نویسندگان

تهران، خیابان کارگر شمالی، بیمارستان دکتر شریعتی، طبقه پنجم

چکیده

زمینه و هدف: آن دسته از آدنوم های هیپوفیز که فاقد علایم بالینی ناشی از افزایش ترشح هورمون های هیپوفیز قدامی باشند، تحت عنوان "آدنوم غیرفعال هیپوفیز" نامیده می شوند. این تومورها حدود یک چهارم تومورهای هیپوفیزی را شامل می شوند. بهترین راه شناسایی این تومورها استفاده از روش های ایمونوهیستوشیمی است. Ki-67 یک آنتی ژن هسته سلول است که توسط آنتی بادی مونوکلونال MIB-1 شناسایی می شود و ضریب نشانه گذاری آن (MIB-1 LI) به عنوان علامت تکثیر سلولی در شرایط عادی و غیرعادی تلقی می شود.
مواد و روش ها: در این مطالعه کلینیکوپاتولوژی، نمونه پاتولوژی 85 بیمار مبتلا به آدنوم غیرفعال هیپوفیز که مورد عمل جراحی قرار گرفته اند مورد مطالعه ایمونوهیستوشیمی قرار گرفت.
یافته ها: در کلیه نمونه های پاتولوژی این 85 بیمار، MIB-1LI اندازه گیری شد که فقط در 5 مورد بالاتر از 5 درصد بود. به علاوه، 18 مورد به یک یا دو هورمون هیپوفیز قدامی واکنش نشان دادند. نتیجه گیری: از لحاظ پاتولوژی، آدنوم های غیرفعال هیپوفیز ، شامل انواع متفاوتی از تومورها می باشند که برخی از آن ها، پتانسیل تولید هورمون دارند اما نقایص احتمالی در مسیر ترشح هورمون، ممکن است سبب عدم افزایش سطح هورمون های آدنوهیپوفیز در خون و ایجاد سندرم های ناشی از آن شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

NON-FUNCTIONING PITUITARY ADENOMA: CLINICOPATHOLOGICAL STUDY OF 85 CASES

نویسندگان [English]

 • SM TAVANGAR
 • MB ARDESHIR LARIJANI
 • A MAHTA
 • V HAGHPANAH
 • A LASHKARI
 • R HESHMAT

چکیده [English]

Background and Purpose: Pituitary adenomas without clinically active hypertension are termed as non-functioning adenoma (NFPA). These tumors represent about one quarter of all pituitary tumors. Immunohistochemical methods are the gold standard methods of identifying them. The Ki-67 is a nuclear antigen detected by the monoclonal antibody MIB-1, whose labeling index (LI) is considered as a marker of normal and abnormal cell proliferation.
Methods and Materials: In this clinicopathological study, 85 cases of NFPAs were analyzed immunohistochemically.
Results: MIB-1 LI was measured in all surgical specimens, which was higher than 5% only in 5 cases. Also, 18 cases were immunoactive to one or two adenohypophysial hormones.
Conclusion: NFPAs comprise several pathologically different types of tumors, some of which are potentially hormone producing tumors. However, probable defects in hormone secretion may be the cause of not increasing the adenohypophysial hormone levels in the serum and consequent syndromes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • NON
 • FUNCTIONING
 • PITUITARY
 • ADENOMA
 • NFPA
 • Immunohistochemistry
 • mib
 • 1