پرستاری
تحلیل محتوا (تکنیک یا روش پژوهش؟): یک مرور روایتی نظام‌مند

نرجس حشمتی فر؛ حسین کریمی مونقی؛ سارا احمدی

دوره 29، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1401، ، صفحه 756-768

چکیده
  زمینه و هدف: برای دستیابی به توسعه در آموزش، پژوهش و تحقیق سنگ‌بنای اولیه به شمار می­رود؛ از این رو مطالعه روش­های پژوهشی برای شناخت علمی و بهبود کیفیت پژوهش اهمیت دارد. تحلیل محتوا یکی از مهم­ترین انواع پژوهش است که علی‌رغم کاربردهای گوناگون آن هنوز تعریف روشنی از آن در زمینه روش تحقیق یا تکنیک بودن نشده است. در این نوشتار سعی ...  بیشتر

بی هوشی و اتاق عمل
معیارهای مربی بالینی در اتاق عمل: تحلیل محتوای کیفی

رقیه زردشت؛ حسین کریمی مونقی

دوره 28، شماره 2 ، خرداد و تیر 1400، ، صفحه 156-163

چکیده
  زمینه و هدف: آموزش بالینی، به‌عنوان قلب آموزش حرفه‌ای شناخته شده است. وظایف مربی بالینی اتاق عمل، به دلیل ماهیت تعاملی، پویا و چالش‌برانگیز محیط، فضای فیزیکی خاص، کار تیمی و کنترل کمتر مربی بر دانشجو، متفاوت و پیچیده‌تر از سایر بخش‌های بالینی می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی‌های مربی بالینی اتاق عمل انجام شد. مواد و روش‌ها: ...  بیشتر

تاثیر آموزش حل مساله بر خودمدیریتی و هموگلوبین گلیکوزیله نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک

سارا شیردل زاده؛ نصرت قائمی؛ حسین کریمی مونقی؛ حمیدرضا بهنام وشانی

دوره 18، شماره 4 ، آذر و دی 1390، ، صفحه 288-295

چکیده
  مقدمه و هدف: دیابت شیرین نوع یک شایع ترین بیماری آندوکرین کودکان است. یکی از اهداف مهم پرستاری در این بیماران، دستیابی کودک و خانواده اش به خودمدیریتی است. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش حل مساله بر خودمدیریتی و هموگلوبین گلیکوزیله نوجوانان مبتلا به این بیماری انجام گرفت. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع تجربی است. نوجوانان 19-10 ...  بیشتر

رابطه هوش معنوی و صلاحیت بالینی پرستاران

سعید واقعی؛ احمد آشوری؛ امیر رضا صالح مقدم؛ حسین کریمی مونقی؛ اکرم گازرانی؛ حسن غلامی

دوره 18، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390، ، صفحه 132-139

چکیده
  زمینه و هدف: صلاحیت بالینی از ضرورت های مهم حرفه پرستاری بوده و اخیراً پرستاران در این زمینه مورد انتقاد زیادی قرار گرفته اند. به همین دلیل، یافتن مؤلفه ها و عوامل مؤثر بر صلاحیت بالینی و ارتقاء آن همیشه مورد توجه نظام های آموزشی، بهداشتی و درمانی بوده است. هوش معنوی نیز به عنوان عامل مهم در کارآمدی و موفقیت پرستاران مورد توجه قرار گرفته ...  بیشتر

سبک های یاددهی در آموزش بالینی پرستاری: یک مطالعه کیفی

سیده فاطمه اسکویی؛ کاتری وهویلاینن جولکانن؛ فاطمه دباغی؛ حسین کریمی مونقی؛ طاهره بینقی

دوره 15، شماره 4 ، آذر و دی 1387، ، صفحه 182-191

چکیده
  زمینه و هدف: مطالعات زیادی در زمینه محیط بالینی اساتید پرستاری و مشکلات مربوط به آن انجام شده است، اما سبک یاد دهی اساتید در بالین کمتر به عنوان یک کل مورد توجه قرار گرفته است. لذا این پژوهش با هدف جستجو، توصیف و تفسیر درک اساتید پرستاری از سبک یاد دهی در بالین انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه یک مطالعه کیفی مبتنی بر رویکرد گراندد تئوری ...  بیشتر