نویسنده

گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی سبزوار

چکیده

زمینه و هدف: معکوس بودن اندام ها (Situs transverses or Situs inversus) وضعیت مادرزادی نادری است که موقیت مکانی احشا داخلی قفسه سینه و شکم نسبت حالت طبیعی، معکوس و مشابه تصویر در برابر آینه است. شیوع آن کمتر از یک در ده هزار است. این مقاله، چنین موردی را در یک نوجوان 14 ساله گزارش می کند.
معرفی بیمار: پسری 14 ساله با شکایت درد زیر ناف متمایل به چپ، تهوع و استفراغ مراجعه کرد. پس از معاینات بالینی و انجام آزمایشات و سونوگرافی، با تشخیص اولیه آپاندیسیت حاد بستری گردید. رادیوگرافی ها‌، شیفت قلب به سمت راست قفسه صدری و تشخیص قرار گرفتن قلب در سمت راست (Dextrocardia) را مطرح کرد. در سونوگرافی، موقعیت جسم معده و طحال، در سمت راست و کبد و کیسه صفرا در سمت چپ مشاهده شد. پانکراس نیز معکوس بود. بررسی LLQ نشان دهنده آپاندیسیت حاد در سمت چپ بود. یافته های بالینی و اقدامات پاراکلینیک تشخیص قطعی Situs inversus totalis را مطرح و در نهایت آپاندکتومی چپ (Left Appendectomy) شد.
نتیجه گیری: به طور معمول Situs inversus با Dextrocardia و جابجایی عروق بزرگ همراه است و پیش آگهی آن خوب است. بروز این وضعیت همراه با قرار گرفتن قلب در سمت چپ (Levocardia) نادرتر و حدود یک در 22000 می باشد که احتمال بروز بیماری های مادرزادی قلب را افزایش می دهد. در این بیمار بعد از عمل، مشکل خاصی مشاهده نشد. وضعیت آناتومیک معکوس و تاریخچه غیر تیپیک در Situs Inversus تشخیص و شناسایی به موقع این گروه از افراد را دچار مشکل می کند. شرح حال و معاینات بالینی دقیق، توجه بیشتر به تکنیک های تصویربرداری در تروماها، در مواجهه با این موارد نادر، خطاهای پزشکی را به حداقل خواهد رساند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A REPORT OF A VERY RARE CASE: SITUS INVERSUS TOTALIS IN A 14-YEAR-OLD BOY

نویسنده [English]

  • J GANJ

چکیده [English]

Background and Purpose: Situs inversus or situs transversus is a rare congenital condition where abdominal organs are positioned in a transverse manner, as in front of a mirror. Its prevalence is less than one in 10/000. This paper is intended to report one such case.
Patient's history: A fourteen-year-old boy referred to the clinic with complaints of leftward abdominal pain beneath the navel, nausea and vomiting. Early diagnosis of acute appendicitis was made after clinical examinations, laboratory tests and sonography. Radiography reports revealed the shift of heart to the right of chest, confirming the diagnosis of Dextrocardia.
Gastric bubble and spleen were observed on the right and liver and cholecyst on the left with sonography. Pancreas was also positioned on the opposite side. LLQ results indicated acute appendicitis on the left. Clinical findings and paraclinic measures rendered the certain diagnosis of situs inversus totalis. The patient finally underwent left appendectomy.
Conclusion: Normally, situs inversus is accompanied with dextrocardia and major vessels dislocation and its prognosis is good. This condition with levocardia is less common and amounts to one in 22/000, with a likelihood of increasing congenital cardiac diseases. In the reported case, no particular problem came up after surgery. Inverted anatomical condition and the atypical history of situs inversus make the early diagnosis difficult in these patients. Accurate history and clinical examinations and reliance on imaging techniques in traumatic cases can reduce and minimize medical errors in treating such rare cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ANATOMY
  • ABNORMALITY
  • SITUS INVERSUS
  • SITUS TRANSVERSUS