نویسندگان

دانشگاه پزشکی گرگان، گرگان، دانشکده پزشکی گرگان، گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی

چکیده

هدف: دیابت قندی یک بیماری مزمن شایع غددی است که تقریبا 1 تا 2 درصد جمعیت دنیا به آن مبتلا می باشند و زمینه ساز بسیاری از بیماری های دیگر از جمله بیماری های قلبی و عروقی می باشد. این مطالعه به منظور شناخت برخی مشکلات بیماران مبتلا به دیابت انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه بر روی 334 نفر (109 مرد و 225 زن) از مراجعه کنندگان به کلینیک دیابت گرگان به اجرا درآمد که بطور تصادفی انتخاب شدند. از نمونه های انتخاب شده پس از تکمیل پرسشنامه حاوی سوالات اجتماعی و اقتصادی و اندازه گیری قد و وزن، آزمایشات بیوشیمیایی بعمل آمد.
نتایج: یافته ها نشان داد که 24.9 درصد از بیماران مبتلا به دیابت نوع I و 75.1 درصد مبتلا به نوع II می باشند؛ 31 درصد بی سواد و 47 درصد در سطح ابتدایی با سواد می باشند؛ همچنین هموگلوبین Alc در 85.3 درصد بیماران بالای 8 درصد است. قندخون ناشتا به ترتیب در 73.2 درصد و 86.4 درصد بیماران مبتلا به دیابت نوع I و II، بالاتر از 110 میلی گرم در دسی لیتر است. کلسترول سرم در بیماران نوع I و II به ترتیب در 9.1 درصد و 27.3 درصد بالاتر از 250 و تری گلیسرید دو گروه به ترتیب 40.6 درصد و 52 درصد بالاتر از 170 میلی گرم در دسی لیتر می باشد.
نتیجه گیری: با توجه به این که 75 درصد مراجعه بیماران مبتلا به دیابت نوع II بوده و مراقبت مناسبی صورت نمی گیرد، تدوین یک برنامه مناسب آموزشی جهت آگاهی در زمینه کنترل وزن بدن، قند و چربی خون و دیگر شاخص های مرتبط ضروری می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

STUDY OF SOME FACTORS RELEVANT WITH DIABETES MELLITUS IN PATIENTS REFERRING TO GORGAN DIABETES CLINIC

نویسندگان [English]

  • GH.R AZARI
  • AJ MARJANI
  • GH.R VAGHARI
  • ME KORDJAZI

چکیده [English]

Purpose: Diabetes mellitus is a common chronic disease with a prevalence of 1 to 2% in the world. It predisposes to other disease, such as cardiovascular diseases. This study was conducted to examine some of the problems of these patients.
Methods and Material: 334 subjects (109 male and 225 female) were randomly selected as study samples. Having responded to a questionnaire including economic and social questions, the subjects were examined to measure their height and weight as well as some biochemical tests.
Results: The findings revealed that 24.9% suffered from type I and 75.1% form type II diabetes; 31% were illiterate and 47% were of elementary education. In 49.9% of the type I sufferers and 85.2% of the type II sufferers, BMI was above 25. Ale hemoglobin was over 8% in 85.3% of the subjects. FBS higher than 110 mg/dl was observed in 73.2% and 86.4% of type I and type II sufferers respectively. The cholesterol level was higher than 259 in 9.1% and 27.3%; and triglyceride level was higher than 170 mg/dl in type I and II sufferers respectively.
Conclusion: Therefore, as a high percentage (75%) of the patients were from type II sufferers with no appropriate care giving, a suitable training schedule is necessary to control the weight, sugar and cholesterol as well as other indexes of patients attended diabetes clinics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diabetes Mellitus
  • TRIGLYCERIDE
  • CHOLESTEROL
  • BMI
  • GORGAN