نویسندگان

دانشکده علوم پزشکی مشهد، مشهد، اول بلوار ملک آباد، دانشکده علوم پیراپزشکی و بهداشت

چکیده

هدف: هر ساله تعداد زیادی از کارگران تراشکار در اثر عوامل متعددی از جمله اجسام خارجی دچار صدمات چشمی می شوند. این مطالعه به منظور مشخص کردن میزان ورود جسم خارجی در چشم افراد شاغل در تراشکاری و خوددرمانی برای خارج نمودن اجسام خارجی قرنیه ای از چشم انجام گرفت.
مواد و روش ها: این مطالعه روی 351 نفر از تراشکاران فلز در شهر مشهد که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند انجام گردید.
نتایج: 100 درصد افراد مورد نظر سابقه جسم خارجی به چشم را داشتند و تنها 13 درصد برای خارج کردن آن به مراکز درمانی مراجعه نموده و بقیه توسط خود و یا اطرافیان، اقدام به خارج کردن جسم خارجی از سطح چشم نموده اند. بی حسی کننده های موضعی چشم خصوصا تتراکائین توسط 83 درصد این افراد بدون تجویز پزشک مورد استفاده قرار گرفته است.
نتیجه گیری: یافته های این تحقیق در مقایسه با مطالعات انجام شده دیگر در سایر کشورها بر مسئولیت بیشتر مراکز آموزشی – درمانی در ارتقا آگاهی تراشکاران تاکید می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

STUDY OF PREVALENCE OF SELF TREATMENT OF CORNEAL FOREIGN BODY IN MASHHAD METAL LATHE CUT MACHINE WORKERS

نویسندگان [English]

  • J HERAVIAN
  • A HERAVIAN SHANDIZ
  • M SALEHI FEDERDI

چکیده [English]

Purpose: Every year, a lot of metal lathe cut machine workers bear severe occupational eye injures due to foreign bodies. The goal of this study was to determine the number of the population who experienced foreign body in their eyes, as well as attempting self removal of the foreign body.
Methods and Material: 351 persons of metal lathe cut machine workers were studied in city of Mashhad. These people were chosen by random sampling.
Results: 100% of the population had some experience of foreign body at least in one eye. Among them only 5.9% preferred to go to the hospital. The rest of the population did remove the foreign body by themselves or other people. Ocular local anesthesia especially terracing were used by 83% of them.
Conclusion: The results of the study compromised with some other studies in different countries and the responsibilities of the education and treatment centers in increasing the knowledge of the people are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • FOREIGN BODY
  • SELF TREATMENT
  • TETRACAINE