نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، فلوشیپ قرنیه ، گروه جراحی، بیمارستان واسعی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

2 استاد، فلوشیپ قرنیه، گروه چشم، بیمارستان لبافی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ، ایران

3 استادیار، فلوشیپ قرنیه، گروه چشم، بیمارستان لبافی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ، ایران

چکیده

زمینه و هدف:گزارش یک مورد  تظاهرات متفاوت عود دیستروفی لاتیس قرنیه در بافت پیوند قرنیه­های دو چشم یک بیمار است.
معرفی بیمار:بیمار شخص 65 ساله است که با تشخیص دیستروفی لاتیس قرنیه ، در طیّ دو بار در 2 و 18 سالگی قبل از آخرین معاینه­ی چشم پزشکی  تحت عمل پیوند نفوذی قرنیه­ی (PKP) چشم راست و یک بار هم  در 16 سالگی قبل تحت عمل پیوند نفوذی قرنیه­ی (PKP) چشم چپ قرارگرفته است. بیمار، از کاهش بینایی هر دو چشم شاکی بود. بهترین دید اصلاح شده­ی بیمار در چشم راست 5/2 متر شمارش انگشتان و در چشم چپ  بود. در معاینه­ی ادواری عود دیستروفی به­صورت کدورت زیر اپیتلیوم و استرو مای قدامی بافت پیوند هر دو چشم و نماهای لاتیس به­صورت شاخه شاخه علاوه بر قرنیه­ی بیمار در بافت پیوند قرنیه­ی چشم چپ نیز مشهود بود.
نتیجه­گیری:عود دیستروفی لاتیس قرنیه در بافت پیوندهای نفوذی می­تواند بسته به زمان پیگیری دارای تظاهرات متفاوت باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Different Manifestations of Recurrent Lattice Corneal Dystrophy after Penetrating Keratoplasty

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Shirzadeh 1
 • Mohammadali Javadi 2
 • Sepehr Feizi 3

چکیده [English]

Purpose: To report different manifestations of recurrent lattice corneal dystrophy (LCD) in two penetrating keratoplasty (PKP) grafts of a patient.
Case Report: A 65-year-old man diagnosed with LCD underwent PKP in both eyes which were performed twice in the right eye 18 and 2 years and once in the left eye 16 years before the recent presentation. He complained of decreased visual acuity in both eyes. Best-corrected visual acuity was 2.5 m counting finger in the right eye and 20/100 in the left eye. Follow-up examinations revealed the recurrence of dystrophy characterized by subepithelial and anterior stromal haziness in both grafts and branching stromal lattice figures in the left.
Conclusion: Recurrent LCD can have different manifestations in PKP grafts, depending on the follow-up period.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lattice corneal dystrophy
 • Penetrating keratoplasty
 • Recurrence

 

 

 


تظاهرات متفاوت عود دیستروفی لاتیس قرنیه

در بافت پیوندی دو چشم یک بیمار

 

ابراهیم شیرزاده 1* ، محمد علی جوادی 2 ، سپهر فیضی 3

 1 دانشیار، فلوشیپ قرنیه ، گروه جراحی، بیمارستان واسعی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

استاد، فلوشیپ قرنیه، گروه چشم، بیمارستان لبافی نژاد،  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ، ایران

استادیار، فلوشیپ قرنیه، گروه چشم، بیمارستان لبافی نژاد،  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ، ایران

 

*نشانی نویسنده مسؤول: سبزوار بیمارستان واسعی، بخش چشم، دکتر ابراهیم شیرزاده

E-mail: dreshirzad@yahoo.com

 

وصول:2/9/93، اصلاح:30/10/93، پذیرش:12/11/93

چکیده

زمینه و هدف:گزارش یک مورد  تظاهرات متفاوت عود دیستروفی لاتیس قرنیه در بافت پیوند قرنیه­های دو چشم یک بیمار است.

معرفی بیمار:بیمار شخص 65 ساله است که با تشخیص دیستروفی لاتیس قرنیه ، در طیّ دو بار در 2 و 18 سالگی قبل از آخرین معاینه­ی چشم پزشکی  تحت عمل پیوند نفوذی قرنیه­ی (PKP) چشم راست و یک بار هم  در 16 سالگی قبل تحت عمل پیوند نفوذی قرنیه­ی (PKP) چشم چپ قرارگرفته است. بیمار، از کاهش بینایی هر دو چشم شاکی بود. بهترین دید اصلاح شده­ی بیمار در چشم راست 5/2 متر شمارش انگشتان و در چشم چپ  بود. در معاینه­ی ادواری عود دیستروفی به­صورت کدورت زیر اپیتلیوم و استرو مای قدامی بافت پیوند هر دو چشم و نماهای لاتیس به­صورت شاخه شاخه علاوه بر قرنیه­ی بیمار در بافت پیوند قرنیه­ی چشم چپ نیز مشهود بود.

نتیجه­گیری:عود دیستروفی لاتیس قرنیه در بافت پیوندهای نفوذی می­تواند بسته به زمان پیگیری دارای تظاهرات متفاوت باشد.

واژه­های کلیدی:دیستروفی لاتیس قرنیه، پیوند نفوذی قرنیه، عود

 


مقدمه

دیستروفی­های قرنیه­ی گروهی از بیماری­های ارثی قرنیه هستند که به­صورت غیر همگن و به­طور تیپیک به شکل دو طرفه، قرینه و با پیشرفت آهسته، بدون ارتباط با عوامل محیطی یا فاکتورهای سیستمیک که محدود به قرنیه­اند، تظاهرمی­یابند (2,1).ازنظر کلینیکی دیستروفی­های قرنیه را براساس صرفا محل آناتومیکی یا برتری محل اختلالات می­توان به سه گروه: قدامی قرنیه، استرومای قرنیه و خلفی قرنیه تقسیم­بندی کرد. اما سیستم دسته­بندی کمیته­ی بین­المللی برای دسته بندی دیستروفی­های قرنیه (3) (IC3D) دسته­بندی سازمان یافته­تر دیگری است که ازنظر آناتومیکی لایه­های مبتلای قرنیه را مشخص نماید. به­طور کلی این دسته­بندی شامل اختلالات با گرفتاری اپی تلیال، لایه بومن، استروما و اختلالاتی که باعث گرفتاری ممبران دسمه و اندوتلیوم هستند، می­باشند. دیستروفی­های استرومای قرنیه­ی گروهی از اختلالات ارثی قرنیه­اند که به­وسیله­ی تجمع پیشرونده­ی رسوبات در داخل استروما مشخص می­شوند. دیستروفی­های اصلی استروما شامل دیستروفی­های لاتیس، گرانولار و ماکولار هستند. دیستروفی لاتیس که شایع­ترین دیستروفی استرومای قرنیه در برخی نواحی جغرافیایی است، از رسوب آمیلوئید یا فیبرهای پروتئین غیر نرمال در سرتاسر استرومای  قدامی و میانی قرنیه ناشی می­شود (4).

علایم ممکن است شامل احساس جسم خارجی ناشی از اروزیون­های قرنیه، کاهش بینایی، حساسیت به نور و درد چشم باشد (1).

 IC3Dدو تیپ مجزا از دیستروفی لاتیس قرنیه را مشخص نموده است (3). تیپ یک (LCD1) آن یک دیستروفی واقعی قرنیه است و به­وسیله­ی موتاسیون­های متعدد مختلف در ژن TGFB1 ایجاد می­شود. تیپ دو (LCD2, Gelsolin) دیستروفی لاتیس قرنیه عملاً نتیجه­ی یک آمیلوئیدوز فامیلیال سیستمیک است. در تیپ یک اغلب اختلال بینایی ایجاد شده نیازمند پیوند قرنیه بعد از دهه­ی چهارم زندگی است و عموما عود در بافت­های پیوند 2 تا 4 سال بعد از پیوند رخ می­دهد.

     در  این بخش یک مورد نادر ازعود دیستروفی لاتیس قرنیه به­صورت نماهای شاخه شاخه­ی لاتیس در استرومای قرنیه بافت پیوند گزارش می­شود.

   

معرفی بیمار

بیمار شخص 65 ساله است که با تشخیص دیستروفی لاتیس قرنیه  و شکایت کاهش تیزبینی هر دو چشم به کلنیک قرنیه مراجعه نمود. بیمار دو بار در سنین 2 و 18 سالگی قبل از آخرین معاینه­ی چشم پزشکی  تحت عمل پیوند نفوذی قرنیه­ی (PKP) چشم راست و یک بار هم  در 16 سالگی قبل تحت عمل پیوند نفوذی قرنیه­ی (PKP) چشم چپ قرارگرفته­است. بعد از پیوند بیمار تحت عمل فیکو امولسیفیکاسیون و کاشتن لنز داخل چشم در اتاق خلفی (PE+ PC IOL) هر دو چشم نیز قرارگرفته­است. در آخرین معاینه­ی چشم­ها بهترین دید اصلاح شده بیمار در چشم راست 5/2 متر شمارش انگشتان و در چشم چپ  بود. در معاینه با اسلیت لامپ عود دیستروفی  به­صورت کدورت زیر اپیتلیوم و استرومای قدامی بافت پیوند هر دو چشم (شکل 2,1) و نماهای لاتیس به­صورت شاخه شاخه علاوه بر قرنیه­ی بیمار در بافت استرومای پیوند قرنیه چشم چپ(شکل 2) نیز مشهود بود. دیگر معاینات قابل ذکر نبودند و فشار داخل چشم به­ترتیب در چشم راست، 16 و در چشم چپ 18 میلی­متر جیوه بود.   

 

بحث

عود دیستروفی­های قرنیه بعد از پیوند نفوذی قرنیه­ی (PKP) یا پیوند لایه­ای (LK) به­خوبی شناخته شده است. به نظرمی­رسد که دیستروفی­های مختلف قرنیه بعد از دوره­ی زمانی متفاوت پس از پیوند قرنیه عود        می­نمایند. عود دیستروفی ریس باکلر (Reis Bucklers) طیّ 15-10 سال پس از پیوند نفوذی قرنیه گزارش شده است (6,5).

            در یک مطالعه به­وسیله­ی لیونز  و همکاران (7)در یک گروه 20 تایی از بیماران با پیوند نفوذی و یک گروه 11 تایی از پیوندهای لایه­ای برای دیستروفی گرانولار، گزارش کردند که عود تقریبا در همه­ی بافت­های پیوندی 13 تا 36 ماه پس از پیوند رخ داد.  میسلر و فین (8)، 61 چشم از 39 بیمار مبتلا به  دیستروفی لاتیس قرنیه را که تحت عمل پیوند نفوذی قرنیه قرارگرفته بودند، گزارش کردند. عود کلنیکی در گزارش شامل عود در 29 (48 درصد)  بافت­های پیوند بود  که منجر به پیوند مجدد در 23 چشم شده بودند. متوسط زمان عود 9 سال با فاصله­ی زمانی 26 -3 سال بود.

به­طور مرسوم پیوند نفوذی یا لایه­ای قرنیه­ی درمان اولیه برای موارد شدید دیستروفی لاتیس قرنیه با زوال بینایی است (9). عود دیستروفی­های استروما در بافت پیوندی قرنیه­نماهای متفاوتی را از تظاهرات اولیه نشان  می­دهد و معمولاً به­صورت اپاسیته­های منتشر زیر اپیتلیال تظاهرمی­یابند (10).. اسنید و همکاران (11) عود دیستروفی لاتیس قرنیه را در یک زن 28 ساله که تحت عمل پیوند قرنیه قرارگرفته بود، پس از 28 سال به­صورت کدورت قدامی و اپاسیته­های زیر اپیتلیال به اندازه­های متفاوت بدون خطوط لاتیس در استروما گزارش نمودند. هرچند که بافت­شناسی قرنیه وجود رسوبات آمیلوئید در سرتاسر اسنرومای قرنیه را که مشخصه­ی تیپیک دیستروفی لاتیس قرنیه بود، نشان داد. اما در این بیمار معرفی شده، نمای کلنیکی عود دیستروفی بین دو چشم متفاوت بود و نمای لاتیس شکل تنها در بافت پیوند چشم چپ مشاهده گردید. در مطالعه میسلر و همکاران (8) شایع­ترین عود دیستروفی لاتیس قرنیه  اپاسیته­های زیر اپیتلیوم  و استرو مای قدامی بودند و نمای لاتیس شکل تنها در یک مورد از بافت پیوندی مشاهده گردید. بنابراین اختلاف تظاهر در نمای کلنیکی عود دیستروفی لاتیس قرنیه در این مورد گزارش شده می­تواند مربوط به مدت زمان پیگیری بیمار پس از پیوند قرنیه باشد که در چشم راست پس از 2 سال و در چشم چپ پس از 16 سال این نماهای کلنیکی عود مشهود بودند.

به­طور کلی ­میتوان بیان نمود که عود دیستروفی لاتیس قرنیه در بافت پیوند پس از پیوند نفوذی شایع است، اما نماهای لاتیس شکل در بافت پیوند پس از پیوند نفوذی قرنیه به نظر می­رسد که غیر شایع باشد.

 

References

 1. American Academy of Ophthalmology.  External disease and cornea.  In:  Sutphin J, ed.  Basic and Clinical Sciences Course2007-2008. San Francisco, CA:  American Academy of Ophthalmology; 2007: 305-29.
 2. Prasannakumari C, Jyothi PT, Bindu S, Chandrasekharan M. Lattice Corneal Dystrophy Type 3: A Case Report. Kerala Journal of Ophthalmology. 2011; 23(2): 155-56.
 3. Veire E. Review of Cornea and Contact Lenses> IC3D: Classifying Corneal Dystrophies. [cited 2013 January 04].  Available from:www.reviewofcontactlenses.com/content/d/disease/c/21310/.
 4. Birkholz ES, Syed NA, Wagoner MD. Corneal Stromal Dystrophies: A Clinicopathologic Review. EyeRounds.org. [cited 2009 Aug 17].  Available from: http://www.eyerounds.org/cases/43-Corneal-Stromal-Dystrophies.htm
 5. Olson RJ, Kaufman HE. Recurrence of Reis-Bücklers’ corneal dystrophy in a graft. Am J Ophthalmol, 1978; 85(3): 349–51.
 6. Caldwell DR. Postoperative recurrence of Reis-Bücklers’ corneal dystrophy. Am J Ophthalmol. 1978; 85: 567–8.
 7. Lyons CJ, McCartney AC, Kirkness CM, Steele AD, Rice NS. Granular corneal dystrophy. Visual results and pattern of recurrence after lamellar or penetrating keratoplasty. Ophthalmology. 1994; 101(11):1812–7.
 8. Meisler DM, Fine M. Recurrence of the clinical signs of lattice corneal dystrophy (type I) in corneal transplants. Am J Ophthalmol. 1984; 97(2) : 210–4.
 9. Koreishi AF, Starr CE, Pettinelli DJ, Stark WJ. Phototherapeutic Keratectomy (PTK) Versus Penetrating Keratoplasty (PKP) in the Treatment of Lattice Corneal Dystrophy. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2003; 44(13).
 10. Lisch W, Seitz B. Corneal Dystrophies. Dev Ophthalmol. Basel (Switzerland): Karger; 2011; 48.
 11. Snead DR, Mathews BN. Differences in amyloid deposition in primary and recurrent corneal lattice dystrophy type 1. Cornea. 2002; 21(3): 308-11.

 


Different Manifestations of Recurrent Lattice Corneal Dystrophy after Penetrating Keratoplasty

 

Ebrahim Shirzadeh

Associate Professor of Ophthalmology and Cornea fellowship, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

 

MohammadAli Javadi

Professor of Ophthalmology and Cornea fellowship, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

 

Sepehr Feizi

Assistant Professor of Ophthalmology and Cornea fellowship, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

 

Received:24/10/2014, Revised:21/12/2014, Accepted:01/02/2015


Abstract

Purpose: To report different manifestations of recurrent lattice corneal dystrophy (LCD) in two penetrating keratoplasty (PKP) grafts of a patient.

Case Report: A 65-year-old man diagnosed with LCD underwent PKP in both eyes which were performed twice in the right eye 18 and 2 years and once in the left eye 16 years before the recent presentation. He complained of decreased visual acuity in both eyes. Best-corrected visual acuity was 2.5 m counting finger in the right eye and 20/100 in the left eye. Follow-up examinations revealed the recurrence of dystrophy characterized by subepithelial and anterior stromal haziness in both grafts and branching stromal lattice figures in the left.

Conclusion: Recurrent LCD can have different manifestations in PKP grafts, depending on the follow-up period.

Keywords: Lattice corneal dystrophy; Penetrating keratoplasty; Recurrence.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corresponding author:

Ebrahim Shirzadeh,

Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

E-mail: dreshirzad@yahoo.com

 1. American Academy of Ophthalmology.  External disease and cornea.  In:  Sutphin J, ed.  Basic and Clinical Sciences Course2007-2008. San Francisco, CA:  American Academy of Ophthalmology; 2007: 305-29.
 2. Prasannakumari C, Jyothi PT, Bindu S, Chandrasekharan M. Lattice Corneal Dystrophy Type 3: A Case Report. Kerala Journal of Ophthalmology. 2011; 23(2): 155-56.
 3. Veire E. Review of Cornea and Contact Lenses> IC3D: Classifying Corneal Dystrophies. [cited 2013 January 04].  Available from:www.reviewofcontactlenses.com/content/d/disease/c/21310/.
 4. Birkholz ES, Syed NA, Wagoner MD. Corneal Stromal Dystrophies: A Clinicopathologic Review. EyeRounds.org. [cited 2009 Aug 17].  Available from: http://www.eyerounds.org/cases/43-Corneal-Stromal-Dystrophies.htm
 5. Olson RJ, Kaufman HE. Recurrence of Reis-Bücklers’ corneal dystrophy in a graft. Am J Ophthalmol, 1978; 85(3): 349–51.
 6. Caldwell DR. Postoperative recurrence of Reis-Bücklers’ corneal dystrophy. Am J Ophthalmol. 1978; 85: 567–8.
 7. Lyons CJ, McCartney AC, Kirkness CM, Steele AD, Rice NS. Granular corneal dystrophy. Visual results and pattern of recurrence after lamellar or penetrating keratoplasty. Ophthalmology. 1994; 101(11):1812–7.
 8. Meisler DM, Fine M. Recurrence of the clinical signs of lattice corneal dystrophy (type I) in corneal transplants. Am J Ophthalmol. 1984; 97(2) : 210–4.
 9. Koreishi AF, Starr CE, Pettinelli DJ, Stark WJ. Phototherapeutic Keratectomy (PTK) Versus Penetrating Keratoplasty (PKP) in the Treatment of Lattice Corneal Dystrophy. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2003; 44(13).
 10. Lisch W, Seitz B. Corneal Dystrophies. Dev Ophthalmol. Basel (Switzerland): Karger; 2011; 48.
 11. Snead DR, Mathews BN. Differences in amyloid deposition in primary and recurrent corneal lattice dystrophy type 1. Cornea. 2002; 21(3): 308-11.