روانشناسی و روانپزشکی
مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های خودتعیین‌گری و آموزش کیفیت زندگی اسلامی بر تاب آوری و بهزیستی روان‌‌شناختی

الهام توسلی؛ طیبه شریفی؛ رضا احمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

چکیده
  زمینه و هدف: پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های خودتعیین‌گری و آموزش کیفیت زندگی اسلامی بر تاب‌آوری و بهزیستی روان‌‌شناختی مراقبین اصلی بیماران روانی مزمن شهرستان بروجن بود. مواد و روش‌ها: مطالعۀ حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون-پیگیری و گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه مراقبین اصلی بیماران مزمن روانی ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
مقایسه اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و درمان فعال‌سازی رفتاری بر اجتناب شناختی و تنظیم هیجان در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

جعفر اسودی قوشه گنبدی؛ ابوالفضل بخشی پور؛ حسین اکبری امرغان

دوره 30، شماره 4 ، مهر و آبان 1402، ، صفحه 428-441

چکیده
  زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و درمان فعال‌سازی رفتاری بر اجتناب شناختی و تنظیم هیجان در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود. مواد و روش­ها: پژوهش از نوع کاربردی، با روش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون بود با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه افراد مبتلا به اختلال ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
مقایسه ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﯽ دﺭﻣﺎﻥ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ذﻫﻦ‌آﮔﺎﻫﯽ ﻭ طرح‌واره‌درمانی ﺑﺮ تحمل پریشانی دﺍﻧﺶ‌آﻣﻮزﺍﻥ با سابقه ﺍﻗﺪﺍم ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ

جواد تقوی خیابانی؛ فاطمه شهامت ده سرخ؛ عظا طهرانچی

دوره 30، شماره 4 ، مهر و آبان 1402، ، صفحه 475-489

چکیده
  زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﯽ دﺭﻣﺎﻥ ﻣﺒﺘﻨﯽ بر ذهن‌آﮔﺎﻫﯽ ﻭ طرح‌واره‌درمانی بر تحمل پریشانی دﺭ دﺍﻧﺶ‌آﻣﻮزﺍﻥ با سابقه ﺍﻗﺪﺍم ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ صورت پذیرفت.مواد و روش­ها: روش پژوهش نیمه‌آزمایشی طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با مرحله پیگیری، با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل و جامعه آماری شامل دانش‌آموزان مقطع ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
بررسی اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر اضطراب اجتماعی و خودشفقتی بزرگسالان دارای لکنت

علیرضا صالح پور؛ زهرا یوسفی؛ محسن گل پرور

دوره 30، شماره 4 ، مهر و آبان 1402، ، صفحه 513-524

چکیده
  زمینه و هدف: لکنت یک اختلال پیچیده و چندبعدی گفتاری است که اغلب واکنش­های منفی شنوندگان و نگرش بسیار منفی نسبت به گفتار را برای فرد ایجاد می­کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر اضطراب اجتماعی و خودشفقتی بزرگسالان دارای لکنت انجام شد. مواد و روش­ها: طرح پژوهش حاضر، نیمه­آزمایشی با پیش­آزمون، ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
پیش‌بینی گرایش به خودکشی بر اساس خودشفقت‌ورزی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در زنان متأهل مبتلا به ام‌اس

حسین علمداریان؛ محمداسماعیل ابراهیمی؛ آریا حدادی؛ امیرحسین قاسمی

دوره 30، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1402، ، صفحه 301-311

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری ام.اس. ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎری ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ‌ ﻣﺮﻛﺰی اﺳﺖ که بیماران مبتلا به آن با مشکلات مختلفی مانند ناتوانی، کاهش امید به زندگی و مشکلات عاطفی و اقتصادی درگیر هستند. به همین منظور، مطالعه حاضر با هدف پیش‌بینی گرایش به خودکشی بر اساس خودشفقت‌ورزی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در زنان متأهل مبتلا به ام‌اس شهر همدان انجام ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
اثربخشی آموزش بیان هیجانی نوشتاری بر تبعیت از درمان در بیماران قلبی

زینب بهرام بیگی؛ فرح لطفی کاشانی؛ شهرام وزیری

دوره 30، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1402، ، صفحه 312-324

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری‌های قلبی یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها در جهان است که هرساله عامل بسیاری از مرگ‌ومیر افراد است از این رو هدف از پژوهش حاضر، اثربخشی آموزش بیان هیجانی نوشتاری بر تبعیت از درمان در بیماران قلبی بود. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر کاربردی و از نوع شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری دوماهه با گروه کنترل بود. ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
اثربخشی آموزش خودارزیابی مرکزی بر تصمیم‌گیری اخلاقی و رفتار اخلاقی نوجوانان

سیما برون؛ محبوبه فولاد چنگ

دوره 30، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1402، ، صفحه 374-383

چکیده
  زمینه و هدف: تصمیم­گیری اخلاقی و رفتار اخلاقی از فعالیت­های مهم و تأثیرگذار بر زندگی نوجوانان می­باشد. هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر مداخله خودارزیابی مرکزی بر تصمیم‌گیری اخلاقی و رفتار اخلاقی نوجوانان می­باشد مواد و روش­ها: پژوهش حاضر از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون همراه با گروه کنترل است. جامعه این ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
تأثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای مغز در کاهش اضطراب ورزشکاران رزمی‌کار

علی رضایی شریف؛ سارا تقی زاده هیر؛ قاسم فتاح زاده اردلانی

دوره 30، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1402، ، صفحه 384-392

چکیده
  زمینه و هدف: از آن­جا که اضطراب از جمله عوامل مؤثر بر عملکرد ورزشکاران به‌شمار می­رود، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه­ای مغز در کاهش اضطراب ورزشکاران رزمی‌کار انجام شد مواد و روش­ها: این پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، دربرگیرنده کلیه ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
اثربخشی طرح‌واره درمانی گروهی بر تحمل پریشانی و نشانه‌های وسواس فکری عملی در مبتلایان به اختلال وسواسی- جبری

سمیرا صفری دیزج؛ امیر علی پناه

دوره 30، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1402، ، صفحه 393-403

چکیده
  زمینه و هدف: بیماران مبتلا به وسواس فکری- عملی با مشکلات عدیده روان‌شناختی روبه‌رو هستند. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی طرح‌واره درمانی گروهی بر تحمل پریشانی و نشانه­های وسواس فکری عملی در مبتلایان به اختلال وسواسی- جبری بود. مواد و روش­ها: طرح تحقیق نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه آزمایشی و کنترل بود. جامعه ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
مقایسه تأثیر تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه (TDCS) و درمان شناختی- رفتاری بر کارکردهای شناختی و بهزیستی روان‌شناختی بیماران وابسته به مت آمفتامین

مسعود رضایی کوچکسرایی؛ عبدالله مفاخری؛ محمود جاجرمی

دوره 30، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1402، ، صفحه 414-427

چکیده
  زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، مقایسه تأثیر تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه و درمان شناختی رفتاری بر کارکردهای شناختی و بهزیستی روان‌شناختی بیماران وابسته به مت آمفتامین بود. مواد و روش­ها: پژوهش نیمه­تجربی از نوع پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ آماری پژوهش را بیماران مرد وابسته به مت‌آمفتامین مراجعه‌کننده ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
مقایسه اثربخشی آموزش تفکر مثبت و درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در ارتقای روحیه و سازگاری روانی- اجتماعی در بیماران مبتلابه سرطان پستان

جمال سوره؛ نادر حاجلو؛ اکبر عطادخت؛ سجاد بشرپور

دوره 30، شماره 2 ، خرداد و تیر 1402، ، صفحه 193-207

چکیده
  زمینه و هدف: سرطان ازجمله بیماری‌هایی است که به درمان پیچیده و چندرشته‌ای نیاز دارد بنابراین هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی آموزش تفکر مثبت و درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در ارتقای روحیه و سازگاری روانی- اجتماعی در بیماران مبتلا به سرطان پستان بود. مواد و روش­ها: پژوهش حاضر از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش ­آزمون- پس­ آزمون ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
تدوین مدل وسوسه مصرف غذا براساس الگوی ارتباطی خانواده با میانجی‌گری تنظیم رفتاری هیجان در دانش‌آموزان با اضافه وزن

سیف الله آقاجانی؛ محسن خسروی؛ علی کرمانی؛ متینه عبادی؛ سجاد قبادزاده

دوره 30، شماره 2 ، خرداد و تیر 1402، ، صفحه 243-255

چکیده
  زمینه و هدف: اضافه‌وزن و چاقی به یک نگرانی جدی برای سلامت عمومی تبدیل شده است از این رو هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل وسوسه مصرف غذا براساس الگوی ارتباطی خانواده با میانجی‌گری تنظیم رفتاری هیجان در دانش­آموزان با اضافه‌وزن در شهر مشهد بود. مواد و روش­ها: روش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش‌آموزان ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
بررسی مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به شیوه اینترنتی و درمان فعال‌سازی رفتاری بر کمال‌گرایی در بیماران وسواس

آزاده مجردی؛ محمد یمینی؛ عبدالله مفاخری

دوره 30، شماره 2 ، خرداد و تیر 1402، ، صفحه 270-283

چکیده
  زمینه و هدف: : هدف از پژوهش حاضر، بررسی مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به شیوه اینترنتی و درمان فعال‌سازی رفتاری بر کمالگرایی در بیماران وسواس بود. مواد و روش­ها: پژوهش­ کاربردی از نوع نیمه‌آزمایشی به‌صورت پیش‌آزمون و پس‌آزمون با 2 گروه آزمایش و یک گروه کنترل و مرحله پیگیری بود. جامعه آماری، کلیه افراد مبتلا به وسواس ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
مقایسه اثربخشی درمان فراتشخیصی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر

زهرا کریمیان؛ سید عباس حقایق؛ سید محمد حسن امامی نجفی دهکردی؛ مصطفی رئیسی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1402، ، صفحه 22-34

چکیده
  زمینه و هدف: بهره‌گیری از رویکردهای نوین روان‌شناسی در کنار درمان‌های زیستی، اقدامی مؤثر در راستای کاهش نشانگان ثانوی روانی ناشی از بیماری‌های زیستی است. هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی درمان فراتشخیصی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندروم روده تحریک‌پذیر است. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر شبه‌تجربی ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی از طریق مسیر ترس از کووید-19، سیستم بازداری رفتاری و راهبردهای منفی نظم‌جویی هیجان

کیمیا صباغ؛ محمدرضا مظلوم زاده؛ عالیه زمانی طاوسی؛ علی مشهدی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1402، ، صفحه 64-77

چکیده
  زمینه و هدف: اپیدمی کووید-19 سطح بالایی از ترس و اضطراب را با خود به همراه آورد. همچنین نتایج پژوهش‌های پیشین نشان داده‌اند که هریک از متغیرهای ترس از کووید-19، نظام بازداری رفتاری و راهبردهای منفی نظم‌جویی هیجان در پیش‌بینی بهزیستی روان­شناختی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند؛ بنابراین هدف مطالعه حاضر، بررسی رابطه ترس از کووید-19 با بهزیستی ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تصویر بدنی و سبک‌های هویت دانش‌آموزان دختر مبتلا به اختلال بی‌اشتهایی‌ عصبی

مرضیه بابایی حیدر آبادی؛ محمد قمری؛ سیمین حسینیان

دوره 30، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1402، ، صفحه 102-116

چکیده
  زمینه و هدف: اختلالات بی‌اشتهایی عصبی یکی از شایع‌ترین اختلالات خوردن در میان نوجوانان است. پژوهش حاضر با هـدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تصویر بدنی و سبک‌های هویت دانش‌آموزان دختر مبتلا به بی‌اشتهایی‌ عصبی انجـام گرفـت. مواد و روش­ها: پـژوهش  حاضر از نـوع نیمـه‌تجربـی، با طرح پیش‌آزمـون و پس‌آزمون و پیگیری ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
مدل‌سازی ساختاری شدت وابستگی به مواد براساس سرشت عاطفی با نقش میانجیگری کنترل بازداری

شیرین احمدی؛ سجاد بشرپور؛ اکبر عطادخت؛ محمد نریمانی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1402، ، صفحه 130-143

چکیده
  زمینه و هدف: وابستگی به مواد یک بیماری مزمن مغزی است که با مصرف مواد مخدر اجباری و تکانشی مشخص می‌شود. پژوهش حاضر با هدف مدل‌سازی ساختاری شدت وابستگی به مواد براساس سرشت عاطفی با نقش میانجیگری کنترل بازداری انجام گرفت. مواد و روش­ها: پژوهش موردنظر همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه افراد وابسته به مواد مراجعه‌کننده ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
خدمات سلامت روان در بین افراد تراجنسیتی: مطالعه مروری نظام‌مند

منصوره خلیلی؛ شهرام وزیری؛ فرح لطفی کاشانی

دوره 29، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1401، ، صفحه 730-743

چکیده
  زمینه و هدف: افراد تراجنسیتی در معرض خطر بالایی از ابتلا به مشکلات سلامت روان هستند. این افراد برای دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی با مشکلات زیادی مواجه هستند. اطلاعات بسیار کمی از نیاز افراد تراجنسیتی به خدمات درمانی و نگرانی‌های این افراد در این زمینه وجود دارد. هدف از این پژوهش بررسی خدمات سلامت روان و نیاز افراد تراجنسیتی می‌باشد ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
کنترل قند خون بیماران دیابتی نوع 2؛ اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و درمان هیجان‌مدار

مریم معتکف فر؛ شیدا سوداگر؛ مریم بهرامی هیدجی؛ نجمه رحیمی

دوره 29، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1401، ، صفحه 822-832

چکیده
  زمینه و هدف: طبق پیش­بینی سازمان بهداشت جهانی شیوع دیابت نوع 2 در جهان و کشور ما تا سال 2030 به شدت رو به افزایش خواهد بود. از آنجا که کنترل قند خون موجب تأخیر در شروع و پیشرفت عوارض دیابت می­شود؛ پژوهش حاضر با هدف اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و درمان هیجان­مدار بر کنترل قند خون بیماران دیابتی نوع 2 انجام شد. مواد و روش‌ها: ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
اضطراب تصویر بدنی در زنان؛ مقایسه دو رویکرد درمانی شناختی- رفتاری و روان‌درمانی بین-فردی

آیت اله یوسفی؛ محبوبه طاهر؛ حکیمه آقایی؛ حسن باقری نیا

دوره 29، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1401، ، صفحه 833-846

چکیده
  زمینه و هدف: توجه گزینشی و درک نادرست از تصویر بدنی می‌تواند به اضطراب منجر شود. هدف پژوهش، مقایسه اثربخشی روان-درمانی بین­فردی و درمان شناختی- رفتاری بر اضطراب ناشی از تصویر بدنی در زنان مراجعه‌کننده به مراکز جراحی زیبایی بود مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
پیش‌بینی فرسودگی شغلی براساس معنای زندگی و تنظیم هیجان در کارکنان بیمارستان روان

مهسا حیدری؛ سید وحیده حسینی؛ اعظم روشندل

دوره 29، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1401، ، صفحه 847-857

چکیده
  زمینه و هدف: تجربه فرسودگی شغلی در کارکنان بیمارستان‌ها، علاوه بر تهدید سلامت کارکنان، موجب کاهش کیفیت خدمات آنان به بیماران و جامعه می‌شود. هدف از تحقیق حاضر، پیش‌بینی فرسودگی شغلی براساس معنای زندگی و تنظیم هیجان در کارکنان یکی از بیمارستان‌های شهر زنجان است. مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی- همبستگی در سال 1401 بر روی110 نفر از ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
بررسی اثربخشی روان‌درمانی روایتی و راه‌حل‌محور بر کاهش اختلالات روانی وابسته به کار و تعارض کار- خانواده در شاغلین شهر مشهد

فرشاد جابری کوشکی؛ کیومرث فرح‌بخش؛ علیرضا کیامنش؛ علی‌محمد نظری

دوره 29، شماره 5 ، آذر و دی 1401، ، صفحه 602-615

چکیده
  زمینه و هدف: تعارض کار- خانواده و اختلالات روانی وابسته به کار و نحوه برخورد با مسائل مرتبط با آنها از جمله معضلات جامعه کاری امروز است. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی روش‌های روایتی و راه‌حل‌محور در کاهش اختلالات روانی و تعارض کار- خانواده در بین شاغلین درگیر با این مشکلات بود. مواد و روش‌ها: تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی، با ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
مدل‌یابی علّی قربانی سایبری براساس خودآگاهی هیجانی با میانجیگری اعتیاد به تلفن هوشمند در دانش‌آموزان تیزهوش مقطع متوسطه

الهام اسلامیان؛ مرجان کاربخش داوری؛ الهه صادقی؛ الهام شمسی زاده؛ مینا دایم امید؛ مسلم اکبری؛ زهرا افتخار صعادی

دوره 29، شماره 5 ، آذر و دی 1401، ، صفحه 627-640

چکیده
   زمینه و هدف:. اعتیاد به اینترنت یکی از عوامل مؤثر در کاهش رشد تحصیلی و ارتباطی در دانش‌آموزان است. هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی قربانی سایبری براساس خودآگاهی هیجانی به‌واسطه اعتیاد به تلفن هوشمند در دانش‌آموزان تیزهوش مقطع متوسط بود.مواد و روش‌ها: جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان تیزهوش استان البرز در سال تحصیلی 1400- 1399 بود. 253 ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
مقایسه اثربخشی تئاتردرمانی و گروه‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب اجتماعی دانشجویان

حمیده صمدی؛ حسین مهدیان؛ مهدی قاسمی مطلق

دوره 29، شماره 5 ، آذر و دی 1401، ، صفحه 641-654

چکیده
  زمینه و هدف: اختلال اضطراب اجتماعی یکی از علل افت کارکردهای اجتماعی و تحصیلی دانشجویان است. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی تئاتردرمانی و گروه‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب اجتماعی دانشجویان بود. مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع نیمه‌تجربی بود. جامعه آماری شامل دانشجویان مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر پریشانی روان‌شناختی، همجوشی‌شناختی و خوددلسوزی افراد مبتلا به فشار خون بالا

حوا سام خانیان؛ آمنه معاضدیان؛ نعمت ستوده اصل؛ راهب قربانی

دوره 29، شماره 5 ، آذر و دی 1401، ، صفحه 669-682

چکیده
  زمینه و هدف: فشار خون بالا که از آن به عنوان مرگ خاموش یاد می‌شود از عوامل بسیار مهم بیماری‌های قلبی- عروقی به‌شمار می‌رود؛ از این رو هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی (MBSR) بر پریشانی روان‌شناختی، همجوشی‌شناختی و خوددلسوزی افراد مبتلا به فشار خون بالا بود. مواد و روش‌ها: روش پژوهش، نیمه‌آزمایشی از نوع ...  بیشتر