نویسندگان

سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، دانشکده بهداشت، گروه بهداشت محیط، دکتر ابوالفضل رحمانی ثانی

چکیده

زمینه و هدف: از میان روش های گوناگون تصفیه فاضلاب، نیزارهای مصنوعی به عنوان سیستم های موفق در تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی شناخته شده اند و از نظر هزینه های انرژی و نیروی انسانی بسیار مقرون به صرفه می باشند. تحقیقات زیادی در خصوص بازده نیزارها در تصفیه فاضلاب انجام شده است ولی درباره شرایط راه اندازی و بهره برداری آن ها اطلاعات موجود بسیار ناچیز می باشد. در تحقیق حاضر به بررسی شرایط راه اندازی و بهره برداری این سیستم ها پرداخته شده است.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع تجربی می باشد که در آن دو بستر نیزار زیر سطحی مشابه با زمان ماند 2 روز و دو واحد پیش تصفیه که اولی مانند ته نشینی اولیه با زمان ماند 4 ساعت و دومی به شکل برکه بیهوازی مجهز به هاضم بیهوازی در ورودی ساخته شد. جهت آبیاری نیزار از فاضلاب شهری موجود در تصفیه خانه با مشخصات mg/l250BOD5= و mg/l 320TSS= و 2/7 PH= استفاده و پایلوت در مدت یک سال بهره برداری گردید.
یافته ها: در طی عملکرد پایلوت مشخص گردید که درجه حرارت هوا، نفوذناپذیری زمین و ترکیبات فاضلاب عوامل اصلی در راه اندازی نیزارهای زیر سطحی می باشد در حالی که در زمان بهره برداری، میزان پیش تصفیه و انسداد بسترها پارامترهای محدودکننده نیزار به شمار می آیند.
نتیجه گیری: با مطالعات انجام شده در این تحقیق مشخص گردید حوض ته نشینی اولیه برای نیزارهای مصنوعی از راندمان بالایی برخوردار نمی باشد و چنانچه از برکه های بیهوازی مجهز به چاله هاضم استفاده گردد بازده تصفیه به شدت بالا می رود و بهره برداری نیزار در مدت عملکرد با کمترین موانع مواجه خواهد گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Procedures of Starting Up and Implementing of Subsurface Wetlands

نویسندگان [English]

  • Ahmad Allahabadi
  • AliAkbar Azimi
  • Naser Mehrdadi
  • Abolfazl Rahmani Sani
  • Ali Torabian

چکیده [English]

Background and Purpose: Subsurface flow wetlands are one of the successful treatment methods used for municipal and industrial wastewater treatment، and are economical in terms of energy consumption and workforce. Much research has been conducted on wetland operation output in wastewater treatment، but no enough information is available on their start-up and maintenance. The present study investigates the circumstance of starting up and implementing a wetland.

Methods and Materials: In this experimental study، two subsurface flow wetlands with a two-day detention time and two pretreatment units were built. The former was similar to Primary Settling tank with a 4-hour detention time and the latter was similar to anaerobic pond equipped a with digestion pit with a two-day detention time in a pilot scale. The wastewater (BoD5 = 250 mg/l، Tss=320 mg.l and ph=7.2) from municipal network in Sabzevar، Iran was used for irrigation; the pilot implementation and maintenance took one year.

Results: Pilot operation indicated that the principal factors in implementing subsurface flow wetland were temperature، non-penetrateability of the bed، and wastewater ingredients. However، pretreatment and bed obstruction were the limiting parameters of the wetland maintenance.

Conclusion: Pretreatment of the subsurface flow of wetlands does not yield a high output; and if anaerobic ponds equipped with digestion pits are used، the treatment output is significantly enhanced، and the wetland operation will face minimum barriers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pre
  • treatment; Primary Settling; Anaerobic Pond; Subsurface Wetland