نویسندگان

گروه پایلوت بیوتکنولوژی انستیتو پاستور ایران، تهران، خیابان 12 فروردین

چکیده

زمینه و اهداف: انتظار می رود که پیوند سلول های جزایر لانگرهانس باعث نجات افراد مبتلا به دیابت در جهان گردد. عمل پیوند سلول های جزایر لانگرهانس (TPIC) در افراد مبتلا به دیابت مستلزم شناخت تکنیک ها و روش های خاصی است. در این مطالعه، جهت انجام پیوند سلول های جزایر لانگرهانس موش صحرایی، روش استاندارد شده ای برای تخلیص سلول های جزایر لانگرهانس ترتیب داده شد.
روش بررسی: در این روش در اثر عمل کلاژناز بر روی قطعات بافت پانکراس، دستجات سلولی یا جزایر لانگرهانس جدا شدند و با عمل آنزیماتیک به کمک DNase و Trypsin سلول های جزایر به فرم تک تک درآمدند و در نهایت بوسیله فلوسایتومتری سنجش شدند.
یافته ها: فلوسایتومتری این سلول ها نشان داد که در سوسپانسیون سلولی بدست آمده، 91 درصد سلول بتا وجود دارد. طی این عمل هضم، اکثر ذرات اگزوکرین کوچک حذف گردید.
نتیجه گیری: پیوند سلول های اندوکرین خالص شده با مجموعه ای از سلول های بتای خالص همراه یا بدون سلول های غیر اندوکرین انجام می شود. این انبوه خالص شده عاری از سلول های صدمه دیده و سلول های غیر اندوکرینی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ISOLATION AND PURIFICATION OF RAT ISLET CELLS

نویسندگان [English]

  • SH JAMSHIDI
  • A FARHANGI
  • B LAMERAD
  • A AKBARZADEH
  • S BAHREMAND

چکیده [English]

Background and Purpose: It is thought that transplantation of islet cells would cure diabetic patients in world. Islet cells transplantation in people suffering from diabetes is of technical interest. A standardized procedure was developed for the preparation of rat islet cell grafts for purification of islet cells.
Materials and methods: In this process, after collagens digestion of pancreases, islets were isolated and dissociated, then with enzymatic procedure by DNase and trypsin, the islet cells changed in to single cells and these cells were assayed by flow cytometery.
Results: Flow cytometery of these cells indicated that there were 91% of beta cells in cell suspension. Most of the exocrine particles were lost during digestion.
Conclusion: Purified endocrine islet cell grafts were prepared by pure beta-cells, with or without endocrine non-beta cells. The purified aggregates were devoid of non-endocrine cells and damaged cells.

کلیدواژه‌ها [English]

  • FLOW CYTOMETRY
  • PURIFICATION
  • ISOLATION
  • ISLET CELLS