نویسندگان

مشهد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- بیمارستان دکتر شیخ

چکیده

زمینه و هدف: لنفادمای مادرزادی نوعی لنفادمای اولیه است که به علت وجود اشکال در سیستم لنفاتیک، موجب تجمع لنف در فضاهای بینابینی می گردد. معمولا در دو سال اول زندگی با شدت های مختلف از یک تورم خفیف دریک اندام تا ادم شدید و منتشر و ناتوان کننده همراه با عوارض مخاطره آمیز برای زندگی تظاهر می نماید. از آنجا که این ناهنجاری نسبتا نادر بخصوص در شیرخواران با بیماری های ادماتوی اکتسابی قابل اشتباه است، هدف از معرفی بیمار شناسایی بهتر بیماری با توجه به معیارهای تشخیص کلینیکی و بررسی پاراکلینیکی آن می باشد.
معرفی بیمار: در این مقاله بیمار 14 ماهه ای مبتلا به لنفادم مادرزادی معرفی شده است که در ابتدا با تشخیص سندروم نفروتیک به بخش نفرولوژی بیمارستان دکتر شیخ ارجاع شد و پس از بستری و بررسی های لازم و تشخیص لنفادمای مادرزادی مورد درمان قرار گرفت.
نتیجه گیری: لنفادمای مادرزادی اغلب اوقات با بیماری های ادماتوی اکتسابی و به خصوص در دوران شیرخوارگی با سندرم نفروتیک قابل اشتباه است. لذا آگاهی از اندیس های کلینیکی و بررسی های پاراکلینیکی جهت تشخیص صحیح بیماری ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

CONGENITAL LYMPHEDEMA: A CASE REPORT

نویسندگان [English]

  • AR MODARESI
  • F GHANEH SHERBAF

چکیده [English]

Background and purpose: Congenital Lymphedema is a kind of primary Lymphedema caused by on abnormality in the Lymphatic system and causes the Lymph accumulation in the interstitial space. It usually appears within the first two gears of life with mild to severe swelling in one organ together with lethal complications and disseminated as it may be misdiagnosed with acquired edematous diseases particularly in infancy, this, case report is intended to present the disease with clinical indices and paraclinical evaluation.
Case report: A fourteen–month-old patient suffering from congenital Lymphedema is reported here who had been referred to Dr.sheik Hospital in Mashad, Iran as nephritic syndrome. The case was treated after congenital Lymphedema diagnosis was established.
Conclusion: Congenital Lymphedema is often mistaken with acquired edematous diseases and particularly in infancy with nephritic syndrome. There fore, the knowledge of clinical indices and paraclinical evaluation are necessary for perfect diagnosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CONGENITAL LYMPHEDEMA
  • SWELLING
  • EDEMA
  • LYMPHOSCINITIGRAPHY