نویسندگان

مشهد، خیابان دانشگاه، دانشکده پزشکی مشهد، گروه علوم تشریحی

چکیده

زمینه و هدف: مطالعات متعددی در مورد اثرات اتانول بر بیضه انجام گرفته است ولی تغییرات میکروسکوپی ناشی از مصرف الکل، کمتر مورد توجه محققین بوده است. لذا هدف از این پژوهش، ارزیابی اثرات اتانول بر ساختمان میکروسکوپی بافت بیضه موش بود و این که آیا تغییرات احتمالی در ناحیه خاصی از بیضه ایجاد می شود و یا این که تمام آن را در بر می گیرد.
مواد و روش ها: به منظور انجام این پژوهش تعداد 40 راس موش نر نژاد Balb/c، انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم گردیدند. گروه آزمایش روزانه به میزان یک میلی گرم اتانول به ازای هر گرم وزن بدن، به صورت تزریق داخل صفاقی دریافت نموده و گروه کنترل نیز به همین میزان، سرم فیزیولوژیک دریافت کردند. در ادامه نیمی از موش ها پس از یک ماه تزریق، و نیمه دیگر پس از دو ماه تزریق، در هر دو گروه آزمایش و کنترل تحت بیهوشی قرار گرفتند و بلافاصله بیضه های آن ها از بدن خارج گردیده و پس از شستشو با نرمال سالین، در فرمالین فیکس گردید. پس از پاساژ بافتی در پارافین قالب گیری، برش هایی به ضخامت 10 میکرون تهیه و با هماتوکسیلین – ائوزین رنگ آمیزی شدند. لام های آماده شده با میکروسکوپ نوری مورد بررسی و تصویربرداری قرار گرفت.
یافته ها: تغییرات تخریبی در بافت بیضه موش هایی که یک ماه اتانول دریافت کرده بودند، رخ داده و این تغییرات تخریبی در بافت بیضه گروهی که به مدت دو ماه اتانول دریافت کرده بودند، با وسعت بیشتری بخصوص در ساختار لوله های منی ساز مشاهده گردید. این در حالی است که در گروه کنترل، هیچ گونه تغییر غیر طبیعی و یا تخریبی مشاهده نگردید.
نتیجه گیری: اتانول تزریقی اثر تخریبی پیشرونده بر ساختمان بافتی بیضه بخصوص لوله های منی ساز و دودمان سلول های جنسی دارد به طوری که هر قدر زمان تزریق بیشتر باشد، میزان این تغییرات تخریبی نیز بیشتر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE EFFECTS OF ETHANOL ON THE MICROSCOPIC STRUCTURE OF TESTIS IN MICE

نویسندگان [English]

  • H MOFIDPUR
  • M JAFARPUR
  • AR EBRAHIMZADEH

چکیده [English]

Background and purpose: Many studies have been conducted on the effects of ethanol on testis; however, little attention has been paid to microscopic changes due to alcohol administration. This study is, therefore, conducted to evaluate the effects of ethanol on the microscopic structure of testis in mice and whether probable changes are restricted to a specific area or the entire testicular tissue is affected.

Methods and Materials: For the purposes of the study, forty male Balb/c mice were selected and randomly divided into two equal experimental and control groups. The experimental group received 1mg ethanol intraperitoneal injection per each gram body weight every day; the control group mice were injected, as a placebo, the same amount of normal saline. After one month, one half of the mice and after two months, the other half - in both control and experimental groups - were anesthetized; their testis were immediately removed, washed in normal saline and placed in fixative formalin. After routine histological processing and embedding in paraffin, sections of 10 mm thickness were cut and stained by Hematoxylin-Eosin. Prepared specimens were examined and photographed by light microscopy.

Results: Abnormal testicular changes occurred in mice with one month ethanol injection. Excessive somniferous tubules destructions were also observed in mice with two-month ethanol injection. But no abnormal changes or destructions were observed in mice of the control group.

Conclusion: The injection of ethanol has a progressive destructive effect on somniferous tubules and germ cells of testis in a way that the longer the duration of the ethanol injections, the stronger the effects of destructive changes will be.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ETHANOL
  • TESTIS
  • SEMENIFEROUS TUBULES
  • GERM CELLS