نویسندگان

چکیده

لرز بعد از عمل که شیوع آن تا 66 درصد هم گزارش شده است، می‌تواند عوارض وخیمی از قبیل افزایش مصرف اکسیژن، انقباض عروقی، اختلال میوکارد و افزایش فشارمغزی ایجاد کند. در این مطالعه، اثر مصرف کلونیدین خوراکی قبل از عمل بر میزان لرز بعد از عمل بررسی شده است. در این کار آزمایی بالینی 86 بیمار کلاس یک و دوی بیهوشی بطور تصادفی انتخاب و دو گروه کلونیدین و دارونما قرار گرفتند. بیماران گروه کلونیدین، 90 تا 120 دقیقه قبل از عمل قرص کلونیدین خوراکی با دوز 50 µg/kg و بیماران گروه دارونما، در همان زمان قرص مشابه اما فاقد ماده موثر کلونیدین دریافت می‌کردند. استقرار بیهوشی به روش یکسان انجام می‌شد و بیماران طی مدت اقامت در ریکاوری بطور مستقیم از نظر بروز لرز مورد مشاهده قرار می‌گرفتند. نتایج نشان داد که دو گروه از نظر سن، جنس، شاخص توده بدنی، نوع عمل جراحی، طول مدت عمل و مقادیر فشارخون و درجه حرارت همگن بودند. میزان بروز لرز در گروه دارونما 24.1 درصد بود که در گروه کلونیدین به حدود یک چهارم یعنی 6.3 درصد کاهش یافته بود. با توجه به کاهش میزان لرز در اثر مصرف کلونیدین و در عین حال عدم ایجاد عارضه، توصیه می‌شود قرص خوراکی کلونیدین بعنوان مکمل مراقبت‌های قبل و بعد از عمل، برای کاهش لرز و عواقب ناشی از آن بکار رود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE EFFECT OF ORAL CLONIDINE ON POST - OPERATIVE SHIVERING

نویسندگان [English]

  • AM HASANZADEH
  • SM MOOSAVI TAKIEH
  • SR MAZLOOM

چکیده [English]

Postoperative Shivering, reported to be of up to 66% prevalence, can cause serions complications such as over consumption of oxygen , vascular cowstriction, myocardial disorders and cerebral pressure increase. In this study, the effect of oral clonidine on postoperative shivering has been studied. 86 patients of class I and II surgery were randomly assigned into clonidine and placebo groups in this clinical trial. The former received 5 g/kg oral clonidine 90 to 120 minutes prior to surgery and the latter received similar pills with no clonidine. Anaesthesia was the same. The patients were observed at recovery for their shivering. The results indicated that the two groups were homogeneous across their age, sex, BMI, type and duration of surgery, bp and body temperaturye. Postoperative shivering in placebo group was 24.1% while it was reduced to 6.3% in the Clonidine group. Therefore, oral Clonidine is Recommended as a supplement to pre - and Post operative caregivings in order to decrease shivering and its complications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SHIVERING
  • CLONIDINE
  • OPERATION