آناتومی، بافت و جنین
بررسی اثر کومارین بر بیان ژن‌های دخیل در آپوپتوز در سلول‌های سرطانی ریه و کولورکتال

الهام حویزی؛ کیاوش هوشمندی

دوره 29، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1401، ، صفحه 330-343

چکیده
  زمینه و هدف: در سال‌های اخیر، محققان به دلیل فعالیت بیولوژیکی بالا­و سمیت کم، بر فعالیت ضدسرطانی کومارین تمرکز کرده ­اند که می­توانند عوارض جانبی ناشی از پرتودرمانی را خنثی کنند. هدف ­از مطالعه حاضر، بررسی تأثیرات سیتوتوکسیک کومارین بر سلول­های سرطانی رده‌های HT-29 و A549 می ­باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، استوک ...  بیشتر

آناتومی، بافت و جنین
مطالعه اثر همزمان روش های درمانی و تمرینی پس از القای فشار خون توسط داروی L-NAME بر تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت مخچه

بهروز یحیایی؛ ندا شیخ محمدی

دوره 28، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1400، ، صفحه 979-981

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به تأثیر آنالوگ های L-آرژنین در مهار سنتز نیتریک اکساید و فعالیت های ورزشی نیز به عنوان روش غیر دارویی، هدف این مطالعه تاثیر تمرینات هوازی همراه با عصاره سیر بر تغییرات بافت مخچه در موش های صحرایی دارای فشار خون است. روش مطالعه: موش های صحرایی با وزن 200 تا 220 گرم و فشار خون بالا با 10 تا 12 هفته سن که به علائم اصلی پرفشاری ...  بیشتر

آناتومی، بافت و جنین
بررسی بیان ژن کت اسپر2 و پارامترهای مورفولوژیکی جنین در موش سوری مواجه‌شده با هورمون اتفون

رامین جهانگیرفرد؛ غلامرضا نجفی؛ علی شالیزار جلالی؛ عباس احمدی؛ الهام زاده هاشم

دوره 28، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1400، ، صفحه 379-386

چکیده
  زمینه و هدف: اتفون، هورمونی است که برای تسریع روند رشد گیاهی به کار می­رود. اغلب پس از ورود به بافت­ها سبب ایجاد اختلال در دستگاه تولیدمثلی و کاهش قدرت باروری در اسپرم می­شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر اتفون بر پارامترهای مورفولوژیکی جنین و جایابی پروتئین کت اسپر2 در اسپرم انجام گرفت. مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، 78 ...  بیشتر

آناتومی، بافت و جنین
بررسی استریولوژیک حجم ساختارهای کلیه در پانکراتیت القا شده توسط ال- آرژینین و نقش درمانی پانکراتین

رحمت الله فتاحیان دهکردی؛ محمدجواد یزدان‌پناه؛ رضا ختوان

دوره 28، شماره 2 ، خرداد و تیر 1400، ، صفحه 250-258

چکیده
  زمینه و هدف  هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی استریولوژیک تأثیر حفاظتی پانکراتین بر تغییرات مورفولوژیک ایجاد شده در ساختارهای کلیوی موش به‌دنبال تیمار با ال- آرژینین بود. مواد و روش‌هابرای انجام تحقیق، ۵۰ موش سوری نر بالغ با وزن 2±30 گرم به ۵ گروه (مساوی) دسته‌بندی شدند. در گروه کنترل، هیچ‌گونه تجویزی صورت نگرفت. گروه‌های القای پانکراتیت، ...  بیشتر

آناتومی، بافت و جنین
بررسی هیستومورفومتری اثر تیامین بر ساختار روده کوچک در موش‌های دیابتی ناشی از آلوکسان

رحمت الله فتاحیان دهکردی؛ کاظم نوروزی؛ سعید حبیبیان دهکردی

دوره 28، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1400، ، صفحه 30-38

چکیده
  زمینه و هدف  دیابت با سطح بالای گلوکز خون و نقص در تولید و عملکرد انسولین شناخته می‌شود. آلودگی مواد غذایی و محیط با سرب، سبب وخامت حال دیابتی‌ها می‌شود. این مطالعه، تأثیر تیامین بر هیستومورفولوژی روده کوچک موش‌های دیابتی ناشی از آلوکسان را بررسی کرد. مواد و روشدر این پژوهش مداخله‌ای، تعداد 63 سر موش صحرایی نژاد ویستار، به‌صورت ...  بیشتر

آناتومی، بافت و جنین
ارزیابی‌ تاثیر آموزش مهارتهای‌تفکرانتقادی‌‌بر‌ آناتومی بالینی مقدماتی برای مواجهه با بیمار در دانشجویان پزشکی دانشگاه‌ علوم پزشکی سبزوار

رحیم گل محمدی؛ مطهره گل محمدی

دوره 27، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، ، صفحه 380-383

چکیده
  چکیدهمقدمه وهدف: در روش های جدید آموزش ‌مهارتهای‌تفکرانتقادی‌‌درحوضه‌ی‌آناتومی بالینی مقدماتی مواجهه با بیمار ضروری به نظر می رسد هدف از این مطالعه تاثیر آموزش مهارت های تفکر انتقادی برآناتومی بالینی مقدماتی مواجهه با بیمار دردانشجویان پزشکی می باشد.مواد وروش‌ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال -1397-1395در دانشگاه علوم پزشکی ...  بیشتر

آناتومی، بافت و جنین
عصاره رزماری، مکمل سرم و القاء کننده تکثیر سلول های بنیادی چربی انسانی در شرایط کشت آزمایشگاهی

مریم ایزدی تلسرخی؛ مریم حاجی قاسم کاشانی؛ محمد تقی قربانیان

دوره 26، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1398، ، صفحه 676-686

چکیده
  زمینه و هدف: عصاره برگ رزماری یک گیاه دارویی ، که تکثیر سلول‌های بنیادی را تحریک می کند. لذا این مطالعه با هدف تعیین اثر عصاره رزماری بر تکثیرو بقاء سلول های بنیادی چربی انسانی (hASCs) صورت گرفت . مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، بافت چربی از خانم های سزارینی بیمارستان دامغان، جدا شد. سلول‌های استخراج شده در محیط کشت -MEMα Alpha-Dulbecco’s ...  بیشتر

آناتومی، بافت و جنین
ارزیابی‌آموزش‌ مهارت های نوین‌آناتومی‌سطحی‌دردانشجویان پزشکی برای مکان یابی‌کانون های سمع صدای قلبی‌‌

رحیم گل محمدی؛ ابراهیم شیرزاد

دوره 26، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1398، ، صفحه 119-125

چکیده
  مقدمه وهدف: در روش های جدید آموزش مکا ن یابی کانون های سمع قلب مهم وضروری است. هدف از این مطالعه تاثیر آموزش آناتومی سطحی درمکان یابی کانون های سمع صدای قلب مبتی بر شواهد می باشدمواد وروش‌ها: دراین مطالعه توصیفی تحلیلی دانشجویان پزشکی برای مکان یابی دقیق کانون های سمع صدای های قلب، بر اساس جنسیت به دوگروه (مذکر ومونث)و 17 گرو ه کوچک دونفری ...  بیشتر

آناتومی، بافت و جنین
تأثیرات ناشی از مصرف استروئید آنابولیک بولدنون همراه با هشت هفته تمرین هوازی بر تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت مخچه موش های صحرایی نر نژاد ویستار

بهروز یحیایی؛ مهناز نوری؛ مائده رمضانی

دوره 25، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1397، ، صفحه 885-894

چکیده
  مقدمه: داروهای استروئیدی آنابولیک امروزه بطور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند ولی از آنجائیکه عوارض آنها بطور کامل مشخص نیست لذا این تحقیق با هدف مطالعه تأثیرات ناشی از مصرف استروئید آنابولیک بولدنون همراه با هشت هفته تمرین هوازی بر تغییرات بافت مخچه موش های صحرایی نر نژاد ویستار انجام شده است. روش کار: این مطالعه بر روی موش های ...  بیشتر

آناتومی، بافت و جنین
بررسی بیان نشانگر HMWCKدر هیپر پلازی خوش خیم وآدنو کا سینومای پروستات با روش هیستو لوژی وایمونوهیستوشیمی

رحیم گل محمدی؛ محمدرضا مهاجری؛ مطهره گل محمدی

دوره 25، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1397، ، صفحه 271-278

چکیده
  سا بقه وهدف: در مورد میزان بیا ن نشانگر High molecular weight cytokeratin (HMWCK)در هیپرپلازی خوش خیم پروستات) Benign prostatic hyperplasia(BPH و آدنو کا سینومای پروستات اطلا عات ضد ونقیضی گزارش شده است هدف از این مطالعه تعیین میزان بیان نشانگرHMWCK در BPHوآدنوکارسینومای پروستات باشاخص های آسیب شناسی و بافتی درغدد پروستات باروش ایمو نوهیستوشیمی می‌باشد.مواد وروش ها:این ...  بیشتر

آناتومی، بافت و جنین
مطالعه اثر Allium cepa برمهار رشد سلولهای توموری در موش BALB/c مدل سرطان

پریسا کریشچی خیابانی؛ سایه بیداران

دوره 25، شماره 2 ، خرداد و تیر 1397، ، صفحه 241-250

چکیده
  مطالعه عوامل موثر در تنظیم و تعدیل تعادل سیتوکینی در جهت مهار رشد و گسترش سلول‌های سرطان پستان در زنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است.در این مطالعه اثر Allium cepa بر بازدارندگی رشد سلولهای سرطان پستان در موش ماده BALB/c که توسط القا رده سلولی 4T1 مبتلا گردیده اند مورد بررسی قرار گرفتمواد و روش ها: در تحقیق حاضر از موشهای BALB/c مادة مبتلا ...  بیشتر