نویسنده

بیمارستان دکتر شیخ، بخش خون اطفال، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، خیابان طاهری، بلوار شهید قره نی

چکیده

زمینه و هدف: مشاهده مقادیر بسیار بالای فریتین در خون بیمارانی که هیچ گونه انباشتگی آهن ندارند معمول نیست. افزایش شدید میزان فریتین سرم ممکن است در بیماران مبتلا به سرطان، بیماری کبدی و یا در جریان بیماری های عفونی دیده شود و یا به صورت یکی از علایم موجود در یک سندرم تظاهر نماید که کلیه این موارد بدون وجود انباشتگی آهن می باشند. همچنین بالا بودن فریتین در این موارد، نشانه عدم وجود کمبود آهن و یا آنمی فقرآهن نبوده و صرفا ناشی از التهاب می باشد.
معرفی بیمار: در این مقاله بیمار 5 ساله ای گزارش می شود که بدون سابقه ای از ترانسفوزیون های مکرر و انباشتگی آهن در جریان یک بیماری عفونی حاد ضمن وجود آنمی فقر آهن، مقادیر سرمی بالایی از فریتین را نشان داد که با درمان عفونت به تدریج روند نزولی پیدا نمود.
نتیجه گیری: با توجه به روند بیماری زمینه ای و تغییرات فریتین سرم در بیمار و مرور مقالاتی که در این زمینه وجود دارد به نظر می رسد که اندازه گیری میزان فریتین سرم نیز همانند CBC، CRP و ESR می توان به عنوان یک رآکتانت فعال فاز حاد استفاده نمود و بالا بودن آن را نشانه شدت بیماری و کاهش تدریجی آن را علامت سیر بهبود بیماری دانست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

STUDY OF THE PREGNANCY OUTCOME IN VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE REFERRING TO MOBINI HOSPITAL IN SABZEVAR, IRAN

نویسنده [English]

  • AR MODARESI

چکیده [English]

Background: High levels of Serum ferritin are not usual in patients without iron overload. Such condition can be seen in patients with cancer, liver disease or infections, and also can be one of the presentations of a syndrome. In all these condition iron overload cannot be detected and high levels of ferritin dose not mean the lack of iron depletion or iron defiiency anemia and are exclusively related to inflammation.

Case Report: In this article, a patient is introduced without any history of multiple transfusion and iron overload, with high levels serum ferritin during the process of an infection disease, while she had a moderate iron deficiency anemia.

Conclusion: According to underlying disease and serum ferritin levels in the patient and review of related articles seems that serum ferritin like the CBC, CRP and ESR can act as acute phase reactant so it increase at severity phase of infection and decreased with treatment of it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HYPERFERRITINEMIA
  • ACUTE PHASE REACTANT
  • IRON OVERLOAD
  • Infection