نویسندگان

تهران، خیابان 12 فروردین، بخش پایلوت بیوتکنولوژی انستیتو پاستور ایران

چکیده

زمینه و هدف: اگر چه امروزه مشخص شده است که کنترل عوارض ناشی از تعادل نامناسب قند خون با تزریق انسولین امکان پذیر است، با این حال کنترل دقیق آن به وسیله تزریق انسولین کاری مشکل است. لذا پیوند جزایر لانگرهانس پانکراس به عنوان راه حل منطقی برای درمان این بیماری در سطح جهان درحال بررسی است و مطالعه حاضر در این راستا انجام شده است.
مواد و روش ها: پس از تهیه مواد اولیه و فراهم سازی مقدمات کار، بافت دهنده در هر مرحله کاری از شش سر موش صحرایی Wistar نر بالغ با وزن 300-250 گرم (90-75 روزه) تامین شد. در موش های صحرایی که 4-2 هفته قبل از پیوند توسط تزریق 60 میلی گرم بر کیلوگرم استرپتوروتوسین (STZ) به صورت داخل وریدی مبتلا به دیابت شده بودند، صورت گرفت.
یافته ها: بعد ازعمل پیوند جزایر لانگرهانس، سطح گلوکز خون پلاسما تا دامنه طبیعی (5±145 میلی گرم در دسی لیتر) کاهش و میزان انسولین و –C پپتید پلاسما افزایش یافت (به ترتیب 1.9±0.1 MIU/L و 0.001±0.053 نانوگرم در میلی لیتر). علایم بالینی ناشی از القا دیابت نیز پس از پیوند برطرف گردید.
نتیجه گیری: تکنیک پیوند سلول های جزایر لانگرهانس به صورت داخل کپسولی (Encapsulation) در غیاب مهار کننده های ایمنولوژیکی برای حمایت بافت پیوند شده در مقابل سیستم ایمنی گیرنده پیوند (میزبان) راهی تازه برای درمان دیابت نوع I می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

TREATMENT OF DIABETIC RATS INDUCED WITH STEROPTOZOTOCIN BY IMMUNOISOLATED TRANSPLANTATION OF ISLET CELLS

نویسندگان [English]

  • SH JAMSHIDI
  • B FARAHMAND
  • A AKBARZADEH
  • B ,LAMEH RAD

چکیده [English]

Background and Purpose: Although it is now certain that insulin injection allows us to control the complications resulting from blood sugar imbalances, its accurate control by insulin injection is difficult. Therefore as a logical solution, transplantation of islet cells is globally considered as a treatment and the present study is conducted to verify it.
Methods and Materials: After materials preparation, donor tissue was obtained from 6 male wistar rate cage 75-90 days (weight 250-300 gram). Transplantation was done on diabetic rate induced 2-4 weeks earlier by 60 mg/kg streptozotocin intravenous injection.
Results: After islet cells transplantation, blood glucose was reduced to normal (145±5 mg/dl) and insulin and C-peptide increased (1.9±0.1 MIU/L and 0.053±0.001 mg/ml respectively). Clinical symptoms of dibetes induction were relieved after transplantation.
Conclusion: The technique of islet cells transplantation in the form of encapsulation with the absence of immunological inhibitors to support the graft against the recipient's immunity system is an innovative method to treat type I diabetes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IMMUNO ISOLATION
  • ISLET CELLS
  • TRANSPLANTATION
  • diabetes