نویسندگان

اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده فنی

چکیده

زمینه و هدف: امروزه مشخص شده است که هلیکوباکترپیلوری شایع ترین علت گاستریت در سراسر جهان است. این ارگانیسم در پیشرفت زخم معده و به ویژه زخم دوازدهه نیز نقش مهمی را ایفا نموده و عامل یکی از رایج ترین عفونت ها در سراسر دنیا است که حداقل نیمی از جمعیت را در بسیاری از جوامع مبتلا می سازد. مقاومت های این میکروارگانیسم در برابر داروهای شیمیایی یک مشکل جدی است و نیاز برای یافتن مواد ضد میکروبی ارزان و موثر را ایجاب می کند. در حال حاضر بنا به دلایل مختلف نظیر غلبه بر مقاومت های اکتسابی باکتری ها و مصرف نابجای آنتی بیوتیک ها، تولید فرآورده های گیاهی ضد باکتریایی کاملا ضروری به نظر می رسد. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره های آبی و الکلی زردچوبه و دارچین را بر روی پنج سویه هلیکوباکترپیلوری می باشد.
مواد و روش ها: گیاهانی که بر علیه پنج سویه هلیکوباکترپیلوری انتخاب شدند. شامل دارچین و زردچوبه بودند که عصاره های الکلی و آبی آن ها با روش انتشار در آگار بر روی پنج سویه هلیکوباکترپیلوری های جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بخش آندوسکوپی بیمارستان شریعتی تهران مورد بررسی قرار گرفت، نمونه های بیوپسی از بیماران مبتلا به زخم معده و اثنی عشر، گاستریت و سرطان معده جدا شده بود. نمونه ها در داخل ترانسپورت به آزمایشگاه جهت بررسی و مطالعات بعدی منتقل شدند.
یافته ها: از بین عصاره های آبی و الکلی حاصل از گیاهان مورد مطالعه از نظر خاصیت ضد باکتریایی، عصاره های زردچوبه بیشترین اثر ضد میکروبی را از خود نشان دادند. بطوری که قطر هاله عدم رشد در عصاره های آبی 22 میلی متر و در عصاره الکلی 18 میلی متر بود. در صورتی که قطر هاله عدم رشد برای گیاه دارچین در عصاره آبی 17 میلی متر و در عصاره الکلی 12 میلی متر بود.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که گیاهان مورد آزمایش دارای خاصیت ضد باکتریایی می باشند که در این میان، خاصیت ضد باکتریایی عصاره آبی زردچوبه بر روی هلیکوباکترپیلوری قابل توجه می باشد. بنابراین توصیه می گردد با استخراج مواد موثره این گیاهان، تحقیقات بیشتری در این زمینه ایجاد شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

COMPARISON OF THE EFFECT OF WATER AND ETHANOL EXTRACTS OF TUMERIC AND CINNAMON ON THE IN-VITRO GROWTH OF HELICOBACTER PYLORI

نویسندگان [English]

  • E NOURIZADEH
  • K GHASEMI GARMI
  • SK SHAFAGHIASL
  • N MALOOFI

چکیده [English]

Background and purpose: Today it is obvious that helicobacter pylorus is the most common cause of gastritis the world over. However, this organism plays an important part in the development of gastric ulcer and duodenum ulcer in particular. It is the cause of one of the most common infections in the world which involves at least half of the population in most communities. This study is therefore intended to study the antimicrobial effects of water and ethanol extracts of tumeric and cinnamon on five strains of helicobacter pylori.

Methods and Materials: Plants selected to act against five strains of Helicobacter pylori were tumeric and cinnamon, the ethanol and water extracts of which were isolated using the agar diffusion method and examined at Shariatee hospital in Tehran, Iran with gastric and duodenal ulcers, gastritis and gastric cancer. The specimens were transferred to the laboratory on transports.

Results: Among the ethanol and water extracts of the plants, tumeric juices had the highest antibacterial effects; the mean inhibitory growth zone diameter for water and ethanol extracts were 22 and 18mm respectively; while, the same figure for cinnamon were 18 and 12mm respectively.

Conclusion: Cinnamon and tumeric are of antibacterial effects and the antibacterial effect of water extracts of tumeric on helicobacter pylori is remarkable. Therefore, further research is recommended to be conducted on the isolated materials of these herbs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CINNAMON
  • TUMERIC
  • Antibacterial
  • HELICOBACTER PYLORI