نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به شیوع بالای سرطان پستان در زنان ایرانی و بقای طولانی مدت تر این بیماران که خود موجب درگیری بیشتر آنان با عوارض و پیامد های سرطان می شود، مطالعه کیفی حاضر با هدف شناسایی پاسخ های روانی متعاقب ابتلا به سرطان پستان انجام شده است.
مواد و روش‌ها: این مطالعه با طراحی کیفی و با روش پدیدارشناسی توصیفی انجام شده است. شرکت کنندگان 11 زن مبتلا به سرطان پستان بودند که با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب و مورد مصاحبه نیمه سازمان یافته قرار گرفتند. انجام مصاحبه ها در این پژوهش تا اشباع داده‌ها ادامه یافته است. سپس اطلاعات مصاحبه‌ها تحلیل و بررسی و طی 5 مرحله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته‌ها: پاسخ های روانی شرکت‌کنندگان در این پژوهش در قالب دو مضمون کلی واکنش‌های اولیه و واکنش های باقی مانده و شش زیرمضمون ناامیدی از ادامه زندگی، تلاش برای پیدا کردن مقصر، کناره‌گیری از جمع، تحریک پذیری- زودرنجی، احساس ناکفایتی، نگرانی از عود مجدد بیماری مشخص شده است. نتیجه گیری: با وجود این‌که سرطان پستان یک بیماری جسمی است، ولی تأثیرات گسترده‌ای بر وضعیت سلامت روانی فرد دارد. هم چنین بسیاری از مشکلات روانی ناشی از این بیماری و درمان‌هایش حتی تا سال‌ها پس از پایان یافتن درمان‌ها در فرد مبتلا وجود دارد و عملکردهای مختلف وی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychological responses to breast cancer: A qualitative study

نویسندگان [English]

  • Tayyebeh Masoomi
  • Narges Shafaroudi
  • Afsoun Hasani Mehraban
  • Mohammad Kamali
  • Ramesh Omrani pour

چکیده [English]

Background: Breast cancer has high incidence among Iranian women and their long term survival lead to have more challenges with cancer complication. This qualitative study aimed to identify psychological responses following breast cancer. Materials and methods: A qualitative phenomenological method has been designed for the study. A sample of 11 women with breast cancer by purposive sampling selected and semi-structured in-depth interviews were conducted. The interviews were transcribed verbatim,then Information have been analyzed during 5 steps using smith’s method.
Results: Two main themes emerged from the interviews included basic reactions and residual reactions and The following six sub themes of despair of life, trying to find a guilty, social isolation , irritability-sensitivity, feeling incompetence and fear of disease recurrence has been determined. Conclusions: Although breast cancer is a physical disease but it has great impact on a person's mental health. Also So many psychological problems caused by breast cancer and its treatment, remains until many years after completion of therapies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breast Cancer
  • Qualitative Research
  • Psychological responses