روانشناسی و روانپزشکی
تأثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای مغز در کاهش اضطراب ورزشکاران رزمی‌کار

علی رضایی شریف؛ سارا تقی زاده هیر؛ قاسم فتاح زاده اردلانی

دوره 30، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1402، ، صفحه 384-392

چکیده
  زمینه و هدف: از آن­جا که اضطراب از جمله عوامل مؤثر بر عملکرد ورزشکاران به‌شمار می­رود، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه­ای مغز در کاهش اضطراب ورزشکاران رزمی‌کار انجام شد مواد و روش­ها: این پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، دربرگیرنده کلیه ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
اضطراب تصویر بدنی در زنان؛ مقایسه دو رویکرد درمانی شناختی- رفتاری و روان‌درمانی بین-فردی

آیت اله یوسفی؛ محبوبه طاهر؛ حکیمه آقایی؛ حسن باقری نیا

دوره 29، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1401، ، صفحه 833-846

چکیده
  زمینه و هدف: توجه گزینشی و درک نادرست از تصویر بدنی می‌تواند به اضطراب منجر شود. هدف پژوهش، مقایسه اثربخشی روان-درمانی بین­فردی و درمان شناختی- رفتاری بر اضطراب ناشی از تصویر بدنی در زنان مراجعه‌کننده به مراکز جراحی زیبایی بود مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش ...  بیشتر

بی هوشی و اتاق عمل
بررسی تأثیر تنفس عمیق بر اضطراب، خستگی و کیفیت خواب پرسنل اتاق عمل

ابراهیم نصیری فرمی؛ لیلا ساداتی؛ رعنا آب جار؛ هوشنگ اکبری

دوره 29، شماره 5 ، آذر و دی 1401، ، صفحه 718-729

چکیده
  زمینه و هدف: به دلیل کار در شرایط اورژانسی، دارا بودن تکنیک کاری بالا و حجم زیاد کار، اتاق عمل، بخشی پرتنش شناخته می‌شود که می‌تواند باعث بروز مشکلاتی در افراد شاغل در آن شود. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر تنفس عمیق بر اضطراب، خستگی و کیفیت خواب پرسنل اتاق عمل انجام شد.. مواد و روش‌ها: این کارآزمایی بالینی به روش پیش‌آزمون- پس‌آزمون، ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
اثربخشی ایمن سازی در مقابل استرس بر میزان اضطراب، استرس ادراک شده و پیروی از درمان در بیماران مبتلا به آسم

آذین گازر؛ بیوک تاجری؛ ناصر صبحی قراملکی؛ محمد حاتمی؛ غلامرضا صرامی فروشانی

دوره 29، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1401، ، صفحه 25-35

چکیده
  زمینه و هدف: آسم یکی از شایعترین بیماری‌های مزمن تنفسی و از معضلات اصلی سیستم‌های بهداشتی درمانی در بسیاری از جوامع دنیا و کشور ما محسوب می‌شود. از اینرو هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی ایمن سازی در مقابل استرس بر میزان اضطراب، استرس ادراک شده و پیروی از درمان در بیماران مبتلا به آسم بود.مواد و روش‌ها: در این پژوهش نیمه تجربی 30 بیمار ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
اثربخشی بازی درمانی گروهی با رویکرد شناختی- رفتاری بر اضطراب و عزت نفس دانش آموزان ناشنوا

احمد محمودی؛ مریم مشایخ؛ فاطمه زم؛ مهدی شاه نظری؛ جاوید پیمانی

دوره 29، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1401، ، صفحه 115-130

چکیده
  زمینه و هدف: کودک آسیب دیده شنوایی اغلب مشکلات ارتباطی دارد و مشکلات ارتباطی خود می تواند به مسائل اجتماعی و رفتاری منجر شود از این رو هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی بازی درمانی گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری بر اضطراب و عزت نفس دانش آموزان ناشنوا است.مواد و روش‌ ها: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
رابطه اعتیاد به کار با میزان افسردگی و اضطراب در پزشکان متخصص بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

حمید یاقوتی مقدم؛ فرشاد جابری کوشکی؛ مهناز حق نظر؛ حمید صادقی؛ محمد حسین زاده حصاری

دوره 27، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1399، ، صفحه 788-794

چکیده
  زمینه و هدف اعتیاد به کار می‌تواند لذت‌بخش ولی خسته‌کننده و مشکل‌ساز باشد. این حالت، پیامدهای مثبت و منفی به دنبال دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسیرابطه اعتیاد به کار با میزان افسردگی و اضطراب در پزشکان متخصص بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شد. مواد و روش‌‌هااین پژوهش، از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
مقایسه سیستم های مغزی رفتاری در افراد مبتلا به اضطراب، افراد مبتلا به افسردگی و افراد سالم

سعیده آذرآیین؛ روشنک خدابخش؛ زهره خسروی؛ مسعود فضیلت پور

دوره 27، شماره 4 ، مهر و آبان 1399، ، صفحه 494-501

چکیده
  زمینه و هدف  سطح فعالیت سیستم‌های مغزی رفتاری با طیف وسیعی از اختلال‌های هیجانی، از جمله اضطراب و افسردگی مرتبط است. هدف مطالعه حاضر، مقایسه سیستم‌های مغزی رفتاری در افراد مبتلا به اضطراب، افراد مبتلا به افسردگی و افراد سالم بود. مواد و روش‌ها این پژوهش، یک مطالعه مقطعی بود. 45 فرد مبتلا به اضطراب (نمره متوسط به بالا در پرسش‌نامه ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
اثربخشی آموزش رویکرد ارتقای بهبودی ذهن‌آگاه محور به شیوة گروهی بر واکنش‌پذیری شناختی نسبت به خلق غمگین و اضطراب مرتبط با درد در بیماران دارای درد مزمن

حدیث محمودصالحی؛ ایران داودی؛ عبدالکاظم نیسی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند

دوره 27، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، ، صفحه 330-337

چکیده
  چکیده:زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش رویکرد ارتقای بهبودی ذهن‌آگاه محور به شیوةگروهی بر کاهش واکنش‌پذیری شناختی نسبت به خلق غمگین و اضطراب مرتبط با درد در بیماران مبتلا به درد مزمن انجام گرفت.روش کار: این پژوهش به‌صورت نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون_پس‌آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه‌آماری مورد مطالعه شامل همة ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
اثر بخشی تقویت رفتاری مثبت مبتنی بر ذهن–آگاهی بر استرس، اضطراب و افسردگی مادران کودکان مبتلا به اتیسم

سعید رضا امیریان؛ مجتبی امیری مجد؛ منصوره شهریاری احمدی؛ لیلا الیاسی

دوره 27، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، ، صفحه 404-412

چکیده
  زمینه  مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم، از استرس، اضطراب و افسردگی رنج میبرند. پژوهش حاضر با هدف تعیین تقویت رفتاری مثبت مبتنی بر ذهنآگاهی بر استرس، اضطراب و افسردگی این مادران انجام شد.  ساله مبتلا به اختلال طیف اتیسم از مدارس شهر گرگان به صورت 0-6 روش کار سی نفر از مادران دارای کودکان  دقیقهای تحت آموزش یک روانشناس برای ...  بیشتر

فیزیولوژی و فارماکولوژی
اثر عصاره هیدروالکلی پرسیاوشان (Adiantum capillus veneris) بر افسردگی و اضطراب ناشی از استرس حاد در موش‌های سوری نر

جعفر احمدپوری؛ سعید ولی پور چهارده چریک؛ محبوبه سترکی

دوره 27، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، ، صفحه 475-482

چکیده
  زمینه  وقوع حوادت استرس‌زای شدید، با خطر ابتلا به اختلالات روحی و روانی از قبیل افسردگی و اضطراب همراه است. با توجه به عوارض منفی داروهای ضدافسردگی و ضداضطراب، توجه محققان به ترکیبات طبیعی، معطوف شده است. هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر عصاره پرسیاوشان بر افسردگی و اضطراب ناشی از استرس حاد در موش‌های سوری نر بود. روش کار در مطالعه ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
مقایسه اثر بخشی باد رنجبویه و اسطوخودوس براضطراب کارکنان شرکت نفت

جعفر سعیدی؛ زهرا خوانساری؛ حسن توزنده‌جانی

دوره 26، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1398، ، صفحه 687-694

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی مقایسه اثر بخشی بادرنجبویه و اسطوخودوس بر اضطراب کارکنان شرکت نفت شهرستان سبزوار انجام گرفت.تعداد 45 نفر (6 نفر زن و 39 نفر مرد که در رده سنی 30 تا45 سال) که دارای اضطراب بالایی بودند، به روش نمونه گیری هدفمند و به صورت تصادفی در 3 گروه 15 نفره شامل: 15 نفر بادرنجبویه (5 قطره عصاره غلیظ شده ساخت شرکت دارویی زرد بند) 15 نفر ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
اثر بخشی آموزش خودآموزی کلامی بر سطح تعاملات اجتماعی ،اضطراب و خودانگی کودکان دارای اختلال نقص توجه / فزون کنش

عبدالمجید طاهری؛ امیر قمرانی؛ پرویز عسگری؛ سالار فرامرزی؛ فریبا حافظی

دوره 26، شماره 5 ، آذر و دی 1398، ، صفحه 599-610

چکیده
  چکیدهزمینه و اهداف: اختلال نقص توجه/ فزون کنشی متداول ترین دوران کودکی است که می تواند زندگی اجتماعی و تحصیلی کودک را تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به اینکه درمانهای متفاوتی برای تخفیف نشانه های این اختلال بکار رفته است هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی درمان شناختی آموزشی خودآموزی کلامی بر تعاملات اجتماعی، اضطراب و خودانگی این کودکان بوده ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر نشانگان افسردگی، اضطراب، استرس و خودکارآمدی وزن در افراد مبتلا به اختلال خوردن

مریم طاهر پور؛ احمد سهرابی؛ مهدی زمستانی

دوره 26، شماره 4 ، مهر و آبان 1398، ، صفحه 505-513

چکیده
  اهداف: اختلالات تغذیه و خوردن با اختلالات پایدار در خوردن یا رفتارهای مربوط به خوردن مشخص می‌شوند که منجر به آسیب قابل توجه در سلامت جسمی و عملکرد روانی- اجتماعی میگردند. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر بهبود نشانگان افسردگی، اضطراب و استرس و خودکارآمدی وزن در زنان مبتلا به اختلال خوردن (طیف محدود کننده) انجام ...  بیشتر

فیزیولوژی و فارماکولوژی
اثر عصاره هیدروالکلی بابونه (Atricaria chamomilla) بر میزان حافظه اجتنابی در موش-های صحرایی نر بالغ

فاطمه سیف؛ سیدابراهیم حسینی

دوره 26، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1398، ، صفحه 46-51

چکیده
  اهداف: حافظه و یادگیری یکی از اعمال پیچیده مغزی و مکانیسمی برای کدبندی، ذخیره سازی و فراخوانی دوباره اطلاعات یادگرفته شده می باشد.با توجه شیوع اختلالات یادگیری به ویژه در سنین بالا این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره هیدروالکلی بابونه بر میزان حافظه اجتنابی موشهای صحرایی انجام گردید.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی از 48 موش صحرایی ...  بیشتر

بررسی تأثیر آرام سازی به روش تصویرسازی هدایت شده بر تغییرات فیزیولوژیک ناشی از اضطراب در سالمندان تحت عمل جراحی کاتاراکت

رها صالح آبادی؛ فرحناز محمدی‌ شاهبلاغی؛ مرجان وجدانی؛ مسعود فلاحی‌خشکناب؛ احمد دلبری

دوره 24، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1396، ، صفحه 29-35

چکیده
  زمینه و هدف: قدرت بینایی نقش مهمّی در ارتباط افراد سالمند با محیط اطراف دارد. کاتاراکت یکی از علل اصلی کاهش شدّت بینایی در سالمندان است. سالمندان منتخب عمل جراحی کاتاراکت مانند هر نوع عمل جراحی دیگر، اضطراب فراوانی را تجربه می‌کنند. یکی از روش‌هایی که می‌تواند به کاهش اضطراب منجر شود، استفاده از تکنیک‌های آرام‌سازی است که سبب ایجاد ...  بیشتر

پرستاری
تأثیر طب فشاری در نقطة نیگوآن بر اضطراب بیماران تحت عمل جراحی فتق اینگوینال

فاطمه زینعلی؛ عبدالقادر عصاررودی؛ حمیدرضا بهرامی؛ راضیه هوشمند

دوره 24، شماره 5 ، آذر و دی 1396، ، صفحه 299-304

چکیده
  اهدافاضطراب یکی از مشکلات عمده و بسیار شایع ناشی از جراحی است که به کاهش بهبود زخم و افزایش خطر عفونت می‌افزاید و با افزایش درد بعد از عمل، طولانی‌شدن مدت اقامت بیماران را در پی دارد. امروزه، روش‌های غیردارویی و کم‌هزینه و غیرتهاجمی برای کنترل اضطراب اهمیت یافته است. در این پژوهش تأثیر طب فشاری بر میزان اضطراب بیماران تحت جراحی هرنی ...  بیشتر

بررسی نقش افسردگی و اضطراب در پیش‌بینی بی‌خوابی

سجاد امینی‌منش؛ جعفر حسنی؛ محمد نیکوسیر جهرمی؛ مهدی طاهری؛ حسن رضایی جمالویی

دوره 23، شماره 5 ، آذر و دی 1395، ، صفحه 788-793

چکیده
  اهداف بی‌خوابی از اختلال‌های شایعی است که ارتباط آن با افسردگی و اضطراب از گذشته مورد توجه پژوهشگران بوده است. این پژوهش با هدف بررسی نقش افسردگی و اضطراب در پیش‌بینی بی‌خوابی زندانیان انجام شده است.مواد و روش ها در این پژوهش 110 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. این افراد پرسش‌نامه کیفیت خواب پیتزبورگ و ...  بیشتر

اثربخشی درمان یادآوری زندگی با تأکید بر خاطره‌پردازی انسجامی بر عزت‌نفس و اضطراب مردان سالمند بدون‌همسر

وحید عطایی‌مغانلو؛ رقیه عطایی‌مغانلو؛ ملیحه پیشوایی؛ مریم گودرزیان

دوره 23، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1395، ، صفحه 422-429

چکیده
  اهداف ازدست‌دادن همسر در کنار پدیده سالمندی می‌تواند باعث بروز برخی اختلالات روان‌شناختی شود و طول این مرحله از زندگی را برای فرد کوتاه کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان یادآوری زندگی با تأکید بر خاطره‌پردازی انسجامی بر عزت‌نفس و اضطراب مردان سالمند بدون‌همسر است.مواد و روش ها این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده ...  بیشتر

تأثیر طبّ فشاری بر میزان اضطراب بیماران تحت درمان با همودیالیز

مریم مرادی؛ هدی عزیزی؛ سید احسان صفاری؛ محسن کوشان

دوره 22، شماره 5 ، آذر و دی 1394، ، صفحه 765-772

چکیده
  زمینه و هدف: بیماران تحت درمان با همودیالیز علاوه بر تغییرات متعدد فیزیولوژیکی با تنش‌های روانی بسیاری روبه‌رو می‌شوند. امروزه یکی از روش‌های کنترل این تنش‌ها، طب مکمّل می‌باشد. مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی تأثیّرطبّ فشاری بر میزان اضطراب بیماران همودیالیزی انجام شد. موادّ و روش‌ها:در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده شاهددار،81 ...  بیشتر

اثر عصاره‌ی الکلی شقایق وحشی (Papaver rhoeas) بر میزان اضطراب القا شده توسط مازصلیبی و سطح پلاسمایی هورمون کورتیکوسترون در موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار

سید ابراهیم حسینی؛ سارا حمزوی؛ حیدر آقا بابا

دوره 22، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، ، صفحه 557-564

چکیده
  زمینه وهدف: استرس  واضطراب که از اختلالات مهم و شایع در جوامع انسانی می­ باشند، زمینه ساز بسیاری از بیماری­های دیگر به حساب می­ آیند. با توجه به عوارض نسبتا زیاد داروهای آرام­بخش و ضد اضطراب شیمیایی، تمایل به استفاده از داروهای گیاهی در درمان اختلالات اضطرابی رو به افزایش است و این مطالعه نیز با هدف بررسی اثر عصاره­ی الکلی ...  بیشتر

تأثیر بیان احساسات گروهی بر اضطراب بیمارانِ در شُرف آنژیوگرافی عروق کرونر

مهدی جمالی نیک؛ کاظم مسکنی؛ محسن کوشان؛ محمدحسن رخشانی

دوره 22، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، ، صفحه 708-715

چکیده
  زمینه و هدف:یکی از شایع­ترین روش­های تشخیصی و درمانی در بیماران قلبی، کاتتریسم قلبی است. روش­های آموزشی مثل آموزش گروهی سبب ایجاد احساس راحتی و آرامش بیشتر و نیز تغییر در پاسخ­های روانی و فیزیولوژیکی بیماران می­شود. مطالعه­ی حاضر با هدف تعیین تأثیر بیان احساسات گروهی بر میزان اضطراب بیمارانِ در شرف آنژیوگرافی قلبی انجام­گرفته ...  بیشتر

تأثیر استنشاق اسانس اسطوخودوس برکنترل اضطراب بیماران سکته قلبی

جواد گنجلو؛ نیلوفر میربستگان؛ سیدسعید نجفی؛ محمدحسن رخشانی

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 1064-1072

چکیده
  مقدمه: بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی هنگام بستری در بخش مراقبت‌های ویژه دچار اضطراب می شوند. اضطراب خطر ایسکمی به دنبال انفارکتوس قلبی را افزایش می دهد وپیش آگهی را بدتر می‌کند. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر استنشاق اسطوخودوس بر میزان اضطراب بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی انجام شده است. مواد و روش‌ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی ...  بیشتر

بررسی تأثیرمداخله‌ی آموزشی مبتنی بر سازه‌های الگوی اعتقاد بهداشتی درخصوص اضطراب زنان باردار نخست‌زا

سحر سابوته؛ حسین شهنازی؛ غلامرضا شریفی راد؛ اکبر حسن زاده

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 719-734

چکیده
  زمینه و هدف: ازآنجا که براساس بررسی های انجام شده، زنان باردار اضطراب را مسأله‌ای طبیعی تلقی می‌کنند که خودبه خود بهبود می‌یابد و از عوارض نامطلوب آن بر روی جنین و نوزادشان و پیامد بارداری آگاه نیستند و با توجه به این‌که در مراقبتهای معمول دوران بارداری، در این زمینه اطلاعاتی دریافت نمی‌کنند، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش ...  بیشتر

تأثیر آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس بر افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به سرطان پروستات

کوروش بنی هاشمیان؛ فاطمه گلستان جهرمی؛ نیکزاد قنبری؛ منصور موذن

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 735-742

چکیده
  زمینه و هدف: آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس، درکاهش تنیدگی بیماران مبتلا به سرطان، تأثیر مثبتی دارد، اما این مداخله تاکنون در بیماران مبتلا به سرطان پروستات انجام‌نشده‌است. لذا هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیرآموزش ایمن‌سازی دربرابر استرس برافسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به سرطان پروستات است. مواد و روش‌ها: جامعه‌ی آماری ...  بیشتر

بررسی تأثیر مدل مراقبتی توانبخشی روانی چند بعدی بر اضطراب بیماران همودیالیزی

مسعود فلاحی خشکناب؛ کیان نوروزی تبریزی؛ صغری افکند؛ پوریا رضا سلطانی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1393، ، صفحه 28-35

چکیده
  زمینه و هدف: استفاده‌ی طولانی‌مدت از همودیالیز، منجربه‌تحت تأثیر قرار گرفتن همه‌ی ابعاد وجودی بیماران همودیالیزی و بروز اختلالاتی چون اضطراب در این بیماران می شود. این مطالعه، به‌منظور تعیین تأثیر مدل مراقبتی توانبخشی روانی چند بعدی بر اضطراب بیماران همودیالیزی طراحی و اجرا گردیده‌است. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی ...  بیشتر