زنان و زایمان
بررسی تأثیر آرام‌سازی بنسون بر اضطراب قبل از سزارین مادران باردار نخست‌زا

فاطمه محلی؛ محمد علی نژاد مقدم؛ مریم سادات کاتبی؛ علی دشتگرد؛ مینا قلعه نوئی

دوره 31، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1403، ، صفحه 72-82

https://doi.org/10.30468/jsums.2024.7640.2972

چکیده
  زمینه و هدف: اضطراب یک مشکل شایع در بیماران سزارین است که می­تواند عواقب نامطلوبی داشته باشد. آرام‌بخشی بنسون می­تواند به‌عنوان یک روش طب مکمل برای کاهش اضطراب مفید باشد. هدف از این مطالعه، تعیین تأثیر آرام‌بخشی بنسون بر میزان اضطراب زنان باردار نخست‌زا متقاضی سزارین بود. مواد و روش­ها: این مطالعه نیمه‌تجربی از نوع مداخله‌ای ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب نوع زایمان و نگرش زنان باردارِ مراجعه-کننده به بیمارستان‌های ملکی سازمان تامین اجتماعی در سال 1392

آزاده ایمانی؛ زهرا لاجوردی؛ سپیده مطهر؛ محبوبه رسولی؛ محمودرضا قدیمی؛ عبدالکریم چوبساز؛ شیرین رازقیان

دوره 21، شماره 2 ، خرداد و تیر 1393، ، صفحه 310-319

چکیده
  زمینه و هدف: انجام عمل سزارین معمولاً محدود به مواردی است که زایمان از طریق مسیر طبیعی امکان‌پذیر نیست یا با خطرات جدی برای جنین و مادر همراه است. بنابراین، انتظار می‌رود، عمل سزارین موارد استفاده اندک و مشخصی داشته باشد و نرخ آن از حد معینی فراتر نرود. متاسفانه، امروزه شیوع سزارین در کشور بیشتر از حد قابل قبول آن گزارش می‌شود. فقدان ...  بیشتر

تاثیر نانومولار سلکو کسیب در کاهش میزان بروز خارش ناشی از تجویز مپریدین داخل نخاعی

مصطفی صادقی؛ علیرضا سلیمی نیا؛ علی موافق

دوره 17، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1389، ، صفحه 13-20

چکیده
  زمینه و هدف: استفاده از مخدرهای داخل نخاعی باعث افزایش عمق بلوک بی حس کننده ها و مدت اثر بی دردی می گردد. مخدرهای داخل نخاعی با عوارض جانبی همچون خارش، تهوع و استفراغ همراه هستند. از طرفی، استفاده از داروهای NSAID با کاهش بروز خارش ناشی از تجویز مخدرهای داخل نخاعی همراه بوده است. هدف از این پژوهش تعیین و مقایسه اثرات نانوگرم سلکوکسیب (Celecoxib) ...  بیشتر

بررسی اثر رمی فنتانیل بر روی تغییرات همودینامیک زنان حامله کاندید سزارین انتخابی به روش بیهوشی عمومی

سعید هاشمی اصلانی؛ محمدحسین غفاری؛ مجتبی مرعشی

دوره 16، شماره 2 ، خرداد و تیر 1388، ، صفحه 94-99

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به این که برای بیهوشی عمومی در عمل جراحی سزارین، به علت اثر دپرسیون تنفسی روی نوزاد نمی توان از اکثر مخدرها و بنزودیازپین ها استفاده کرد، زنان حامله اکثرا در حین بیهوشی عمومی دچار تغییرات همودینامیک می شوند. رمی فنتانیل مخدر خیلی کوتاه اثری است که سریعا در بدن نوزاد متابولیزه می شود و انتظار می رود که اثرات دپرسیون ...  بیشتر

مقایسه اثرات درمان پروفیلاکتیک کریستالوئید+افدرین با کریستالوئید به تنهایی بر فشارخون مادر در عمل سزارین انتخابی تحت بی حسی اسپاینال

علی شهریاری؛ حمیدرضا نوروزی

دوره 15، شماره 4 ، آذر و دی 1387، ، صفحه 192-199

چکیده
  زمینه و هدف: کریستالوئید پروفیلاکتیک به تنهایی نتوانسته فشار خون را حین سزارین تحت بی حسی اسپاینال به صورت ممتد حفظ نماید و به نظر می رسد تجویز پروفیلاکتیک افدرین+کریستالوئید بتواند از هیپوتانسیون و تجویز دوزهای بالای افدرین بکاهد. هدف مطالعه مقایسه اثرات درمان پروفیلاکتیک افدرین+کریستالوئید با کریستالوئید به تنهایی بر فشارخون ...  بیشتر

مقایسه عوارض بیهوشی عمومی با بی حسی نخاعی پس از سزارین در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های تربت حیدریه در سال 1383

کبری میرزاخانی؛ ناهید جهانی شوراب؛ مجید حسن زاده

دوره 12، شماره 2 ، خرداد و تیر 1384، ، صفحه 48-54

چکیده
  زمینه و اهداف: سزارین یکی از اعمال جراحی شایع در زنان است. از این رو، انتخاب تکنیک بیهوشی کم خطر، مطلوب و مقرون به صرفه برای مادر و نوزاد حائز اهمیت است. با توجه به این که حدود 100 درصد سزارین ها در بیمارستان نهم دی تربت حیدریه تحت بیهوشی عمومی انجام می گردد و ترس از عوارض جانبی بیحسی نخاعی، دلیل این انتخاب می باشد، لذا در این مطالعه عوارض ...  بیشتر