نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: مینوسایکلین علاوه بر این‌که یک داروی ضد التهاب و آنتی‌بیوتیک است، دارای اثرات محافظتی سلول‌های عصبی نیز می‌باشد. با توجه به ارتباط تشنج با مرگ و میر سلولی و التهاب، هدف از این تحقیق بررسی اثر مینوسایکلین بر تشنج‌های ناشی از کیندلینگ در موش صحرایی است.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، 3 گروه موش صحرایی (18 سر) پس از جراحی استرئوتاکسیک و یک هفته دوره بهبودی، تحریکات کیندلینگ (2 بار در روز) را دریافت می‌کردند. هر یک از گروه‌های مذکور پس از کیندل شدن، مینوسایکلین با دوز‌های 5/12 (7=n)، 25 (5=n) و 50 (6=n) میلی‌گرم به ازای یک کیلوگرم حیوان دریافت کردند. مدت زمان امواج تخلیه متعاقب (Afterdischarge Duration; ADD)، مدت زمان تأخیری تا شروع مرحله 4 تشنج (Stage 4 Latency; S4L)، مدت زمان مرحله پنج تشنج (Stage 5 Duration; S5D) و مدت زمان تشنج (Seizure Duration; SD) روز تزریق مینوسایکلین با روز قبل (که سالین دریافت کرده بودند) مقایسه شد.
یافته‌ها: در موش‌های کیندلی که دوز‌های mg/kg 50 و 25 را دریافت کرده بودند، ADD نسبت به تزریق سالین کاهش معنادار داشت. S5D نیز در هر سه دوز دارو به‌طور معنادار کاهش یافت. از بین سه دوز مذکور، مینوسایکلین فقط با دوز mg/kg 50 توانست S4L و SD را به‌ترتیب به‌طور معناداری افزایش و کاهش دهد.
نتیجه‌گیری: نتایج به‌دست آمده از این تحقیق نشان داد که مینوسایکلین موجب کاهش شدت تشنج‌های ناشی از کیندلینگ آمیگدال گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Minocycline on Amygdala-Kindled Seizures in Rat

نویسندگان [English]

  • Ali Moghimi
  • Mohammad Mohammad-Zadeh
  • Seyyed Mehdi Beheshti Nasr

چکیده [English]

Background: Minocycline is an antibiotic and anti-inflammatory drug. In addition, its neuroprotective effects have been shown. Since there is interaction between cell death and seizure, the aim of this study is examination of the role of minocycline on amygdala-kindled seizures in rat.
Materials and Methods: In this experimental study, three groups of animals (18 rats), after stereotaxic surgery and 1-week recovery period, received twice daily kindling stimulations. In fully kindled animals of groups 1-3, minocycline was injected intraperitoneally in doses 12.5 (n = 7), 25 (n = 5) and 50 (n = 6) mg/kg, respectively, 60 minutes before stimulation. Afterdischarge duration (ADD), stage 4 latency (S4L), Stage 5 Duration (S5D) and Seizure Duration (SD) were recorded and compared with related control groups (the same animals that had received saline 1 day before). A p-value of less than 0.05 was considered to represent a significant difference.
Results: In fully kindled animals who had received minocycline (50 and 25 mg/kg), ADD decreased significantly. When minocycline was delivered, S5D decreased 38.3% (p < 0.001), 34% (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Minocycline
  • Seizure
  • kindling
  • rats