نویسندگان

مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم بیمارستان دکتر شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

زمینه و هدف: طیف وسیعی از اختلالات غدد درون ریز شامل اختلال کارکرد غده تیرویید در بیماران HIV مثبت گزارش شده است. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی اختلالات کارکرد غده تیرویید در بین بیماران HIV مثبت و نیز شناسایی عوامل موثر بر ایجاد هیپوتیروییدی در آنان انجام شده است.
مواد و روش ها: آزمایش های هورمونی مربوط به غده تیرویید شامل FT4، FT3،TSH و تیروگلوبولین در 88 بیمار آلوده به ویروس HIV مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری دانشگاه تهران که یک مرکز ارجاعی در سطح شهر تهران می باشد، اندازه گیری شد و اطلاعات مربوط به سن، جنس، وزن، شاخص توده بدنی، سابقه مصرف تریاک و اعتیاد تزریقی، طول مدت ابتلا به عفونت HIV، مرحله بیماری، سابقه ابتلا به عفونت های فرصت طلب یا سرطان، شمارش سلول های دارای CD4، درمان با داروهای ضد رتروویروس(HAART) ، دریافت سایر داروها (کوتریموکسازول، داروهای ضد سل و استرویید) و عفونت همزمان با ویروس هپاتیت C (HCV) جمع آوری گردید. افراد به طور تصادفی ساده در مطالعه وارد شدند.
یافته ها: 17 درصد بیماران هیپوتیرویید بودند یعنی 1.1 درصد هیپوتیروییدی واضح بالینی، 2.3 درصد هیپوتیروییدی تحت بالینی و 13.6 درصد سطح FT4 پایین داشتند. آنالیز چند متغیره نشان داد که هیچ یک از عوامل فوق الذکر با بروز هیپوتیروییدی همراه نبودند.
نتیجه گیری: با توجه به این که هیچ یک از عوامل مورد بررسی با بروز هیپوتیروییدی ارتباط نداشتند، در تمام بیماران HIV مثبت، هیپوتیروییدی باید در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

FREQUENCY OF HYPOTHYROIDISM AND FACTORS AFFECTING IT IN HIV-INFECTED PATIENTS IN TEHRAN, IRAN (2004)

نویسندگان [English]

 • MB ARDESHIR LARIJANI
 • SM TAVANGAR
 • AR SHAFAHI
 • A LASHKARI
 • M RASOULINEZHAD
 • R HESHMAT
 • M IZADI
 • V HAGHPANAH
 • SH AFHAMI
 • M MOHRAZ

چکیده [English]

Background and Purpose: A wide spectrum of endocrine abnormalities including thyroid dysfunction has been observed in HIV-infected patients with different results. This study was conducted to determine the frequency of thyroid dysfunction and to identify factors affecting the development of hypothyroidism in HIV-infected patients.
Methods and Materials: Free T4, FT3, TSH, and thyroglobulin levels of 88 HIV-infected patients receiving care at UT counseling center for Behavioral Disorders in Tehran, an out patient referral center, were measured and data on their age, sex, body weight, BMI, history of opium and injection addictions, duration of HIV infection, disease stage, history of opportunistic infection or malignancy, CD4 cell count, antiretroviral treatment with antiretroviral drugs (HAART), receipt of other drugs (TMP-SMX, antituberculosis drugs, and steroids), and hepatitis C virus Co-infection were collected. Inclusion of the subjects was simply random.
Results:17% of subjects had hypothyroidism; 1.1% had overt hypothyroidism; 2.3% subclinical hypothyroidism and 13.6% had low FT4 levels. The multivariate analysis showed that none of the studied factors were associated with the development of hypothyroidism.
Conclusion: As none of the above-mentioned factors are not associated with the development of hypothyroidism, hypothyroidism should be considered in HIV-infected patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • HIV INFECTION
 • AIDS
 • HYPOTHYROIDISM
 • HAART
 • risk factors