ هادی ذوالفقارزاده

دوره 29، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1401، ، صفحه 744-755

چکیده
  زمینه و هدف: امروزه رفتار تبعیض‌آمیز کارکنان درمانی نسبت به افراد مبتلا به ایدز به وفور مشاهده می‌شود. این مطالعه با هدف مقایسه اثربخشی روش‌های تدریس آنلاین به شیوه میکرولرنینگ و بارش فکری بر آگاهی دانشجویان پرستاری نسبت به سوءرفتار با بیماران مبتلا به ایدز انجام شد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه‌تجربی، 90 دانشجوی پرستاری به ...  بیشتر

پرستاری
تحلیل محتوا (تکنیک یا روش پژوهش؟): یک مرور روایتی نظام‌مند

نرجس حشمتی فر؛ حسین کریمی مونقی؛ سارا احمدی

دوره 29، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1401، ، صفحه 756-768

چکیده
  زمینه و هدف: برای دستیابی به توسعه در آموزش، پژوهش و تحقیق سنگ‌بنای اولیه به شمار می­رود؛ از این رو مطالعه روش­های پژوهشی برای شناخت علمی و بهبود کیفیت پژوهش اهمیت دارد. تحلیل محتوا یکی از مهم­ترین انواع پژوهش است که علی‌رغم کاربردهای گوناگون آن هنوز تعریف روشنی از آن در زمینه روش تحقیق یا تکنیک بودن نشده است. در این نوشتار سعی ...  بیشتر

پرستاری
تجارب بیماران دیالیز صفاقی ایرانی در خصوص تصمیم‌گیری برای انتخاب نوع درمان جایگزینی کلیه: یک مطالعه کیفی

فاطمه بیابانی؛ غلامحسین محمودیراد؛ هادی حسنخانی؛ آزاد رحمانی

دوره 29، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1401، ، صفحه 769-784

چکیده
  زمینه و هدف: دیالیز صفاقی روشی مناسب و مقرون‌به‌صرفه برای جایگزینی عملکرد کلیه در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه است. با این وجود، در کشور ایران درصد بسیار کمی از بیماران مبتلا به نارسایی کلیه از دیالیز صفاقی استفاده می‌کنند که دلایل آن کمتر شناخته شده است. از این رو هدف این مطالعه تبیین تجارب بیماران ایرانی تحت دیالیز صفاقی در خصوص ...  بیشتر

پرستاری
مروری یکپارچه بر کاربرد مدل سازگاری روی بر کیفیت زندگی

لیلا قنبری افرا؛ فریده یوسفی‌زاده؛ منیره قنبری افرا

دوره 29، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1401، ، صفحه 811-821

چکیده
  زمینه و هدف: مشکلات سلامت جسمی و روانی، کیفیت زندگی بیماران را کاهش می‌دهد و توانایی آنها را برای سازگاری با بیماری محدود می‌کند. ارتقای رفتارهای سازگار براساس مدل روی، موجب تأمین، حفظ و ارتقای سلامتی افراد می‌شود. از این رو مطالعه حاضر با هدف مروری یکپارچه بر کاربرد مدل سازگاری روی بر کیفیت زندگی انجام شد.. مواد و روش‌ها: مطالعه ...  بیشتر

پرستاری
تأثیر آموزش مجازی آرام‌سازی بنسون بر خودکارآمدی و سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار: مقطع زمانی شیوع بیماری کووید 19

زهره محمدزاده تبریزی؛ علی اصغر جسمی؛ فاطمه برزویی؛ نرجس حشمتی فر؛ الهام ناوی پور؛ آرزو داوری نیا مطلق قوچان

دوره 29، شماره 5 ، آذر و دی 1401، ، صفحه 616-626

چکیده
  زمینه و هدف: در رابطه با سلامت روان، خودکارآمدی بیانگر این مسئله است که فرد دارای خودکارآمدی بالا، توانایی تغییر حالات منفی روانی خود را دارد؛ به عبارتی، باورهای خودکارآمدی قوی، باعث آرامش می‌شوند و می‌توانند پیش‌بینی‌کننده خوبی برای سلامت روان باشند. از این رو تحقیق حاضر با هدف تأثیر آموزش مجازی روش‌های آرام‌سازی بر خودکارآمدی ...  بیشتر

پرستاری
تأثیر آموزش براساس مدل پندر بر رفتارهای ارتقادهنده سلامت بیماران تحت آنژیوپلاستی عروق کرونر: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

مسعود خداویسی؛ زینب یونسی؛ فاطمه پاک راد؛ لیلی تاپاک

دوره 29، شماره 4 ، مهر و آبان 1401، ، صفحه 496-511

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری‌های عروق کرونر عامل اصلی مرگ و ناتوانی است. پیشگیری و مدیریت این بیماری، نقش اساسی در کنترل آن دارد. هدف مطالعه حاضر، تعیین تأثیر آموزش براساس الگوی ارتقای سلامت پندر بر رفتارهای ارتقادهنده سلامت بیماران تحت آنژیوپلاستی عروق کرونر است.مواد و روش‌ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 96 بیمار تحت آنژیوپلاستی مراجعه‌کننده ...  بیشتر

پرستاری
میزان انگ، تبعیض و اظهار عملکردهای تبعیض‌آمیز دانشجویان پرستاری در مواجهه با بیماران مبتلا به ایدز

هادی ذوالفقارزاده؛ شیوا حیدری؛ اسفندیار بالجانی؛ پویا حسین زاده

دوره 29، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1401، ، صفحه 357-368

چکیده
  زمینه و هدف: اعتقادات و نگرش‌های متفاوت افراد، گاهی منجر به اشکال مختلفی از انگ و تبعیض در برابر یک گروه با اعتقادات متفاوت می‌شود. این مطالعه با هدف تعیین میزان انگ و تبعیض و اظهار عملکردهای تبعیض‌آمیز دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه در مواجهه با مبتلایان به HIV/AIDS انجام گرفته است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- ...  بیشتر

پرستاری
بررسی ارتباط سلامت معنوی و علائم بیماران کووید-19 در طول همه‌گیری

زهرا عابدینی؛ مریم سعیدی

دوره 29، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1401، ، صفحه 369-378

چکیده
  زمینه و هدف: پاندمی کووید-19 مهم‌ترین معضل سلامت در سال‌های اخیر بوده است. از آنجا که درک علائم، اولین گام در تشخیص شدت بیماری است و شناسایی عوامل مؤثر بر تسکین علائم و تخفیف ناراحتی بیماران ضروری است. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط سلامت معنوی و علائم بیماران کووید-19 در طول همه‌گیری انجام شد. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع مقطعی ...  بیشتر

پرستاری
بررسی وضعیت توانمندی شناختی از تغییرات فردی و رضایت از بازنشستگی در سالمندان بازنشسته‌ ترشیز بزرگ در سال 1399

مصطفی راد؛ محمد قلی پور؛ الهام ناوی پور؛ محمد رضا قاسمی

دوره 29، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1401، ، صفحه 448-460

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به اهمیت شناخت تغییرات فردی در دوره سالمندی و اهمیت ویژه رضایت از بازنشستگی، این مطالعه با هدف تعیین ارتباط توانمندی شناختی بازنشستگان از تغییرات فردی با رضایت از بازنشستگی در ترشیز بزرگ انجام گرفت. مواد و روش‌ها: پژوهش به‌صورت مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی در سال 1399 بر روی 330 نفر از نفر بازنشستگان شهرستان‌های کاشمر ...  بیشتر

پرستاری
تأثیر اجرای برنامه مدیریت تضاد بر میزان تعارض شغلی و سبک‌های حلّ تعارض پرستاران

فاطمه اخلاقی رضایی؛ امیر رضا صالح مقدم؛ فاطمه حشمتی نبوی؛ حمیدرضا بهنام وشانی

دوره 29، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1401، ، صفحه 166-178

چکیده
  مقدمه: تعارض پدیده‌ای است که آثار مثبت و منفی روی عملکرد افراد و سازمان‌ها دارد. مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی تأثیر اجرای برنامه مدیریت تضاد بر میزان تعارض شغلی و سبک‌های حلّ تعارض پرستاران انجام شد.روش انجام کار: این مطالعه‌ی تجربی بر روی 60 پرستار در بیمارستان کامیاب مشهد، در دو گروه مداخله و کنترل)قبل و بعدی(، در سال 1398و99 انجام شد. ...  بیشتر

پرستاری
بررسی تاثیر راه اندازی مبتنی بر شواهد بیمار بر درد پس از جراحی هرنی اینگوینال

مصطفی راد؛ ناصر مقربیان؛ محمد ولی احمدی؛ زهرا غازی

دوره 28، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1400، ، صفحه 897-910

چکیده
  زمینه و هدف: مدیریت و کنترل مناسب درد، نیاز به ارزیابی و درمان بر اساس مشاهده وضعیت بیمار می باشد.این مطالعه با هدف تاثیر راه اندازی مبتنی بر شواهد بیمار بر درد پس از جراحی هرنی اینگوینال در بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود انجام گردید.مواد و روش ها: این پژوهش یک کارآزمایی بالینی یک سو کور است.جامعه پژوهش، بیماران با جراحی هرنی اینگوینال ...  بیشتر

پرستاری
بررسی دانش، نگرش و دیدگاه پرستاران نسبت به اعتباربخشی بیمارستان‌ها و تاثیر آن بر کیفیت مراقبت از بیماران در بیمارستان امام خمینی سراب

سید یوسف لطفی هادی بیگلو؛ خلیل ملکی؛ علی بهادری؛ رامین حسین زاده

دوره 28، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1400، ، صفحه 329-337

چکیده
  زمینه و هدف: یکی از بهترین راه‌های ارزشیابی بیمارستان‌های کشور، استفاده از استانداردهای ملی اعتباربخشی است که توجه به آن موجب افزایش ایمنی بیمار و ارتقای کفیت خدمات می‌شود. دانش و نگرش مثبت برای افراد دخیل در اجرای اعتباربخشی؛ اعم از مدیران و پرسنل، ضروری است. تعیین دانش، نگرش و دیدگاه پرستاران نسبت به اعتباربخشی بیمارستان‌ها ...  بیشتر

پرستاری
کیفیت مراقبت از بیماران از دیدگاه پرستاران و بیماران مرکز آموزشی درمانی شهدای قاین

مریم سادات کاتبی؛ مینا قلعه نوئی؛ سمیرا زال بیکی؛ زهره برزگری اسفدن

دوره 28، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1400، ، صفحه 339-346

چکیده
  زمینه و هدف: ارتقای کیفیت مراقبت از بیماران، یکی از معضلات نظام ارائه خدمات مراقبت بهداشتی- درمانی می­باشد و عملکرد پرستاران به‌عنوان بزرگ‌ترین گروه حرفه­ای نظام سلامت، تأثیر به‌سزایی در این زمینه دارد. این مطالعه با هدف تعیین کیفیت مراقبت از بیماران از دیدگاه پرستاران و بیماران در مرکز آموزشی درمانی شهدای قائن­ انجام گرفت. مواد ...  بیشتر

پرستاری
مقایسه تأثیر آموزش گزارش‌نویسی برمبنای تفکر نقادانه با آموزش روتین بر مهارت‌های ثبت گزارش پرستاران و ماماها در بیمارستان مبینی شهرستان سبزوار

مرضیه ترکمن نژاد سبزواری؛ مریم خسروجردی؛ فاطمه عزیزی

دوره 28، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1400، ، صفحه 425-430

چکیده
  زمینه و هدف: گزارش‌نویسی، عمده‌ترین راه ارتباطی بین مراقبین بالینی، شامل پرستاران و ماماها می‌باشد. مطالعات نشان داده است که میزان خطاهای گزارش‌نویسی در ایران قابل‌توجه است و یکی از علل عمده آن آموزش‌های ناکافی در زمینه گزارش‌نویسی می‌باشد؛ از این رو آموزش گزارش‌نویسی می‌تواند عملکرد مراقبین بالینی در این زمینه را بهبود بخشد. ...  بیشتر

پرستاری
تأثیر برنامه مراقبتی بر تبعیت از درمان بیماران در انتظار پیوند کبد

شیما آقاحسینی؛ ناهید دهقان نیری؛ محسن نصیری طوسی

دوره 28، شماره 2 ، خرداد و تیر 1400، ، صفحه 189-196

چکیده
  زمینه و هدف  بیماران نیازمند پیوند کبد به دلیل مشکلات فراوان تبعیت از رژیم درمانی‌شان مختل می‌شود که بر نتیجه درمان و عوارض قبل و بعد از پیوند، تأثیرگذار است؛ لذا این مطالعه با هدف تأثیر برنامه مراقبتی بر تبعیت از درمان بیماران در انتظار پیوند کبد انجام شد. مواد و روش‌ها این پژوهش، یک مطالعه نیمه‌تجربی است که در سال 1397 روی 117 بیمار ...  بیشتر

پرستاری
گزارش تظاهرات بالینی، یافته های آزمایشگاهی و رادیولوژی در کودکان مبتلا به COVID-19 در شهرستان اسفراین

الهه لعل خیرخواه؛ محمد حدادی؛ میترا اردکانی؛ علیرضا عادل برخوردار؛ زینب تراز؛ سعید یزدی

دوره 27، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1399، ، صفحه 796-800

چکیده
  زمینه و هدف  پس از کشف و گسترش سریعcoronavirus  جدید و همه گیری آن ، مطالعات زیادی به منظور شناخت، پیشگیری و درمان با تمرکز بر جمعیت بزرگسالان منتشر شد. اطلاعات محدودی در مورد کودکان مبتلا به COVID-19 در دسترس است. طبق مطالعات، کودکان در هر سنی مستعد ابتلا بوده و تظاهرات بالینی متفاوتی نسبت به بزرگسالان دارند. مطالعه حاضر به بررسی تظاهرات ...  بیشتر

پرستاری
تأثیر حمایت اطلاعاتی بر نگرانی همراهان بیماران ترومایی پذیرش‌شده در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان آیت‌الله کاشانی شهرکرد

فریبا آل مومن؛ سید علی ناجی

دوره 27، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1399، ، صفحه 802-808

چکیده
  زمینه و هدف  تروما یکی از علت‌های مهم مرگ‌ومیر در جهان است. متعاقب بستری شدن بیمار و تحت مراقبت قرار گرفتن فوری و تنش‌های ناشی از این اتفاق، عمدتاً خانواده بیماران دچار تشویش و نگرانی می‌شوند. در این وضعیت، اطمینان‌بخشی به همراهان بیماران، انتقال اطلاعات بالینی به بستگان وی و ارائه حمایت‌های خانواده‌محور، از سوی پرسنل پرستاری ...  بیشتر

پرستاری
بررسی ارتباط درک از ویژگی های شغلی و حمایت سازمانی، با بیگانگی شغلی پرستاران

فاطمه قزلی؛ محسن کوشان؛ محمد حسن رخشانی؛ محمد رضا قاسمی

دوره 26، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1398، ، صفحه 747-753

چکیده
  زمینه و هدف: بیگانگی شغلی با پیامدهای منفی در سطح کارایی کارکنان و سازمان مرتبط است. با توجه به اهمیت نقش پرستاران در سیستم بهداشتی درمانی، این پژوهش با هدف تعیین ارتباط درک از ویژگی های شغلی و حمایت سازمانی با بیگانگی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شده است.مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک ...  بیشتر