نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: ایسکمی گذرا در مغز موش باعث آسیب گسترده نورونی در مغز می شود؛ که به دنبال آن نقص در یادگیری و حافظه ایجاد می شود. در این مطالعه بر آن شدیم تا اثر ورزش را بر یادگیری و حافظه فضایی به دنبال ایسکمی گذرای مغز در موش صحرایی بررسی کنیم. مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، 50 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار در محدوده وزنی 250 تا 300 گرم بطور تصادفی در گروه های مختلف قرار داده شدند. برای القای ورزش از دستگاه تردمیل استفاده شد. جهت ایجاد ایسکمی جریان خون شریان های مشترک کاروتید به مدت 10 دقیقه قطع شد. برای ارزیابی حافظه با استفاده از آزمون یادگیری احترازی غیر فعال انجام گرفت. برای بررسی نقایص حسی حرکتی از روش تشخیص و برداشتن چسب از کف دست حیوان و جهت بررسی هماهنگی حرکتی از آزمون روی لبه راه رفتن استفاده شد. یافته‌ها: یک هفته پس از ایسکمی گذرای مغز، مدت زمان پاسخ تاخیری در آزمون احترازی غیر فعال کاهش یافت همچنین زمان لمس و برداشتن چسب از کف دست و نسبت تعداد لغزش ها نیز افزایش یافت. پیش شرطی سازی با ورزش این شاخص ها را در موش های ایسکمیک بهبود بخشید. نتیجه‌گیری: پیش شرطی سازی با ورزش باعث بهبود نقص ایجاد شده در حافظه و اعمال حسی حرکتی به دنبال ایسکمی گذرای مغز می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exercise preconditioning decreases deleterious effects of transient cerebral ischemia in rat

نویسندگان [English]

  • Ali Shmasi zadeh
  • GholamHossein Hasanshahi
  • Ali Rohbakhsh
  • Fatemeh Ayobi
  • Mahshid Tahmtan

چکیده [English]

Background: Transient global cerebral ischemia, which leads to the extensive neuronal damage in the brain, results in a deficit in learning and memory. We designed the present study to investigate the effect of exercise preconditioning on learning and spatial memory following transient cerebral ischemia in rat. Materials and methods: In this experimental study, 50 male wistar rats weighing 250-300g were randomly allocated into different groups. Exercise was done by treadmill and for inducing cerebral ischemia both common carotid arteries were occluded for 10 minutes. Memory was evaluated by use of a step-through passive avoidance task. Sensory motor deficites was assesed by adhesive removal test and for evaluating slip ratio we used ledge beam walking test. Reslults: One week after transient cerebral ischemia, response latency decreased in passive avoidance test. Also touch time, remove time and slip ratio were increased in these animals. Exercise preconditioning improved the measured indices in ischemic rats. Conclusion: Exercise preconditioning improved deficites in learning and memory and also sensory motor function following transient cerebral ischemia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exercise Preconditioning
  • Step
  • Through Passive Avoidance Task
  • Rat
  • spatial memory