ایمنی شناسی و بیوشیمی
بررسی یافته‌های واکسیناسیون مبتلایان به کووید 19 بستری‌شده در شهر سبزوار: یک مطالعه مقطعی

محمدشفیع مجددی؛ نسترن ذاکرالحسینی؛ اعظم خسروجردی؛ مصطفی روشن زاده؛ علی تاج

دوره 31، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1403، ، صفحه 13-20

https://doi.org/10.30468/jsums.2024.7689.2999

چکیده
  زمینه و هدف: همه‌گیری کرونا سبب آشفتگی و تنش بسیار در سیستم‌های بهداشتی، اقتصادی و سیاسی دنیا شده و تأثیرگذاری آن بر اجتماع، سیاست دولت‌ها را به سمت حمایت از تولید دارو و واکسن‌های مرتبط، سوق داده است از این‌رو پژوهش حاضر با هدف بررسی یافته‌های واکسیناسیون افراد مبتلا به کووید19 بستری در بیمارستان واسعی سبزوار در سال 1400 انجام شد. مواد ...  بیشتر

میکروبیولوژی، ویروس، قارچ و انگل
ارزیابی پاسخ ایمنی به واکسن HBV در کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سال 94-1393

وجیهه قارزی؛ سحر کلاته؛ رحیم اکرمی؛ محمد شوریده یزدی؛ مریم لطیف نیا؛ مجتبی فتاحی عبدی زاده

دوره 24، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1396، ، صفحه 131-137

چکیده
  چکیده زمینه وهدف: بیماری هپاتیت B از عفونت های منتقله از راه خون بوده وپیش‌بینی می‌شود حدود دو میلیارد نفر از جمعیت دنیا در معرض ویروس هپاتیت B قرار گرفته باشند. به خاطر مسائل شغلی، دانشجویان و کارکنان علوم پزشکی بیش از سایر افراد جامعه در معرض مواجهه وابتلا به این بیماری می باشند. مواد وروشها: مطالعه توصیفی- تحلیلی بوده و بطور تصادفی ...  بیشتر