نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 اپیدمیولوژیست، مرکز تحقیقات جراحی‌های کم تهاجمی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بیماری­های قلبی ـ عروقی، اصلی­ترین علت مرگ و میر و ناتوانی در سراسر جهان استو از مهمترین عوامل تهدیدکننده­ی سلامت انسان­ها شناخته­ می­شود.لذا این مطالعه با هدف بررسی روند تغییرات مرگ و میر ناشی از بیماری­های قلبی ـ عروقی در ایران صورت گرفته است.
مواد و روش ها: مطالعه­ی حاضر، به­صورت مقطعی و با استفاده از تحلیل داده­های گزارش کشوری سیمای مرگ و میر در 29 استان کشور در طی سال­های 1385 تا 1389 صورت گرفت. روند مرگ و میر به­علت بیماری­های قلبی ـ عروقی در هر دو جنس، طی سال­های مورد مطالعه و به تفکیک گروه­های سنّی در سال 89 و توزیع فراوانی آن­ها ترسیم گردید. برای آنالیز روند از نرم­افزار  WinPepi استفاده شد.
یافته­ها: طی سال­های 89-85، 1،172،278 مورد مرگ در کشور گزارش شده که 46.04 درصد آن ( 539679 مورد) به علت بیماری­های قلبی ـ عروقی بوده­است. از سال 85 تا 87 روند مرگ به علت بیماری­های قلبی ـ عروقی کاهشی بوده اما در   سال­های 88 و 89 افزایش یافته است. بیشترین تعداد مرگ به علت بیماری­های قلبی ـ عروقی، 115985 مورد در سال 1385 و کمترین آن، 104126 مورد در سال 1387 گزارش شده است.
نتیجه­گیری: بیماری قلبی ـ عروقی، مهم­ترین علت مرگ در کشور می باشد. لذا با اجرای مداخلات پیشگیری از عوامل خطر بیماری­های قلبی ـ عروقی در دوران کودکی و نوجوانی و همچنین درمانِ به موقع بیماری در افراد مبتلا، می­توان از مرگ و میر ناشی از آن جلوگیری نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Trends in mortality from cardiovascular disease in Iran from 2006-2010

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Kohi 1
 • Hamid Salehinia 2
 • Abdollah Mohammadian-Hafshejani

چکیده [English]

Background & Objectives: Cardiovascular disease is the main cause of death and disability worldwide and is known as one of the major threats to human health. Therefore, this study was aimed to investigate the changes in mortality from cardiovascular disease in Iran.
Materials and Methods: This cross-sectional study was done using analysis of data published in the mortality profile in Iran (29 Provinces) over the years 2006 to 2010. The trend of mortality due to cardiovascular disease in both sexes was drawn during the period of the study according to age groups in the 2010 and their frequency distributions. The WinPepi software was used for data analyses.
Results: Evaluation of the mortality profile in Iran (29 Provinces) over the Years 2006 to 2010 is shown that, during these years, the number of deaths from all causes in the country was 1,172,278, which 46.04 percent of them (539,679 cases) were due to cardiovascular disease. Also, according to the data on the mortality from cardiovascular disease, a decreasing trend was observed in the country during 2006 to 2008, while an increasing trend was observed the years 2009 to 2010. Highest number of deaths due to cardiovascular disease was reported in 2006, 115,985 cases, while least number was reported in 2008, 104,126 cases.
Conclusion: Because the risk of death from cardiovascular disease increases with ageing, medical interventions for the prevention of cardiovascular disease risk factors in childhood and adolescence and, also, in-time treatment of the patients can be used for preventing from mortality resulted from these disease.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cardiovascular disease
 • Mortality
 • Trend
 • Iran

 

مقاله پژوهشی

 

 

 


روند تغییرات مرگ و میر ناشی از بیماری­های قلبی ـ عروقی در ایران طی سال های 1389-1385

 

فاطمه کوهی1، حمید صالحی نیا2، عبدالله محمدیان هفشجانی3

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده­ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 اپیدمیولوژیست، مرکز تحقیقات جراحی‌های کم تهاجمی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکترای اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده­ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

 

* نشانی نویسنده مسئول: تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز نحقیقات جراحی های کم تهاجمی، حمید صالحی نیا

E-mail: alesaleh70@yahoo.com

 

وصول:12/9/93، اصلاح:6/11/93، پذیرش:15/12/93

چکیده

زمینه و هدف: بیماری­های قلبی ـ عروقی، اصلی­ترین علت مرگ و میر و ناتوانی در سراسر جهان استو از مهمترین عوامل تهدیدکننده­ی سلامت انسان­ها شناخته­ می­شود.لذا این مطالعه با هدف بررسی روند تغییرات مرگ و میر ناشی از بیماری­های قلبی ـ عروقی در ایران صورت گرفته است.

مواد و روش ها: مطالعه­ی حاضر، به­صورت مقطعی و با استفاده از تحلیل داده­های گزارش کشوری سیمای مرگ و میر در 29 استان کشور در طی سال­های 1385 تا 1389 صورت گرفت. روند مرگ و میر به­علت بیماری­های قلبی ـ عروقی در هر دو جنس، طی سال­های مورد مطالعه و به تفکیک گروه­های سنّی در سال 89 و توزیع فراوانی آن­ها ترسیم گردید. برای آنالیز روند از نرم­افزار  WinPepi استفاده شد.

یافته­ها: طی سال­های 89-85، 1،172،278 مورد مرگ در کشور گزارش شده که 46.04 درصد آن ( 539679 مورد) به علت بیماری­های قلبی ـ عروقی بوده­است. از سال 85 تا 87 روند مرگ به علت بیماری­های قلبی ـ عروقی کاهشی بوده اما در   سال­های 88 و 89 افزایش یافته است. بیشترین تعداد مرگ به علت بیماری­های قلبی ـ عروقی، 115985 مورد در سال 1385 و کمترین آن، 104126 مورد در سال 1387 گزارش شده است.

نتیجه­گیری: بیماری قلبی ـ عروقی، مهم­ترین علت مرگ در کشور می باشد. لذا با اجرای مداخلات پیشگیری از عوامل خطر بیماری­های قلبی ـ عروقی در دوران کودکی و نوجوانی و همچنین درمانِ به موقع بیماری در افراد مبتلا، می­توان از مرگ و میر ناشی از آن جلوگیری نمود.

واژه­های کلیدی: بیماری های قلبی عروقی، مرگ و میر، روند، ایران.

 


مقدمه

بیماری­های قلبی ـ عروقی اصلی­ترین علت مرگ و میر و ناتوانی در سراسر جهان است (2,1).  امروزه در بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشور ما به­عنوان یکی از مهمترین عوامل تهدیدکننده­ی سلامت انسان ها شناخته شده است (3).

در سال 2008 ، 17.3 میلیون مرگ به دلیل بیماری های قلبی ـ عروقی در سراسر جهان گزارش شده که 80 درصد آن در کشورهای با درآمد پایین و متوسط رخ داده است و پیش بینی می­شود که تا سال 2030 ، سالانه بیش از 23 میلیون مرگ به دلیل بیماری­های قلبی ـ عروقی در سراسر جهان رخ دهد (1). بیماری­های قلبی ـ عروقی همچنین علت 39 درصد از مرگ­های ناشی از بیماری­های غیرواگیر در افراد زیر 70 سال بوده است (1).

در نیمه­ی اول قرن بیستم، شاهد رشد سریع اپیدمی بیماری­های قلبی ـ عروقی به­عنوان نتیجه­ی صنعتی­شدن، شهرنشینی، افزایش رفاه و تحولات اجتماعی در کشورهای با درآمدِ بالا و به دنبال آن کاهش چشمگیر در مرگ و میر ناشی از بیماری­های قلبی ـ  عروقی در طول نیمه­ی دوم قرن بیستم بودیم (4). بیشترین کاهش­ها در مرگ­های ناشی از بیماری­های قلبی ـ عروقی در طی سال­های 1990 تا 2010 در اروپای غربی و مرکزی، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی و استرالیا مشاهده شده است (5). همچنین از سال 1990 تا 2010 به دلیل رشد جمعیت و پیرشدن جمعیت مرگ­های جهانی به دلیل بیماری­های قلبی ـ عروقی 29.5 درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش در روند مرگ و میر ناشی از بیماری­های قلبی ـ عروقی در کشورهای درحال توسعه اتفاق می افتد (5).

اگرچه بیماری­های قلبی ـ عروقی به­عنوان اصلی­ترین علت مرگ در ایالت متحده باقیمانده است، اما مرگ و میر از این  بیماری­ها به­طور قابل توجهی در طول چندین دهه­ی گذشته کاهش یافته است (6). از سال 2000 تا 2010 ، میزان مرگ قابل انتساب به بیماری­های قلبی ـ عروقی به میزان 31 درصد کاهش یافته است، ولی هنوز در سال 2010 بیماری­های قلبی ـ عروقی علت 31.9 درصد از کل مرگ های این کشور بوده و در واقع یک سوم مرگ­ها در ایالت متحده به­علت بیماری­های قلبی ـ عروقی بوده است (7).

بیماری­های قلبی ـ عروقی همچنان اصلی­ترین علت مرگ در بیشتر کشورهای اروپایی و از جمله ایرلند است، ولی بین سال­های 1985 تا 2006 میزان­های مرگ و میر ناشی از بیماری­های قلبی ـ عروقی در ایرلند کاهش یافته است (8). بیشترین میزان مرگ و میر ناشی از بیماری­های قلبی ـ عروقی بین 1990 تا 2009 در کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی و پایین­ترین میزان در کشورهای با درآمدِ بالا بوده است (9). آمارها نشان داده که شیوع بیماری­های قلبی ـ عروقی در کشورهای چین، هند، پاکستان و ایران در حال افزایش است (12-10). مطالعات انجام شده در ایران نیز نشان می­دهد که بیماری­های قلبی ـ عروقی اولین علت مرگ و میر است (11,10).

سازمان جهانی بهداشت تخمین زده است که اگر روند کنونی ادامه یابد و اقدامی جهت بهبود سلامت قلبی ـ عروقی صورت نگیرد، تا سال 2020 در سراسر جهان 25 درصد از سال­های سلامت زندگی به دلیل بیماری­های قلبی ـ عروقی ازدست خواهد رفت (12-10).

بیماری های قلبی ـ عروقی همچنین هزینه­های هنگفتی را بر خانواده­ها و نظام­های بهداشتی و درمانی کشورها تحمیل می­کند (13).  به­طوری­که در ایالت متحده در سال 2010 بیماری­های قلبی ـ عروقی 315.4 میلیارد دلار هزینه داشته است (7). با این حال بیماری­های قلبی ـ عروقی بعد از سرطان ریه، قابل پیشگیری­ترین بیماری غیر واگیر به شمارمی­رود و به­سادگی و به­صورت کامل با به­کارگیری مداخلات پیشگیری و کنترل موثر قابل پیشگیری است (13).

از آنجایی­که تاکنون مطالعه­ای که اپیدمیولوژی و روند مرگ و میر به­دلیل بیماری­های قلبی ـ عروقی را طی سال­های اخیر در کشور مشخص­کند، صورت نگرفته و مطالعات انجام شده به تعداد بسیار محدود و به­صورت منطقه­ای می­باشد و نیز با عنایت به وجود اطلاعات اپیدمیولوژیک به­منظور برنامه­ریزی موفق، لذا این مطالعه با هدف بررسی روند تغییرات مرگ و میر ناشی از  بیماری­های قلبی ـ عروقی در ایران صورت گرفته است.

 

موادّ و روش­ها

مطالعه­ی حاضر، به­صورت مقطعی و با استفاده از تحلیل داده­های منتشرشده در گزارش کشوری سیمای مرگ و میر در 29 استان کشور در طی سال­های 1385 تا 1389 صورت گرفته است (14). در این مطالعه داده­های مربوط به مرگ­های اتفاق افتاده به­علت بیماری­های قلبی ـ عروقی (کد ICD : I00 – I99 ) از بین داده­های مربوط به مرگ­های ثبت شده از تمام علت­ها استخراج شد.

اطلاعات استخراج شده براساس فراوانی، درصد از کل مرگ­های صورت­گرفته و نیز میزان مرگ­های اتفاق افتاده در صد هزار نفر جمعیت به تفکیک جنس و گروه­های سنّی و همچنین نسبت جنسیّتی برای وجود مرگ­ و میر ناشی از بیماری­های قلبی ـ عروقی مورد بررسی قرارگرفته است.

برای آنالیز داده­ها از نرم­افزار excel 2010 به­منظور رسم نمودارها و جدول­ها  و نرم­افزار1-2 WinPepi به­منظور تعیین معناداری تغییرات روند مرگ و میر از بیماری­های قلبی طی بازه­ی زمانی پنج ساله با استفاده از  آزمون روند خطی کوکران – آرمیتاژ (Cochrane Armitage Test for linear trend) در سطح معناداری کمتر از 5 صدم استفاده شد. همچنین روند مرگ و میر به­علت بیماری­های قلبی ـ عروقی طی سال­های مورد مطالعه در هر دو جنس و روند مرگ و میر به­علت بیماری­های قلبی ـ عروقی به تفکیک گروه­های سنّی در سال 89 و توزیع فراوانی آن­ها ترسیم گردید.

 

یافته­ها

 

جدول 1 : تعداد ، میزان (در صد هزار نفر جمعیت)، میانگین سنی ، نسبت جنسی و درصد مرگ های به علت بیماری­های قلبی عروقی از کل مرگ­ها به تفکیک جنس در تمام سنین در 29 استان کشور طی سال­های 1385 تا 1389

 

1385

1386

1387

1388

1389

معنی داری*

مجموع

تعداد مرگ از همه علل

250386

232099

228010

227600

234183

 

1172278

تعداد مرگ از بیماریهای قلبی عروقی

115985

107213

104126

104339

108016

001/0

539679

تعداد مرگ در زنان

52380

48648

47814

46858

49050

 

244750

تعداد مرگ در مردان

63605

58565

56313

57481

58966

 

294930

میزان مرگ در زنان

186.351

185.86

180.407

174.386

179.837

 

-

میزان مرگ در مردان

219.593

217.846

207.167

208.839

211.294

 

-

میزان کل مرگ

203.221

202.067

193.956

191.820

195.746

 

-

میانگین سنی

71

73

73

72.75

73.33

 

72.62

نسبت جنسی مرد/زن

1.21

1.20

1.18

1.23

1.20

 

1.20

درصد مرگ های به علت بیماری های قلبی عروقی از کل مرگ ها

46.32

46.19

45.67

45.84

46.12

 

46.04

*) آزمون روند خطی کوکران-آرمیتاژ برای بررسی معناداری تغیرات روند مرگ و میر طی سال های مورد بررسی

 

بررسی گزارش کشوری سیمای مرگ و میر در 29 استان کشور طی سال­های 1385 تا 1389، (14) نشان می­دهد که طی این سال­ها، تعداد 1،172،278 مورد مرگ در کل کشور  به دلیل علت­های مختلف گزارش شده که از میان آن­ها، 46.04 درصد آن ( 539679 مورد) ناشی از بیماری­های قلبی ـ عروقی بوده است. مرگ ناشی از بیماری­های قلبی ـ عروقی طی سال­های مورد مطالعه در مردان بیشتر از زنان بوده است. به طوری­که  294930 مورد (54.65 درصد) در مردان و 244750 مورد (45.35 درصد) در زنان اتفاق افتاده است. همچنین بر اساس این آمار، بیشترین تعداد مرگ و میر به­علت بیماری­های قلبی ـ عروقی، 115985 مورد در سال 1385 و کمترین آن، 104126 مورد در سال 1387 گزارش شده است. (جدول 1).

 

جدول 2 : تعداد، درصد از کل مرگ ها و میزان ( در صد هزار نفر جمعیت) مرگ ناشی از انواع مختلف بیماری های قلبی عروقی  به تفکیک جنس در تمام سنین در 29 استان کشور طی سال های 1385 تا 1389

علت مرگ

سال

سکته قلبی

سکته مغزی

بیماری قلبی ناشی از فشار خون

سایر بیماری های قلبی

سایر بیماری های قلبی که نام آنها در فهرست ثبت نمی شود

1385

تعداد کل مرگ

60413

30032

8982

7218

3966

مرد

تعداد(درصد)

34604(22.8 )

15587(10.3 )

4205(2.8 )

4100(2.7 )

2201(-)

میزان

119.47

53.81

14.52

14.16

7.60

زن

تعداد(درصد)

25808(26.2 )

14445(14.6)

4777(4.8)

3118(3.2)

1765(1.8)

میزان

91.82

51.39

16.99

11.09

6.28

نسبت جنسی مرد به زن

1.34

1.08

0.88

1.31

1.25

1386

تعداد کل مرگ

55056

28449

9588

5045

4118

مرد

تعداد(درصد)

31558(22.7)

14533(10.5)

4563(3.3)

2876(2.1)

2387(-)

میزان

117.39

54.06

16.97

10.70

8.80

زن

تعداد(درصد)

23498(25.2)

13916(14.9)

5024(5.4)

2169(2.3)

1731(1.9)

میزان

89.78

53.17

19.20

8.29

6.61

نسبت جنسی مرد به زن

1.34

1.04

0.91

1.33

1.38

1387

تعداد کل مرگ

53683

27395

9421

4628

3834

مرد

تعداد(درصد)

30277(22.4)

13923(10.3)

4541(3.4)

2561(1.9)

2220(-)

میزان

111.39

51.22

16.71

9.42

8.17

زن

تعداد(درصد)

23406(25.3)

13471(14.6)

4879(5.3)

2066(2.2)

1614(-)

میزان

88.34

50.83

18.41

7.80

6.09

نسبت جنسی مرد به زن

1.26

1.01

0.91

1.21

1.34

1388

تعداد کل مرگ

55067

26301

8705

4304

4398

مرد

تعداد(درصد)

31577(23.1)

13826(10.1)

4183(3.1)

2375(-)

2465(1.8)

میزان

114.73

50.23

15.20

8.63

8.96

زن

تعداد(درصد)

23490(25.8)

12476(13.7)

4522(5.0)

1929(2.1)

1933(2.1)

میزان

87.42

46.43

16.83

7.18

7.29

نسبت جنسی مرد به زن

1.34

1.11

0.93

23/1

28/1

1389

تعداد کل مرگ

56533

26530

9324

5800

4168

مرد

تعداد(درصد)

32243(23.1)

13700(9.8)

4420(3.2)

3198(2.3)

2278(1.9)

میزان

115.54

49.09

15.84

11.49

8.16

زن

تعداد(درصد)

24290(25.8)

12831(13.6)

4903(5.2)

2601(2.8)

1889(2.0)

میزان

06/89

04/47

98/17

54/9

93/6

نسبت جنسی مرد به زن

33/1

07/1

90/0

23/1

21/1

درصد از کل مرگ های به علت بیماری های قلبی عروقی در مجموع سالهای 1385 تا 1389

52.02

25.70

8.53

5.00

8.75

 

براساس آزمون روند خطی کوکران- آرمیتاژ (Cochrane Armitage Test for linear trend) روند کلی تغییرات مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی ـ عروقی طی سال­های مورد مطالعه، معنادار می­باشد(001/0=p) و از سال 85 تا 87 روند به صورت کاهشی و در سال 88 و 89 مرگ و میر ناشی از بیماری­های قلبی افزایش یافته است( نمودار شماره 1).

با وجوداین، همچنان بیماری­های قلبی ـ عروقی اولین علت مرگ و میر در کشور می باشد و در بین این بیماری­ها نیز بیشترین تعداد مرگ به­علت سکته­ی قلبی و بعد از آن سکته­ی مغزی بوده است و بیماری­های قلبی ناشی از فشار خون، بیشترین تعداد مرگ به علت بیماری­های قلبی ـ عروقی را داشته­اند. به­طوری­که 52.02 درصد از موارد مرگ به دلیل بیماری­های قلبی ـ عروقی طی سال­های 89-85 به­علت سکته­ی قلبی، 25.70 درصد به­علت سکته­ی مغزی، 8.53 درصد به­علت بیماری­های قلبی ناشی از فشار خون و 5 درصد به­علت سایر بیماری­های قلبی بوده است. (جدول 2 )

همچنین میزان مرگ­های ناشی از بیماری­های قلبی ـ عروقی در مردان بیشتر از زنان است و نسبت جنسی 1.20 محاسبه شده است. میزان مرگ به­علت سکته­ی قلبی و مغزی در مردان بیشتر از زنان است. درحالی­که در زنان میزان مرگ به­علت بیماری قلبی ناشی از فشار خون بیشتر از مردان است. بیشترین میزان مرگ به­علت سکته­ی قلبی و مغزی در مردان به­ترتیب 119.46 و 54.06 در 100 هزار نفر جمعیت در سال های 85 و 86 و در زنان نیز 89.77 و 53.16  در 100 هزار نفر جمعیت در سال 85، بیشترین میزان مرگ و میر به­علت سکته­ی قلبی و مغزی گزارش شده است. (جدول 1 و 2).

همچنین بر اساس این آمار، میزان مرگ و میر ناشی از بیماری­های قلبی ـ عروقی با افزایش سنّ، افزایش می­یابد. به­طوری­که حداکثر این مرگ­ها بعد از 70 سالگی اتفاق می­افتد. میانگین سنّی مرگ­های اتفاق افتاده به­علت بیماری­های قلبی ـ عروقی طی سال­های 89-85 ، 72.62 سال محاسبه شده است که در سنین بالا، سکته­ی قلبی و بعد از آن سکته­ی مغزی، شایع­ترین علت مرگ و میرهای ناشی از بیماری­های قلبی ­ـ عروقی می­باشند. ( نمودار 2 و جدول 1).

 

بحث

به­طور کلی نتایج این مطالعه نشان می­دهد که میزان مرگ و میر ناشی از بیماری­های قلبی ـ عروقی در کشور بالاست. هرچند روند افزایشی یا کاهشی منظمی طی سال های 1385 تا 1389 مشاهده نشده، ولی اکثر مرگ­های اتفاق افتاده طی این سال­ها به علت بیماری­های قلبی ـ عروقی به­ویژه سکته­ی قلبی و مغزی بوده است.

مطالعه­ی رضائیان در استان کرمان نشان داده که میزان مرگ ناشی از بیماری­های قلبی ـ عروقی از سال 83 تا 84 در این استان افزایش یافته است (12). دیگر مطالعات انجام شده در کرمان (11)، اصفهان (10) و مازندران (3) نیز نشان داده­اند که میزان مرگ ناشی از بیماری­های قلبی ـ عروقی در کل استان به­طور یکسانی پراکنده نشده­است. به­طوری­که میزان مرگ و میر در شهرستان­های اصلی و مرکزی استان­های یادشده،  بالاتر از سایر شهرها بوده است.

مطالعه­ی انجام شده در 21 منطقه­ی جهان نیز نشان داده که از سال 1990 تا 2010 ، مرگ­های ناشی از بیماری­های قلبی ـ عروقی، 29.5 درصد افزایش یافته که اکثرا در کشورهای درحال توسعه اتفاق افتاده است (5). مطالعه­ی صورت­گرفته در چین نیز نشان داده که به­طور کلی، ابتلا و مرگ و میر ناشی از بیماری­های قلبی ـ عروقی، به­طور مداوم در جمعیت این کشور درحال افزایش است (15).

براساس آمار منتشرشده در ایالت متحده  از سال 2000 تا 2010 میزان مرگ­های قابل انتساب به بیماری­های قلبی ـ عروقی به میزان 31 درصد کاهش یافته است (7). همچنین مطالعه­ی انجام شده در سائوپائولوی برزیل نیز نشان داده که از سال 1996 تا 2010، میزان مرگ و میر به­علت بیماری­های قلبی ـ عروقی کاهش کندی در هر دو جنس داشته است (16). در ایرلند نیز مطالعات نشان داده است که میزان مرگ و میر به­علت بیماری­های قلبی ـ عروقی از سال 1980 تا 2000 به میزان 50 درصد و از 2000 تا 2006 به میزان 68 درصد در مردان و 69 درصد در زنان کاهش یافته است که نیمی از این کاهش مربوط به کاهش و بهبود در ریسک فاکتورهایی از قبیل  فشارخون و سطح کلسترول و40 درصد دیگر به دلیل افزایش مداخلات پیشگیری و پزشکی بوده است (8). مطالعه­ای در استرالیا نیز نشان داده که از سال 1970 تا 2006 میزان مرگ و میر استاندارد شده­ی سنّی به­علت بیماری­های قلبی ـ عروقی کاهش یافته است (17).

همچنین نتایج این مطالعه نشان­داد که مرگ و میر ناشی از بیماری­های قلبی ـ عروقی در مردان بیشتر از زنان بوده است. مطالعه­ی رشیدی و همکاران در اصفهان(10)، رضائیان در کرمان (12) و فرهمند در مازندران (3) نیز نشان داده که مرگ و میر ناشی از بیماری­های قلبی ـ عروقی در مردان این استان­ها بالاتر از زنان بوده است. ولی مطالعه­ی کاظمی در بیرجند در سال 1381، (13) نشان داده که میزان مرگ ناشی از بیماری­های قلبی ـ عروقی در زنان بیشتر از مردان بوده است که با نتایج مطالعه­ی ما و سایر مطالعات همخوانی نداشته است. مطالعه­ی انجام شده در 21 منطقه­ی جهان (5)، کوبا (18) و برزیل (16) نیز نشان داده که میزان مرگ و میر ناشی از بیماری­های قلبی ـ عروقی در مردان بیشتر از زنان است.

 

 

نمودار1 : روند مرگ­های ناشی از بیماری های قلبی عروقی در هردو جنس و در تمام سنین بر اساس درصد از کل مرگ­ها در 29 استان کشور طی سال­های 1385 تا 1389

نمودار 2 : روند مرگ های ناشی از بیماری های قلبی عروقی به تفکیک گروه های سنی در دو جنس بر اساس میزان مرگ ها در 29 استان کشور در سال 1389

 

 

همچنین بررسی روند میزان مرگ و میر ناشی از بیماری­های قلبی ـ عروقی برحسب گروه­های سنّی نشان می­دهد که با افزایش سنّ به میزان مرگ بیماری­های قلبی ـ عروقی افزوده می­گردد. به­ویژه از گروه سنّی 50-69 سال افزایش سریعی تا گروه سنی بالای 70 سال نشان می دهد که این روند در اکثر کشورها مشاهده می­شود که خود  نیازمند توجه ویژه می­باشد.

در مطالعه­ی رضائیان در کرمان (12) نیز نشان داده شده که نسبت مرگ ناشی از بیماری­های قلبی ­ عروقی به­ویژه از گروه سنّی 40-49 سال، رشد شتابانی را تا گروه سنّی 70-79 سال داشته است. در ایالت متحده نیز در سال 2010 ، 34 درصد از مرگ­های ناشی از قلبی ـ عروقی قبل از 75 سالگی رخ داده که قبل از امید به زندگی در این کشور؛ یعنی 78.7 سال بوده است و حدود 150 هزار آمریکایی که در سال 2010 از بیماری­های قلبی ـ عروقی مرده­اند، کمتر از 65 سال بوده­اند (7). براساس مطالعات انجام شده، اکثر مرگ­های اتفاق افتاده به­علت بیماری­های ناشی از قلبی ـ عروقی در کشورهایِ بادرآمد پایین و متوسط در سنین جوان­تر در مقایسه با کشورهایِ بادرآمد بالا اتفاق افتاده است (4).

نتایج مطالعه حاضر نشان می­دهد که بیماری­های قلبی ـ عروقی علت عمده­ی مرگ و میر بوده و با افزایش سنّ مرگ ناشی از بیماری­های قلبی ـ عروقی افزایش می­یابد. ازآنجایی­که ریشه­ی این بیماری در دوران کودکی می باشد، ضروری است تا با آموزش مناسب، آگاهی لازم در مورد بیماری­های قلبی ـ عروقی به مردم داده شود تا با اتخاذ رفتار بهداشتی مناسب از وقوع بیماری­های قلبی ـ عروقی و مرگ ناشی از آن­ها پیشگیری شود. لذا اجرای برنامه­های آموزشی جهت اتخاذ شیوه­ی زندگی سالم در سنین ابتدایی زندگی پیشنهاد می­شود.

 

 

References

 1. Mendis S, Puska P, Norrving B. Global atlas on cardiovascular disease prevention and control: World Health Organization; 2011.
 2. Sans S, Kesteloot H, Kromhout D. The burden of cardiovascular diseases mortality in Europe Task Force of the European Society of Cardiology on Cardiovascular Mortality and Morbidity Statistics in Europe. Eur Heart J. 1997;18(8):1231-48.
 3. Faramand S, Kazemnejad A, Zayeri F, Salehi M, Yazdani Cherati J. Preparing the Geographical Maps of the Relative Death Rate Out of Vaso-Cardiac Diseases in Cities of the Mazandaran Province in 2008. J Mazandaran Univ Med Sci. 2012;22(94):63-9. [Persian]
 4. Gersh BJ, Sliwa K, Mayosi BM, Yusuf S. Novel therapeutic conceptsThe epidemic of cardiovascular disease in the developing world: global implications. Eur Heart J. 2010;31(6):642-8.
 5. Mensah GA, Forouzanfar MH, Naghavi M, Lozano R, Ezzati M, Moran A, et al. Comparable estimates of mortality and trends for cardiovascular diseases including congenital heart disease in 21 world regions in 1990 and 2010: The global burden of diseases, injuries and risk factors study. J Am College Cardiol. 2013;61(10).
 6. Ergin A, Muntner P, Sherwin R, He J. Secular trends in cardiovascular disease mortality, incidence, and case fatality rates in adults in the United States. Am J Med. 2004;117(4):219-27.
 7. Go AS, Mozaffarian D, Roger VL, Benjamin EJ, Berry JD, Blaha MJ, et al. Heart disease and stroke statistics--2014 update: a report from the American Heart Association. Circulation. 2014;129(3):e28-292.
 8. Kabir Z, Perry IJ, Critchley J, O’Flaherty M, Capewell S, Bennett K. Modelling coronary heart disease mortality declines in the Republic of Ireland,  1985-2006. Int J Cardiol. 2013;168(3):2462-7.
 9. Nowbar AN, Howard JP, Finegold JA, Asaria P, Francis DP. 2014 Global geographic analysis of mortality from ischaemic heart disease by country, age and income: Statistics from World Health Organisation and United Nations. Int J Cardiol. 2014;174(2):293-8.
 10. Rashidi M, Ramehsat M.H, Ghias, M. Geographical Epidemiology of Death Due to Cardiovascular Diseases in Isfahan Povince, Iran. J Isfahan Med Sch. 2011;29(125).
 11. Rezaeian M, Dehdarinejad A, Esmaili Nadimi A, Tabatabaie S. Geographical Epidemiology of Deaths due to Cardiovascular Diseases in Counties of Kerman Province. Iran J Epidemiol. 2008;4(1):35-41
 12. Rezaian M  DA, Tabatabaie SZ. Age and sex patterns of deaths due to cardiovascular diseases in Kerman province. homaye saadat. 2012;4(41). [Persian]
 13. Kazemi T, Sharif Zadeh GhR. The proportion of CVD from total death in Birjand, 2002-03. J Qazvin Univ Med Sci. 2005;(33):73-6. [Persian]
 14. Khosravi A, Aghamohammadi S, Kazemi E, Pour Malek F, Shariati M. Mortality Profile in Iran (29 Provinces) over the Years 2006 to 2010 .Tehran: Ministry of Health and Medical Education, 2013. [Persian]
 15. Hu SS1, Kong LZ, Gao RL, Zhu ML, Wang W, Wang YJ, et al. Outline of the report on cardiovascular disease in China, 2010. Biomed Environ Sci. 2012;25(3):251-6.
 16. Lotufo PA, Fernandes TG, Bando DH, Alencar AP, Benseñor IM. Income and heart disease mortality trends in Sao Paulo, Brazil, 1996 to 2010. Int J Cardiol. 2013;167(6):2820-3.
 17. O'Flaherty M, Allender S, Taylor R, Stevenson C, Peeters A, Capewell S. The decline in coronary heart disease mortality is slowing in young adults (Australia 1976–2006): A time trend analysis. Int J Cardiol. 2012;158(2):193-8.
 18. Durazo-Arvizu R, Barquera S, Franco M, Lazo M, Seuc A, Orduñez P, et al. Cardiovascular diseases mortality in Cuba, Mexico, Puerto Rico and US Hispanic populations. Prevention and Control. 2006; 2(2):63-71.

 

 


Trendsin mortalityfromcardiovascular diseasein Iran from 2006-2010

 

Fatemeh Koohi

MSc. student of epidemiology, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

 

Hamid Salehiniya

Epidemiologist, Minimally Invasive Surgery Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

 

Abdollah Mohammadian-Hafshejani

PhD Student in Epidemiology, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

 

Received:03/12/2014, Revised:26/01/2015, Accepted:06/03/2015


Abstract

Background & Objectives: Cardiovascular disease is the main cause of death and disability worldwide and is known as one of the major threats to human health. Therefore, this study was aimed to investigate the changes in mortality from cardiovascular disease in Iran.

Materials and Methods: This cross-sectional study was done using analysis of data published in the mortality profile in Iran (29 Provinces) over the years 2006 to 2010. The trend of mortality due to cardiovascular disease in both sexes was drawn during the period of the study according to age groups in the 2010 and their frequency distributions. The WinPepi software was used for data analyses.

Results: Evaluation of the mortality profile in Iran (29 Provinces) over the Years 2006 to 2010 is shown that, during these years, the number of deaths from all causes in the country was 1,172,278, which 46.04 percent of them (539,679 cases) were due to cardiovascular disease. Also, according to the data on the mortality from cardiovascular disease, a decreasing trend was observed in the country during 2006 to 2008, while an increasing trend was observed the years 2009 to 2010. Highest number of deaths due to cardiovascular disease was reported in 2006, 115,985 cases, while least number was reported in 2008, 104,126 cases.

Conclusion: Because the risk of death from cardiovascular disease increases with ageing, medical interventions for the prevention of cardiovascular disease risk factors in childhood and adolescence and, also, in-time treatment of the patients can be used for preventing from mortality resulted from these disease.

Keywords: Cardiovascular Disease، Mortality، Trend، Iran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corresponding author:

Hamid Salehiniya,

Minimally Invasive Surgery Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

E-mail: alesaleh70@yahoo.com

 1. Mendis S, Puska P, Norrving B. Global atlas on cardiovascular disease prevention and control: World Health Organization; 2011.
 2. Sans S, Kesteloot H, Kromhout D. The burden of cardiovascular diseases mortality in Europe Task Force of the European Society of Cardiology on Cardiovascular Mortality and Morbidity Statistics in Europe. Eur Heart J. 1997;18(8):1231-48.
 3. Faramand S, Kazemnejad A, Zayeri F, Salehi M, Yazdani Cherati J. Preparing the Geographical Maps of the Relative Death Rate Out of Vaso-Cardiac Diseases in Cities of the Mazandaran Province in 2008. J Mazandaran Univ Med Sci. 2012;22(94):63-9. [Persian]
 4. Gersh BJ, Sliwa K, Mayosi BM, Yusuf S. Novel therapeutic conceptsThe epidemic of cardiovascular disease in the developing world: global implications. Eur Heart J. 2010;31(6):642-8.
 5. Mensah GA, Forouzanfar MH, Naghavi M, Lozano R, Ezzati M, Moran A, et al. Comparable estimates of mortality and trends for cardiovascular diseases including congenital heart disease in 21 world regions in 1990 and 2010: The global burden of diseases, injuries and risk factors study. J Am College Cardiol. 2013;61(10).
 6. Ergin A, Muntner P, Sherwin R, He J. Secular trends in cardiovascular disease mortality, incidence, and case fatality rates in adults in the United States. Am J Med. 2004;117(4):219-27.
 7. Go AS, Mozaffarian D, Roger VL, Benjamin EJ, Berry JD, Blaha MJ, et al. Heart disease and stroke statistics--2014 update: a report from the American Heart Association. Circulation. 2014;129(3):e28-292.
 8. Kabir Z, Perry IJ, Critchley J, O’Flaherty M, Capewell S, Bennett K. Modelling coronary heart disease mortality declines in the Republic of Ireland,  1985-2006. Int J Cardiol. 2013;168(3):2462-7.
 9. Nowbar AN, Howard JP, Finegold JA, Asaria P, Francis DP. 2014 Global geographic analysis of mortality from ischaemic heart disease by country, age and income: Statistics from World Health Organisation and United Nations. Int J Cardiol. 2014;174(2):293-8.
 10. Rashidi M, Ramehsat M.H, Ghias, M. Geographical Epidemiology of Death Due to Cardiovascular Diseases in Isfahan Povince, Iran. J Isfahan Med Sch. 2011;29(125).
 11. Rezaeian M, Dehdarinejad A, Esmaili Nadimi A, Tabatabaie S. Geographical Epidemiology of Deaths due to Cardiovascular Diseases in Counties of Kerman Province. Iran J Epidemiol. 2008;4(1):35-41
 12. Rezaian M  DA, Tabatabaie SZ. Age and sex patterns of deaths due to cardiovascular diseases in Kerman province. homaye saadat. 2012;4(41). [Persian]
 13. Kazemi T, Sharif Zadeh GhR. The proportion of CVD from total death in Birjand, 2002-03. J Qazvin Univ Med Sci. 2005;(33):73-6. [Persian]
 14. Khosravi A, Aghamohammadi S, Kazemi E, Pour Malek F, Shariati M. Mortality Profile in Iran (29 Provinces) over the Years 2006 to 2010 .Tehran: Ministry of Health and Medical Education, 2013. [Persian]
 15. Hu SS1, Kong LZ, Gao RL, Zhu ML, Wang W, Wang YJ, et al. Outline of the report on cardiovascular disease in China, 2010. Biomed Environ Sci. 2012;25(3):251-6.
 16. Lotufo PA, Fernandes TG, Bando DH, Alencar AP, Benseñor IM. Income and heart disease mortality trends in Sao Paulo, Brazil, 1996 to 2010. Int J Cardiol. 2013;167(6):2820-3.
 17. O'Flaherty M, Allender S, Taylor R, Stevenson C, Peeters A, Capewell S. The decline in coronary heart disease mortality is slowing in young adults (Australia 1976–2006): A time trend analysis. Int J Cardiol. 2012;158(2):193-8.
 18. Durazo-Arvizu R, Barquera S, Franco M, Lazo M, Seuc A, Orduñez P, et al. Cardiovascular diseases mortality in Cuba, Mexico, Puerto Rico and US Hispanic populations. Prevention and Control. 2006; 2(2):63-71.