نویسندگان

مشهد، بیمارستان قائم (عج)، گروه اطفال

چکیده

زمینه و هدف: علل بستری کودکان در بخش اطفال بیمارستان ها در حال تغییر است. در این مطالعه شایع ترین علل بستری کودکان در 5 سال اول عمر و طول مدت بستری مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاع از آمار مربوطه با توجه به عوارض این بیماری ها نتیجه مطلوبی در کیفیت مدیریت و تامین امکانات مربوطه در بخش اطفال خواهد داشت.
مواد و روش ها: اطفال بستری در سرویس اطفال بیمارستان قائم (عج) طی مدت یک سال مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از تکمیل پرسشنامه که با توجه به پرونده بیماران انجام گرفت، داده ها توسط نرم افزارهای SPSS و Excel و آزمونهای مجذور کای و تی مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: در میان 800 کودک بستری شده در بیمارستان، علت مراجعه در 57.8 درصد بیماران تب، 41 درصد تشنج، 20.9 درصد سرفه و در 7.3 تنگی نفس بوده است. شایع ترین تشخیص به ترتیب تب و تشنج (41.4 درصد)، پنومونی (13.4 درصد)، برونشیولیت (8.6 درصد) و آسم (5 درصد) بوده است.
نتیجه گیری: در این مطالعه شیوع پنومونی، برونشیولیت حاد، تب و تشنج بیشتر و شیوع آسم کمتر از میزان جهانی به دست آمد. لذا توجه بیشتر به بیماری های عفونی به ویژه بیماری های دستگاه تنفسی ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ETIOLOGY AND SYMPTOMS OF PEDIATRIC ADMISSION IN THE EMERGENCY AND PEDIATRIC WARDS IN QA’EM HOSPITAL IN MASHAD, IRAN IN 1382-83 (2003-4)

نویسندگان [English]

  • F HEYDARIAN
  • A HASHEMZADEH

چکیده [English]

Background and Purpose: Etiology of pediatric admission is changing. In this study the most common causes of children’s admission and duration of hospitalization were reviewed. In regard to complications of disorders, the results of this study will promote managing and facilities in pediatric ward.
Methods and materials: Pediatric patients admitted to Qa’em Hospital in Mashad, Iran in one year were studied. After filling out the questionnaires using the patient’s records, relevant data were analyzed in SPSS and Excel using chi-sequence and t-test.
Results: Among 800 admitted fever in 57.8%, convulsion in 41%, cough in 20.9% and dyspnea in 7.3% of cases were chief complains. The most common diagnosis included febrile convulsion (41.4%), pneumonia (13.4%), bronchiolitis (8.6%) and asthma (5%).
Conclusion: The prevalence of pneumonia, acute bronchiolitis and febrile convulsion were more common than world’s statistics. But asthma is lower than other regions. Therefore, attention to infections disease and respiratory system disease in particular is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • INFANTS ADMISSION
  • FEVER
  • ILL CHILD