دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1385 (40) 
3. بررسی بیان ژن p53 به روش ایمنوهیستوشیمی در بدخیمی های معده مراجعین به کلینیک بیمارستان پنجم آذر گرگان

صفحه 74-79

ندا مفتاح؛ محمدرضا ربیعی؛ غلام رضا روشن دل؛ سیما بشارت؛ علی جباری؛ شهریار سمنانی؛ رامین آذرهوش؛ نفیسه عبدالهی


7. آدنوم غیرفعال هیپوفیز: مطالعه کلینیکوپاتولوژی از 85 مورد

صفحه 99-104

سیدمحمد توانگر؛ محمدباقر اردشیرلاریجانی؛ علی مهتا؛ وحید حق پناه؛ آناهیتا لشکری؛ رامین حشمت


8. سرطان متاستاتیک فولیکولار تیروئید به همراه فشردگی کانال نخاعی: بررسی یک مورد بیماری

صفحه 105-107

سیدمحمد توانگر؛ محمدباقر اردشیرلاریجانی؛ عبدالرضا شجاعی؛ حسین محمودزاده؛ وحید حق پناه؛ علی سلیمانی؛ سیدعمران عباس