نویسندگان

همدان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، گروه روانشناسی، محسن احمدی طهور

چکیده

زمینه و هدف: بیماران مبتلا به اختلال بدشکلی بدنی دارای افکار ناکارآمد و منفی در رابطه با ظاهر جسمانی خود می باشند. هدف پژوهش حاضر ارائه و سنجش کارآیی مداخله فراشناختی در درمان یک مورد 20 ساله مبتلا به اختلال بدشکلی بدن می باشد.
مواد و روش ها: این پژوهش از نوع طرح های مطالعه موردی می باشد که با بهره گیری از طرح تجربی تک موردی برای کاهش علائم یک بیمار مرد با تشخیص BDD انجام شد. به منظور گردآوری داده ها مراجع در مرحله خط پایه (پیش آزمون)، آخرین جلسه درمان (پس آزمون) و 6 ماه پس از دوره درمان (پیگیری) پرسشنامه های زیر را تکمیل کرد: مقیاس اصلاح شده وسواس فکری عملی یل – براون برای اختلال بدشکلی بدن (YBOCS-BDD)، آزمون درآمیختگی افکار (TFI)، پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن (BDMCQ) و پرسشنامه اضطراب بک. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل نموداری و ترسیمی استفاده شد و بر اساس صعود و نزول نمرات در مورد اثر مداخله قضاوت شد.
یافته ها: نمرات آزمودنی در YBOCS-BDD، در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری به ترتیب 30 و 10 و10 بود؛ در TFI به ترتیب 820 ، 100 و 120 و در BDMCQ به ترتیب 45،10 و 11 و نمرات پرسشنامه اضطراب بک به ترتیب 47، 16 و 18 به دست آمد. طبق شاخص معناداری بالینی، علائم به صورت معناداری کاهش یافتند.
نتیجه گیری: مداخله فراشناختی در کاهش علائم اختلال بدشکلی بدن مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Metacognitive Intervention on Symptoms of Patient with Body Dysmorphic Disorder: A Case Study

نویسندگان [English]

  • Mehdi Rabiee
  • Lotfollah Karimi
  • Nematollah Shomoossi
  • Mohsen Ahmadi Tahoor

چکیده [English]

Background and Purpose: Patients whit body dysmorphic disorders have dysfunctional negative thoughts about their physical appearance. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of metacognitive intervention on body dysmorphic disorder in a 20-year-old male case.

Methods and Materials: This case study used the single case experimental design to reduce the symptoms of a male patient with BDD diagnosis. To collect the data، the client completed the questionnaire in pre-test (as a base-line)، last treatment session (as the post-test)، and six months after treatment (follow-up): Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale Modified for BDD (YBOCS-BDD)، Thought Fusion Instrument (TFI)، Body Dysmorphic Metacognition Questionnaire (BDMCQ)، and Beck Anxiety inventory (BAI). For data analysis، the data chart analysis and graphical methods were used and based on the ascending and descending trend of the scores، effectiveness of the intervention was judged.

Results: The scores for the pre-test، post-test، and follow–up examinations were 30، 10، and 10، respectively. His scores of the TFI were 820، 100، and 120، respectively. Finally، the scores for BDMCQ came up to be 45، 10، and 11، respectively، and the scores for (BAI) were: 47-16-18 respectively. Based on the clinical significance measures، the reduction of the symptoms was significant.

Conclusion: The metacognitive intervention is effective in reducing the symptoms of the body dysmorphic disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metacognitive Intervention; Body Dysmorphic Disorder; Case Study