نویسندگان

سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، بیمارستان مبینی، اورژانس، دکتر فرشته قراط

چکیده

زمینه و هدف : حاملگی در شاخ فرعی رحم یک پدیده نادر ولی جدی در مامایی است که با پارگی رحم و مرگ و میر مادر همراه است. در این مقاله یک مورد بارداری در شاخ فرعی رحم در هفته 15 بارداری گزارش شده است.
معرفی بیمار: خانم 33 ساله مولتی پار در هفته 15 بارداری با درد شدید شکمی به بیمارستان مراجعه و با تشخیص شکم حاد تحت عمل لاپاروتومی اورژانس قرار گرفت. در حین عمل، پارگی شاخ فرعی راست رحم مشاهده شد، در حالی که جنین با کیسه آب سالم در حفره پرتوان قرار داشت. جنین و ضمانم آن خارج شد و حذف شاخ فرعی رحم و لوله راست انجام گرفت. بیمار بعد از 3 روز بدون عارضه خاص از بیمارستان ترخیص شد.
نتیجه گیری: حاملگی در شاخ فرعی رحم از موارد نادر است ولی به دلیل عوارض جدی آن، باید همواره مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Rudimentary Horn Pregnancy and Uterine Rupture in Second Trimester of Pregnancy: A Case Report

نویسندگان [English]

  • Jila Agah
  • Arash Khamene Bagheri
  • Fereshteh Ghorat

چکیده [English]

Background and Purpose: Pregnancy in the rudimentary horn is a rare but serious phenomenon in obstetrics، and is associated with the rupture of uterus and maternal mortality. In the present report، we present a rudimentary horn pregnancy in the15th week of gestation.

The Patient: A multiparous 33-year-old woman in the 15th week of gestation with severe abdominal pain underwent an emergency laparotomy. A ruptured rudimentary horn in was observed in operation and fetus was within the intact sac in peritoneum cavity. The fetus and placenta were extracted and the right tube and the rudimentary horn were removed. The patient was discharged from hospital with no particular complication after 3 days.

Conclusion: Rudimentary horn pregnancy is rare but it must be considered because of its severe complications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pregnancy; Rudimentary Horn; Unicorn Uterine; Uterine Rupture