نویسندگان

چکیده

زمینه وهدف: عدم تشکیل مادرزادی بینی، یک ناهنجاری بسیار نادراست که می‌تواند به دو صورت کامل یا نسبی دیده شود. مطالعه‌ی حاضر به بررسی موردی از این ناهنجاری و علت‌ها و علائم همراه آن می‌پردازد.
مواد و روش‌ها: بیمار، نوزاد 41 هفته با ناهنجاری عدم تشکیل بینی، هیپرتلوریسم، شکاف لب و کام می‌باشد.
یافته‌ها: در بررسی سوابق نوزاد و خانواده، تنها مورد قابل توجه، سابقه‌ی ابتلای فرزند اول خانواده به این ناهنجاری بوده‌است. نوزاد جهت انجام حراحی ارجاع داده شده و در حال حاضر، حال عمومی وی خوب است.
نتیجه‌گیری: عدم تشکیل مادرزادی بینی، یک آنومالی بسیار نادر با اتیولوژی ناشناخته‌است. این آنومالی، ممکن است همراه سایرآنومالی های خط وسط دیده ‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Congenital arhinia: A rare case report

نویسندگان [English]

  • Nasrin Hashemian Nejad
  • Bi bi leila Hosseini

چکیده [English]

Introduction: Congenital arhinia is a very rare anomalia which can be observed total or partial arhinia. We assessed a case which is affected to congenital arhinia, its reasons and signs in the present study.
Case report: The patient is a 41w neonate who is affected to congenital arhinia, hypertelorism, cleft lip and palate. There was just a significant note in neonatal history of family which showed their first child was affected to anomalia. The neonate was transferred to a well-equip center for doing more assessments. At the present time, general condition of the neonate is good.
Conclusion: Congenital arhinia is a very rare anomaly with an unknown etiology. This anomaly may be associated with the other medline anomalies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • congenital arhinia
  • hypertelorism
  • Case report