نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، دانشکده پزشکی

چکیده

زمینه و هدف: تب کریمه کونگو (CCHF) اولین بار در سال 1944 در کریمه و سپس در سال 1956 در کونگو شرح داده شد. سرانجام با بررسی های بیشتر، یکسان بودن این دو بیماری در دو قاره مشخص شد و به اسم «تب خونریزی دهنده کونگو کریمه» نامگذاری شد. این بیماری یکی از انواع تب های خونریزی دهنده است که پس از طی دوره کمون کوتاه مدت به صورت تب، لرز و میالژی تظاهر کرده و پس از گذشت حدود پنج روز از شروع، وارد فاز خونریزی دهنده می شود.
معرفی بیمار: بیمار مورد معرفی، یک پسر 15 ساله مبتلا به بروسلوز و تحت درمان از حدود پانزده روز قبل است که به علت تب، سردرد و استفراغ مراجعه و با تشخیص اولیه مننژیت بروسلایی بستری شده است و به علت ترومبوسیتوپنی و پتشی های پراکنده و اپیستاکسی نمونه سرم بیمار از نظر CCHF به روش RT-PCR مورد آزمایش قرار گرفته و مثبت گزارش شده است.
نتیجه گیری: احتمال ابتلا به CCHF در مشاغل مرتبط با دام وجود دارد و از آن جا که علایم ابتدایی این بیماری شبیه به بیماری بروسلوز است، باید این تشخیص در بیماران مبتلا به بروسلوز مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A CASE REPORT OF CRIMEAN CONGO HEMORRHAGIC FEVER WITH BRUCELLOSIS

نویسندگان [English]

  • Masood Ebrahimi
  • Maryam Hashemian

چکیده [English]

Background and Purpose: Crimean Congo fever was first characterized in 1944 in the Crimean peninsula and then in 1956 in Congo. Their sameness was recognized after long investigation in the two continents, and was labeled as Crimean Congo Hemorrhagic Fever or CCHF. It is one of the hemorrhagic fevers, which manifests as a sudden onset of high fever, chills; severe headache, dizziness, back and abdominal pain after a short incubation period, CCHF is characterized by a sudden onset of high fever, chills and myalgia, and turns into hemorrhagic phase after five days. The Patient: The patient was a 15-year-old boy treated for brucellosis from 15 days ago and was admitted because of fever, headache and vomiting diagnosed as brucella meningitis. Because of thrombocytopenia, sporadic petecia and epistaxi, diagnosis of CCHF was suspected and reported as positive according to RT-PCR. Conclusion: Likelihood of CCHF in animal husbandry occupations is possible, and since its symptoms are similar to brucellosis, its diagnosis must be considered together with brucellosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article keyWords: Crimean Congo Hemorrhagic Fever; Brucellosis; Co
  • Infection