مدیریت آموزش
بررسی نقش استراتژیک وجوه هفت‌گانه عدالت سازمانی در ارتقای مهارت‌های کارآفرینی نیروی انسانی

رضا دیهیم؛ یونس وکیل الرعایا

دوره 30، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1402، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.30468/jsums.2023.1522

چکیده
  زمینه و هدف: کارآفرینی در فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی، مسئله مهمی است و به همین دلیل کشورهای مختلف جهان توجه خاصی به آن دارند و ارتقای مهارت­های کارآفرینی را در اولویت­های برنامه­های توسعه خود قرار داده­اند. هدف این پژوهش بررسی نقش استراتژیک وجوه هفت‌گانه عدالت سازمانی در ارتقای مهارت­های کارآفرینی نیروی انسانی بوده ...  بیشتر

مدیریت آموزش
مقایسه رضایتمندی از آموزش مجازی و ارتباط آن با اشتیاق به تحصیل در دانشجویان علوم پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در دوران همه‌گیری کرونا

آسیه نمازی؛ مرضیه مسجودی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1402، ، صفحه 51-63

https://doi.org/10.30468/jsums.2023.1541

چکیده
  زمینه و هدف: پاندمی کووید 19 باعث تغییرات بسیاری در روش‌های آموزشی دانشگاه‌های کشور شد و بسیاری از مؤسسات آموزشی، به ایجاد و راه‌اندازی کلاس‌های مجازی یا توسعه نظام‌های سنتی خود پرداختند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه رضایتمندی از آموزش مجازی و ارتباط آن با اشتیاق تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد رشت در دوران همه‌گیری بیماری کرونا ...  بیشتر

مدیریت آموزش
مروری بر درون‌مایه‌های مفهومی در گزارش‌های ستاد ملی کرونا: همنشینی واژگانی و راهبردهای ارتباطی براساس تحلیل گفتمان انتقادی

فاطمه غلامی؛ نعمت اله شموسی؛ عبدالرشید خزاعی فیض آباد؛ فرحناز یوسفی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1402، ، صفحه 78-87

https://doi.org/10.30468/jsums.2023.1523

چکیده
  زمینه و هدف: پس از اعلام همه‌گیری یا پاندمی بیماری کرونا، مسئولین ارشد نظام سلامت در دنیا ازجمله وزیر بهداشت ایران نتیجه تلاش‌ها و اقدامات درمانی و بهداشتی را از طریق رسانه به اطلاع عموم رساندند. مطالعه حاضر با هدف تحلیل گزارش‌های رسانه‌ای وزیر بهداشت ایران درباره بیماری کووید-19در قالب مطالعه‌ای کیفی و با تمرکز بر همنشینی واژگانی، ...  بیشتر

مدیریت آموزش
ارائه شبکه مضامین اجزای مدیریت نظام‌مند HSE در اماکن ورزشی

مریم وفاخواه؛ مهدی سلیمی؛ مینا مستحفظیان؛ رضا شجیع

دوره 29، شماره 5 ، آذر و دی 1401، ، صفحه 683-696

چکیده
  زمینه و هدف: هدف این پژوهش ارائه شبکه مضامین اجزای مدیریت نظام‌مند HSE در اماکن ورزشی بود.مواد و روش‌ها: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر راهبرد کیفی و از نظر اجرای از نوع تحلیل مضمون بود. مشارکت­کنندگان در تحقیق صاحب­نظران و مطلعین حوزه مدیریت اماکن ورزشی بودند. نمونه­گیری با روش حداکثر تنوع انجام شد و مجموع افراد مشارکت­کننده ...  بیشتر

مدیریت آموزش
رابطه به‌کارگیری شبکه‌های اجتماعی مجازی در تعاملات آموزشی دوران بحران کویید 19 و عملکرد تحصیلی دانشجویان با توجه به نقش میانجی کیفیت تجارب یادگیری

مسعود صباغی نیا؛ مهدی ربیعی؛ حمید صادقی

دوره 29، شماره 4 ، مهر و آبان 1401، ، صفحه 475-484

چکیده
  زمینه و هدف: ظهور فناوری و وسایل ارتباط جمعی از جمله شبکه‌های اجتماعی مجازی، موجب تغییرات آموزش سنتی و تعاملات آموزشی گردیده است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بکارگیری شبکه­های اجتماعی مجازی در تعاملات آموزشی و عملکرد تحصیلی دانشجویان با نقش میانجی کیفیت تجارب یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی صورت گرفت.مواد و روش‌ها: ...  بیشتر

مدیریت آموزش
طراحی، اجرا و ارزشیابی لاگ بوک الکترونیکی مبتنی بر وب برای کارآموزی دانشجویان اتاق عمل و هوشبری

آرزو داوری نیا مطلق قوچان؛ فاطمه برزویی؛ زهره محمدزاده تبریزی؛ رویا اکبرزاده؛ حمیده یزدی مقدم

دوره 29، شماره 2 ، خرداد و تیر 1401، ، صفحه 195-205

چکیده
  مقدمه و هدف: استفاده از روش های نوین ارزشیابی بالینی یکی از سیاست های مهم موسسات آموزشی است. لاگ‌بوک بعنوان یکی از موثرترین شیوه های نوین در ارزشیابی فعالیت‌های بالینی محسوب می‌گردد. مطالعه حاضر با هدف طراحی، اجرا و ارزشیابی لاگ بوک الکترونیکی در جهت بهبود کیفیت ارزشیابی دانشجویان اتاق عمل و هوشبری در کارآموزی های در عرصه انجام ...  بیشتر

مدیریت آموزش
الگوی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین خدمات بیمارستانی

موسی الرضا محقق نژاد؛ امیر اشکان نصیری پور؛ روح اله زابلی؛ حسین دامغانیان

دوره 28، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1400، ، صفحه 959-969

چکیده
  مقدمه و هدف: بیمارستان‌ها به‌عنوان یک‌نهاد مهم در نظام نوین درمان با استفاده از منابع مختلف، مسئولیت تأمین، حفظ و ارتقای سلامت افراد جامعه را به عهده‌دارند. برای انجام این خدمت مهم لازم است که نیازهای آن‌ها به‌درستی تأمین شود. این مطالعه باهدف طراحی الگوی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین خدمات بیمارستانی انجام شد.روش کار: این پژوهش ترکیبی ...  بیشتر

مدیریت آموزش
مقایسة اضطراب امتحان و عوامل اضطراب‌آور مرتبط با استاد: یک مطالعه کیفی

مصطفی راد؛ مجتبی راد

دوره 27، شماره 4 ، مهر و آبان 1399، ، صفحه 578-584

چکیده
  زمینه و هدف  موقعیت‌های اضطرابی، یادگیری دانش را تحت تأثیر قرار می‌دهد. علت بسیاری از مشکلات جسمی و روانی می‌تواند اضطراب باشد. مطالعه کیفی در مورد عوامل اضطراب‌آور مرتبط با استاد انجام نشده است؛ لذا هدف از این مطالعه، تبیین تجارب دانشجویان در مورد اضطراب امتحان و عوامل اضطراب‌آور مرتبط با استاد می باشد. مواد و روش‌ها پژوهش ...  بیشتر

مدیریت آموزش
رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و چابکی سازمانی با میانجیگری فراموشی سازمانی هدفمند

حمیرا وحدتی؛ علی محمد ناعمی

دوره 27، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، ، صفحه 441-451

چکیده
  زمینه  پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات و چابکی سازمانی با میانجی‌گری فراموشی سازمانی هدفمند کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار صورت گرفته است. روش کار روش پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع همبستگی با تأکید بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان ...  بیشتر

مدیریت آموزش
ساخت مدل ارتباطی نقش ایزو در کیفیت آموزش نیروی انسانی

نسرین میرچولی؛ رضا دیهیم

دوره 27، شماره 2 ، خرداد و تیر 1399، ، صفحه 202-209

چکیده
  زمینه و هدف: هدف از این پژوهش طراحی و تبیین مدل ارتباطی نقش ایزو در کیفیت آموزش منابع انسانی بود. مواد و روشها: این مطالعه کاربردی و ترکیبی (کمی و کیفی) بود که با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی اساتید و خبرگان (10 نفر) بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی همه کارکنان بیمارستان ...  بیشتر

مدیریت آموزش
بررسی ارتباط رضایت شغلی با تعهد سازمانی و عوامل موثر برآن در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

زهرا کیوانلو؛ علیرضا قربانی؛ حسین تیره؛ رمضان تازه گل

دوره 26، شماره 5 ، آذر و دی 1398، ، صفحه 619-626

چکیده
  مقدمه: رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی یکی از فاکتور های مهم در علم مدیریت است. یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر تعهد، رضایت شغلی کارکنان است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی و عوامل تاثیرگذار بر آن در کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شد.مواد و روش ها: مطالعه حاضر بصورت مقطعی و بر روی 288 نفر از ...  بیشتر

مدیریت آموزش
بررسی تأثیر روش‌های آموزشی همتا و غیر همتا بر یادگیری بالینی دانشجویان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 96-1395

امیرحسین کیذوری؛ حمید یاقوتی مقدم؛ حمید صادقی؛ محمد حسین زاده حصاری؛ مهناز حق نظر

دوره 26، شماره 4 ، مهر و آبان 1398، ، صفحه 487-493

چکیده
  زمینه و هدف: آموزش به فعالیت‌های گفته می‌شود که با هدف آسان ساختن یادگیری از سوی معلم طرح‌ریزی می‌شود و بین معلم و یک یا چند یادگیرنده به‌صورت یک کنش متقابل جریان می‌یابد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر روش‌های آموزشی همتا و غیرهمتا بر یادگیری بالینی دانشجویان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شد.مواد و روش‌ ها: ...  بیشتر

مدیریت آموزش
شناسائی شاخص های رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی جهت ارائه مدل

سید رضا آل طه؛ دکتر نگین جباری؛ کیومرث نیاز آذری

دوره 26، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1398، ، صفحه 13-23

چکیده
  مقدمه: دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، به عنوان نهادهای دانش محور نقش کلیدی در توسعۀ کشورها دارند و عملکرد آنها در حوزه های مختلف باید ارزیابی شود. رتبه بندی یکی از ابزارهای ارزیابی عملکرد، رقابت پذیری و موفقیت دانشگاه ها به شمار می آید. رتبه بندی ا ی مطلوب است که برگرفته از رسالت ای کلیدی نظام آموزش عالی باشد به گونه ای که با اجرای آن، ...  بیشتر

مدیریت آموزش
ارزیابی کیفی عناصر محتوایی چکیده پایان نامه های دانشگاهی براساس استاندارد ( ANSI/NISO Z39.14 (R2015: مطالعه موردی

مریم کریمی؛ مریم کازرانی؛ مریم شکفته؛ حسن جهانی هاشمی

دوره 24، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1396، ، صفحه 121-130

چکیده
  زمینه و هدف: به جهت بازتاب بین المللی دستاوردهای پژوهشی در پایگاه های اطلاعاتی، تعیین میزان انطباق چکیده ها با استانداردهای جهانی یکی از راه های بهینه سازی اطلاعات آنها و ایجاد زمینه هم سویی و هماهنگی با استانداردهای جهانی به شمار می آید، لذا پژوهش حاضر قصد دارد ضمن معرفی استاندارد چکیده نویسی(Z39.14 (R2015 ANSI/NISO ، چکیده های فارسی پایان ...  بیشتر

مدیریت آموزش
مقایسة تأثیر شیوه‏های آموزش سنتی، الکترونیکی و الکترونیکی- سنتی بر یادگیری درس داروشناسی در دانشجویان پرستاری

امیرحسین کیذوری؛ محسن صادق پور

دوره 24، شماره 2 ، خرداد و تیر 1396، ، صفحه 127-123

چکیده
  اهداف: افزایش روزافزون در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در عصر حاضر سبب تغییر در آموزش و شیوه‏های آن شده و ضرورت پژوهش در حوزة آموزش الکترونیکی را دو چندان کرده است. پژوهش حاضر نیز با هدف مقایسة سه روش آموزش الکترونیکی، الکترونیکی- سنتی و سنتی در یادگیری درس داروشناسی دانشجویان پرستاری، قصد دارد در جهت تحقق تحول آموزش گام ...  بیشتر

مدیریت آموزش
نکاتی پیرامون مرجعیت علمی با نگاهی به نقش‌آفرینی دانشجویان در تحقق آن و موانع موجود

پژمان باقری؛ ابوالقاسم آوند؛ سید امین کوهپایه؛ رضا همایونفر؛ مجتبی فرجام؛ فاطمه آوند

دوره 24، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1396، ، صفحه 51-53

چکیده
  مرجعیت به معنای مراجعه مستمر دیگران به یک فرد یا سازمان بدلیل قابلیت ها و پتانسیل های آن فرد یا سازمان تعریف شده است (1). مرجعیت علمی و آینده نگاری یکی از بسته های 11 گانه طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی است. به جهت آشنائی مقدماتی با مصداق این تعریف در شرایط موجود و نزدیک کردن ذهنیت با مفهومی که بیان گردید باید گفت یکی از مصادیق مهم ...  بیشتر