نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: تعداد داروهای مصرفی در دوره سالمندی بالا است. انجام مطالعات فاماکواپیدمیولوژیک به‌منظور بررسی وضعیت مصرف دارو در سالمندان بسیار حائز اهمیت است. این مطالعه با هدف تعیین شیوع پلی‌فارماسی (مصرف همزمان 5 دارو یا بیشتر) و شایع‌ترین داروها و گروه‌های دارویی مصرفی در سالمندان ساکن آسایشگاه خیریه کهریزک انجام گردید. مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی 237 سالمند 60 ساله و بالاتر (134 نفر زن) که از ابتدای سال 1389 در این مرکز تحت مراقبت قرار داشتند انجام شد. نمونه گیری به روش تصادفی خوشه‌ای بود. پلی فارماسی به‌عنوان مصرف همزمان 5 دارو یا بیشتر، شامل داروهای با تجویز و بدون تجویز، (صرف نظر از داروهای موضعی و داروهای "در صورت نیاز") در نظر گرفته شد. طبقه‌بندی داروها بر مبنای سیستم تشریحی درمانی شیمیایی انجام شد. سپس داده‌ها جهت آنالیز توصیفی وارد نرم‌افزار 19 SPSS گردید.
یافته‌ها: میانگین داروهای مصرفی به ازای هر سالمند (22/3±1/5) بود. فراوانی پلی‌فارماسی در جمعیت مورد مطالعه 3/52 درصد بود. شایع‌ترین داروهای مصرفی در شرکت‌کنندگان به ترتیب کلسیم-ویتامین دی، نیتروکانتین (گلیسریل تری نیترات) و آتنولول و در گروه پلی فارماسی، کلسیم-ویتامین دی، نیتروکانتین و آسپیرین بود. بیشترین گروه‌های دارویی مصرفی در شرکت‌کنندگان و گروه پلی‌فارماسی به ترتیب داروهای قلبی عروقی، داروهای سیستم عصبی و داروهای گوارشی/ متابولیسم بودند. نتیجه‌گیری: متوسط مصرف دارو به ازای هر سالمند و فراوانی پلی فارماسی در سالمندان ساکن آسایشگاه خیریه کهریزک بالا بود. انجام مطالعات فارماکواپیدمیولوژیک بیشتر جهت بررسی وضعیت مصرف دارو در سالمندان ایرانی، به‌خصوص سالمندان ساکن آسایشگاه، و ارائه راهکارهای کاهش بروز و شیوع پلی فارماسی در آن‌ها توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prevalence of Poly pharmacy among the Elderly residents of Kahrizak Charity Foundation (KCF), Tehran, 2010-2011

نویسندگان [English]

  • Enayatollah Bakhshi
  • Ahmad Delbari
  • Maliheh Sabour
  • Ahmad Ali akbari kamrani
  • Hamidreza Yavari
  • Robab Sahhaf

چکیده [English]

Background: To identify the prevalence of polypharmacy (concurrent use of 5 or more medications) and the most frequent medications and medication groups used by the elderly residents of Kahrizak Charity Foundation (KCF). Materials and Methods: This is a descriptive cross-sectional study of 237 elderly residents of KCF (134 female), aged 60 or more, who have been taking care since the spring of 2010. A randomized cluster sampling was done. Polypharmacy was defined as concurrent use of 5 or more medications, prescribed or non-prescribed, excluding locally effective and "PRN" drugs. Classification of medication groups was based on the Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) system. The SPSS software was applied for descriptive analysis.
Results: Mean number of drugs used for any resident was 5.10(±3.22). Prevalence of polypharmacy was 52.3%. The most frequent used medications among attendants were Calcium-Vit.D, Nitrocantin (Glyceryl Trinitrate), and Atenolol, and in polypharmacy group were Calcium-Vit.D, Nitrocantin, and Aspirin. The most frequent medication groups used by both, the attendants and polypharmacy groups, were Cardiovascular drugs, Nervous system drugs, and Alimentary/Metabolism drugs.
Results: The mean number of drugs used for any resident and prevalence of polypharmacy was high among the elderly residents of KCF. Conclusion: More pharmaco-epidemiological studies should be conducted to assess drug use status in Iranian elderly people, specially nursing homes residents, and guidelines should be presented for decreasing the incidence and prevalence of polypharmacy in this population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • elderly
  • Polypharmacy
  • Nursing Home
  • prevalence