فیزیولوژی ورزشی
تأثیر تمرین هوازی بر آنزیم‌های کبدی و نیمرخ لیپیدی در موش‌های صحرایی صرعی شده با پنتلین تترازول

مهدی زارعی؛ رحیم گل محمدی؛ الهام ایزی؛ سیدمهدی بهشتی نصر

دوره 28، شماره 2 ، خرداد و تیر 1400، ، صفحه 165-172

چکیده
  زمینه و هدف: در مورد ارزیابی تأثیر صرع بر لیپوپروتئین‌ها و آنزیم‌های کبدی و تغییرات آن به دنبال تمرینات ورزشی در موش‌های صرعی شده گزارشی مشاهده نشده است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی 70 سر موش صحرایی نر، به‌صورت تصادفی در 7 گروه قرار گرفتند. یک گروه سالم، سه گروه کیندل و سه گروه غیرکیندل که تزریقات پنتلین‌‌تترازول یا نرمال‌سالین ...  بیشتر

فیزیولوژی و فارماکولوژی
اثر 8 هفته تمرین هوازی منظم بر سطوح TNF-α و نیم‌رخ لیپیدی دختران چاق

معصومه حبیبیان؛ سعید امیرنیاشوبی؛ امام علی ذاکری خطیر

دوره 28، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1400، ، صفحه 134-142

چکیده
  زمینه و هدف  چاقی دوران کودکی با افزایش خطر عوارض بیماری‌های قلبی- عروقی و متابولیکی از جمله هایپرلیپیدیما همراه است و به‌عنوان یک وضعیت التهابی مزمن با درجه کم در نظر گرفته می‌شود؛ از این رو هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر 8 هفته تمرین هوازی منظم بر سطوح فاکتور نکروزدهنده تومور آلفا (TNF-α) و نیم‌رخ لیپیدی دختران چاق بود. مواد و ...  بیشتر

فیزیولوژی ورزشی
تغییرات سرمی E-selectin و P-selectin در مردان مبتلا به نارسایی قلبی پس از هشت هفته تمرین هوازی تداومی و تناوبی

لادن حسینی ابریشمی؛ سید محمود حجازی؛ امیر رشیدلمیر

دوره 27، شماره 5 ، آذر و دی 1399، ، صفحه 710-718

چکیده
  زمینه و هدف  مولکول‌های چسبان، نشانگرهای سلولی شناسایی روند تشکیل پلاک آترواسکلروزی دیواره اندوتلیال عروق هستند. هدف، بررسی تغییرات سرمی E-selectin و P-selectin در مردان مبتلا به نارسایی قلبی، پس از هشت هفته تمرین هوازی تداومی و تناوبی بود. مواد و روش‌ها 42 مرد با نارسایی قلبی، نمونه‌گیری در دسترس انتخاب، به سه گروه مساوی (14 نفر) تمرین هوازی ...  بیشتر

فیزیولوژی ورزشی
تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و عصاره چای سبز بر برخی عوامل التهابی در بافت پروستات موش‌های سالم

صابر ساعدموچشی؛ مرضیه ثاقب جو؛ ذکریا وهاب زاده؛ داریوش شیخ الاسلامی وطنی

دوره 27، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، ، صفحه 394-401

چکیده
  زمینه  اصلاح سبک زندگی، از جنبههای مهم پیشگیری از بیماریهای مختلف از جمله انواع سرطان میباشد. هدف  B پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و دریافت عصاره چای سبز بر سطوح فاکتور هستهای کاپا (NF COX ( 0- -)، سیکلواکسیژناز κB . در بافت پروستات موشهای سالم بود p53 -) و پروتئین سرکوبگر تومور 2 سر موش صحرایی نر بهصورت تصادفی در چهار گروه ...  بیشتر

فیزیولوژی ورزشی
اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطح سرمی آیریزین، هموستاز گلوکز و چربی های خون زنان جوان تمرین نکرده

فاطمه رستمی؛ رامین شعبانی

دوره 26، شماره 2 ، خرداد و تیر 1398، ، صفحه 185-193

چکیده
  زمینه و هدف: به نظر می رسد که فعالیت بدنی بتواند از طریق افزایش تولید سطوح در گردش آیریزین، بر بهبود هموستاز گلوکز و چربی های خونی موثر باشد. لذا، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطح سرمی آیریزین، هموستاز گلوکز و چربی های خون دختران تمرین نکرده بود. مواد و روش ها: این مطالعه نیمه تجربی در 20 زن داوطلب یکی از دانشگاه ...  بیشتر

آناتومی، بافت و جنین
تأثیرات ناشی از مصرف استروئید آنابولیک بولدنون همراه با هشت هفته تمرین هوازی بر تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت مخچه موش های صحرایی نر نژاد ویستار

بهروز یحیایی؛ مهناز نوری؛ مائده رمضانی

دوره 25، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1397، ، صفحه 885-894

چکیده
  مقدمه: داروهای استروئیدی آنابولیک امروزه بطور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند ولی از آنجائیکه عوارض آنها بطور کامل مشخص نیست لذا این تحقیق با هدف مطالعه تأثیرات ناشی از مصرف استروئید آنابولیک بولدنون همراه با هشت هفته تمرین هوازی بر تغییرات بافت مخچه موش های صحرایی نر نژاد ویستار انجام شده است. روش کار: این مطالعه بر روی موش های ...  بیشتر

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب با و بدون مصرف چای سبز بر فاکتورهای عملکردی کلیوی زنان یائسه غیر فعال

ناهید بیژه؛ فهیمه سادات جمالی؛ فاطمه نجاتی؛ محبوبه لطفعلی زاده

دوره 25، شماره 5 ، آذر و دی 1397، ، صفحه 706-714

چکیده
  زمینه و هدف: چاقی در بیماران، کاهش عملکرد کلیه را به دنبال دارد و در افراد سالم، منجر به آسیب‌های کلیوی می‌گردد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب با و بدون مصرف چای سبز بر عملکرد کلیوی زنان یائسه غیرفعال می‌باشد.مواد و روش‌ها: از بین 60 داوطلب، 29زن یائسه غیر فعال که دارای شاخص توده بدنی بالاتر از 25 کیلوگرم بر متر ...  بیشتر

فیزیولوژی ورزشی
اثر هشت هفته تمرین هوازی بر مقادیر بیان ژن گیرنده X کبدی مونوسیت‌ها و نیمرخ لیپیدی مردان میانسال پس از جراحی بای پس قلبی

رامبد خواجه ای؛ امیر حسین حقیقی؛ محمدرضا حامدی نیا؛ امیر رشیدلمیر

دوره 25، شماره 4 ، مهر و آبان 1397، ، صفحه 507-517

چکیده
  زمینه و هدف:رایج‌ترین فعالیت ورزشی مورد استفاده در مراکز بازتوانی قلبی برنامه تمرین هوازی است که جهت افزایش توان هوازی و کاهش توده چربی بیماران قلبی عروقی شدیداً توصیه شده است.هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت ‌هفته تمرین هوازی بر بیان ژن LXR و سطوح نیمرخ لیپیدی در مردان میانسال پس از جراحی عروق کرونری می‌باشد.مواد و روش‌ها:آزمودنی‌های ...  بیشتر

فیزیولوژی ورزشی
اثر دو شیوه تمرین هوازی بر سطوح آپلین و گیرنده آن در بافت قلب رت‌های پیر مبتلا به بیماری مزمن

پروین فرزانگی؛ میرعبداله طهرآموزی

دوره 25، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1397، ، صفحه 327-333

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری مزمن کلیوی بعنوان یک فاکتور خطرزای مهم با برخی از اختلالات از جمله پرفشار‌خونی و نارسایی قلبی همراه است، که از دلایل اصلی مرگ و ناتوانی در افراد پیر می‌باشد. از اینرو، هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر دو نوع تمرین هوازی منظم بر سطوح آپلین وگیرنده آن در بافت قلب موش‌های پیر مبتلا به بیماری مزمن کلیوی بود.مواد و روشها: ...  بیشتر

مقایسه سطح سرمی اینترلوکین-18 و پروتئین واکنشی-C در مردان جوان چاق و غیرچاق: اثر تمرین ورزشی و چاقی

محمود نیک سرشت؛ عبدالحسین طاهری کلانی

دوره 25، شماره 2 ، خرداد و تیر 1397، ، صفحه 205-215

چکیده
  زمینه و هدف: تمرین ورزشی منظم به عنوان یک راهکار مهم در کاهش نشانگرهای التهابی پذیرفته شده است. اما هنوز مشخص نیست که چه نوع تمرینی مطلوب‌تر است. هدف اصلی مطالعۀ حاضر مقایسه اثر تمرین مقاومتی غیرخطی و هوازی تناوبی بر سطح سرمی اینترلوکین-18 (IL-18) و پروتئین واکنشی-C (CRP) در مردان جوان چاق بود. هدف دیگر، مقایسه این نشانگرها در مردان چاق با ...  بیشتر

فیزیولوژی ورزشی
اثر هشت هفته تمرین هوازی بر بیان ژن ABCG5 مونوسیت‌ها در مردان میان‌سال پس از عمل بای‌پس قلبی

رامبد خواجه ای؛ امیر حسین حقیقی؛ محمدرضا حامدی نیا؛ امیر رشیدلمیر

دوره 24، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1396، ، صفحه 79-88

چکیده
  اهدافبازتوانی قلبی از مهم‌ترین اقدامات جهت اثربخشی عمل جراحی قلب و کاهش عوارض آن در بیماران قلبی- عروقی است. تمرینات ورزشی به سبب کم‌هزینه و جذاب بودن مشوقی برای شرکت بیماران در این برنامه‌هاست. فعالیت ورزشی روی ترکیبات سلول خونی، به‌ویژه تعداد گلبول‌های سفید خون، سوخت‌وساز، متابولیت‌ها، پپتید و بیان ژن در انواع مختلف اثر دارد؛ ...  بیشتر

تأثیر دوازده هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی اینترلوکین -81 و پروتئین واکنشگر C با حساسیت بالا در مردان چاق کم‌تحرک

فتاح مرادی؛ سوران حیدری؛ اکبر پژهان

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، ، صفحه 714-723

چکیده
  اهداف کم‌تحرکی و چاقی به‌طور مستقیم با افزایش نشانگرهای التهابی درگیر در بیماری‌های آترواسکلروزیس و شریان کرونری و دیابت نوع دو مرتبط است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر دوازده هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی اینترلوکین -18 و پروتئین واکنشگر C با حساسیت بالا در مردان چاق کم‌تحرک است.مواد و روش ها پس از اعلام فراخوان در یک کارآزمایی ...  بیشتر

اثر هشت هفته تمرین هوازی بر استئوکلسین غیرکربوکسیله، پروتئین واکنش‌دهنده‌ی C و مقاومت انسولینی در زنان دارای اضافه وزن

خاطره کمالی؛ آسیه عباسی دلویی؛ احمد عبدی؛ سید جواد ضیاء الحق؛ علیرضا براری

دوره 22، شماره 5 ، آذر و دی 1394، ، صفحه 823-831

چکیده
  زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی بر استئوکلسین غیرکربوکسیله، پروتئین واکنش­دهنده‌ی C و مقاومت انسولینی در زنان دارای اضافه وزن بود.     موادّ و روش­ها:  16 زن دارای اضافه وزن (وزن 28/2±19/73  کیلوگرم، سن 66/3±38/39 سال، قد 04/0±61/1 متر و شاخص توده‌ی بدنی 36/4±19/28 کیلوگرم بر متر مربع) به‌ ...  بیشتر

تأثیر شدت‌های متفاوت تمرین هوازی بر سطوح انسولین و مقاومت انسولین موش‌های ماده‌ی مبتلا به سندرم پلی‌کیستیک تخمدان

ناهید بیژه؛ علیرضا دلپسند؛ کیوان حجازی

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 1163-1172

چکیده
  زمینه و هدف: تمرین هوازی می‌تواند در درمان سندرم تخمدان پلی‌کیستیک که یکی ازاختلالات شایع آندوکرینی درزنان است، اثرگذار باشد. گفتنی‌است شدت‌های متفاوت تمرین هوازی دردرمان این بیماری در هاله‌ای از ابهام قراردارد. هدف ازاین تحقیق، بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی با شدت‌های متفاوت بر سطوح انسولین گلوکز ناشتا و مقاومت انسولینی موش‌های ...  بیشتر

تأثیر 9 هفته تمرین هوازی بر سطح ویسفاتین سرم و شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق

امیرحسین حقیقی؛ هادی یاراحمدی؛ ملیحه شجاعی

دوره 20، شماره 5 ، بهمن و اسفند 1392، ، صفحه 623-634

چکیده
  زمینه و هدف: ویسفاتین، یک آدیپوکین شناخته شده جدید است که با چاقی افزایش می یابد. این موضوع مشخص نیست که آیا تمرینات استقامتی که تغییر در بافت چربی و لیپیدهای خون را تحریک می کند می تواند سطح ویسفاتین پلاسما را نیز کاهش دهد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر 9 هفته تمرین هوازی بر سطح ویسفاتین سرم و شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق بود. مواد ...  بیشتر