آمار و اپیدمیولوژی
ارائه روش باز نمونه گیری بوت استرپ در تحلیل منحنی ROC به منظور ارزیابی آزمون تشخیصی T4 و TSH سرمی در کم کاری تیروئید نوزادان

علی اکبرپور صحبت آبادی؛ اعظم مسلمی؛ فاطمه درّه؛ محمد رفیعی

دوره 29، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1401، ، صفحه 51-64

چکیده
  زمینه و هدف: کم کاری مادرزادی تیروئید از شایع‌ترین بیماری‌های غدد درون ریز و متابولیک کودکان و از مهم‌ترین علل عقب ماندگی ذهنی نوزادان است. کم کاری این غده می‌تواند در علل ثانویه به شکل نقص کارکرد در هیپوفیز یا هیپوتالاموس و کمبود TSH باشد. علائم بالینی کم کاری تیروئید در روزهای اول زندگی کم و غیر قابل تشخیص است، لذا تنها راه تشخیص ...  بیشتر

آمار و اپیدمیولوژی
بررسی شیوع آسم و خس خس سینه و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان ابتدائی شهر زاهدان سال 1398

علی اصغر قلعه نوئی؛ حسین انصاری؛ ابوالفضل پاینده؛ غلامرضا سلیمانی؛ حسین کمانی؛ علی مشکینیان

دوره 28، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1400، ، صفحه 862-873

چکیده
  چکیده:مقدمه و هدف: شیوع آسم و آلرژی به طور چشمگیری در کودکان افزایش یافته است. هدف از این مطالعه تعیین شیوع آسم و و عوامل مرتبط در کودکان مدارس ابتدایی در زاهدان، جنوب شرق ایران بود.مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی 1600 نفر از دانش‌آموزان مقطع ابتدایی دختر و پسر با روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله ای مورد بررسی قرارگرفتند. داده ها با ...  بیشتر

آمار و اپیدمیولوژی
مقایسه مدل‌های فرامینگهام و گلوبوریسک در ارزیابی خطر حوادث قلبی عروقی در جمعیت ایران

بهناز بیگی؛ حمید رضا بهرامی؛ رضا افتخاری گل؛ احسان موسی فرخانی

دوره 28، شماره 5 ، آذر و دی 1400، ، صفحه 751-764

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری‌های قلبی- عروقی، اصلی‌ترین عامل مرگ‌ومیر در سراسر جهان هستند. ارزیابی خطر 10 ساله این بیماری گامی مهم در راستای مدیریت بیماری در آینده می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه مدل‌های فرامینگهام و گلوبوریسک در ارزیابی خطر حوادث قلبی عروقی در 10 سال آینده است. مواد و روش‌ها: مطالعه توصیفی- مقطعی با استفاده از داده‌های ...  بیشتر

آمار و اپیدمیولوژی
بررسی علل و پیامدهای ترخیص با رضایت شخصی بیماران بستری در بیمارستان دکتر شیخ مشهد

یلدا روان شاد؛ محدثه گلسرخی؛ الهام بختیاری؛ عقیل الله کیخسروی؛ انوش اذرفر؛ ملیحه شجاع؛ محمد به آذین؛ سحر روان شاد؛ علیرضا قدسی

دوره 28، شماره 2 ، خرداد و تیر 1400، ، صفحه 183-188

چکیده
  زمینه و هدف  ترک بیمارستان با مسئولیت شخصی، فرایندی است که طی آن بیمار بدون تکمیل دوره درمان با وجود توصیه‌های پزشکی، با میل خود بیمارستان را ترک می‌کند و می‌تواند نشانگر نارضایتی بیماران و یک معضل قابل‌توجه مدیران نظام سلامت باشد. از این رو این مطالعه با هدف بررسی فراوانی علل و پیامدهای ترک بیمارستان با مسئولیت شخصی در بیماستان ...  بیشتر

آمار و اپیدمیولوژی
شیوع چاقی و برخی از عوامل زاد و ولد و فعالیت بدنی مرتبط با آن در زنان 50 – 30 سال شهر بجنورد

کلثومه چمنی؛ محمدرضا حامدی نیا؛ محمدرضا معین فرد؛ طیبه امیری پارسا

دوره 28، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1400، ، صفحه 13-21

چکیده
  زمینه و هدف  مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع چاقی و عوامل مرتبط با آن در زنان شهر بجنورد انجام شد. مواد و روشدر این مطالعه 380 نفر از زنان 50 - 30 ساله شهر بجنورد انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به دلایل زاد و ولد چاقی تحلیل شد و پرسشنامه فعالیت بدنی بک Beck Physical Activity Questionnaire )) برای تعیین ...  بیشتر

آمار و اپیدمیولوژی
کم‌خونی مادر در دوران بارداری و وزن هنگام تولد نوزاد: یک مطالعه مقطعی مبتنی بر جمعیت کم‌خونی مادر و پیامدهای نوزاد

منور افضل آقایی؛ احسان موسی فرخانی؛ بهناز بیگی؛ رضا افتخاری گل؛ وجیهه اسلامی؛ حمیدرضا بهرامی

دوره 28، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1400، ، صفحه 124-132

چکیده
  زمینه و هدف  کم‌خونی فقر آهن به علت شیوع بالا و تأثیرات نامطلوب به عنوان یکی از مشکلات اصلی بهداشت عمومی در بارداری مطرح شده است؛ لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین کم‌خونی فقر آهن مادر و تأثیر آن بر وزن هنگام تولد نوزاد در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397 انجام شد. مواد و روش‌ها در پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر، اطلاعات ...  بیشتر

آمار و اپیدمیولوژی
جایگاه روشهای مولکولار اپیدمیولوژی در عفونتهای روده ای از یک نگاه دیگر

مسعود حاجیا

دوره 26، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1398، ، صفحه 311-318

چکیده
  امروزه روشهای تایپینگ ملکولی نقش اساسی در بسیاری از معضلات حوزه پزشکی ایفا می نمایند. این تکنیکها که هر روزه با معرفی روشهای جدید سبب افزایش دقت نتایج حاصله خود شده اند. همچنین توانسته اند ما را به فهم بهتری در تحلیل وضع موجود قادر نموده، در معظلات سیستم بهداشتی راهنمایی نمایند تا با اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از وقوع همه گیری های بعدی ...  بیشتر

آمار و اپیدمیولوژی
بررسی پراکندگی فضایی پدیکلوز در شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 95

بهناز بیگی؛ حمیدرضا بهرامی؛ رضا افتخاری گل؛ نجمه مهاجری؛ بتسابه یوسفی؛ حسین بوسعید؛ احسان موسی فرخانی

دوره 26، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1398، ، صفحه 127-132

چکیده
  زمینه و هدف: با وجود ارتقای سطح بهداشت، آلودگی به شپش‌ها به عنوان یک عامل تهدیده کننده سلامت عمومی و معضلی بهداشتی مطرح است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی پراکندگی فضایی پدیکلوز در شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 95 انجام شد.مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی می‌باشد. اطلاعات 7453 فرد مبتلا ...  بیشتر

آمار و اپیدمیولوژی
اپیدمیولوژی و روند مرگ از بیماری سل در ایران

امین عطایی؛ الناز جعفروند

دوره 25، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1397، ، صفحه 773-780

چکیده
  چکیده:مقدمه: سالانه حدودا 5/1 میلیون مرگ به دلیل سل در جهان رخ می دهد و مرتبه دهم در بار جهانی بیماری ها را به خود اختصاص داده است و انتظار می رود تا سال2020 رتبه خود را حفظ کند. از سویی اطلاعات مربوط به مرگ و علل آن در جهت ارزیابی وضعیت سلامت منطقه و تحلیل برنامه های بهداشتی و انجام مداخلات، لازم و ضروری می باشد.مواد و روش ها: در مطالعه حاضر ...  بیشتر

آمار و اپیدمیولوژی
بررسی عوامل خطر پوکی استخوان : مطالعه مروری

مریم عسکری؛ محمد حسن لطفی؛ محمد باقر اولیا؛ حسین فلاح زاده؛ مسعود محمدی

دوره 25، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1397، ، صفحه 854-863

چکیده
  زمینه و اهداف: پوکی استخوان یک بیماری اسکلتی سیستمیک است، که هر ساله شکستگی های ناشی از آن هزینه اقتصادی و اجتماعی گزافی را بر سیستم درمانی کشور و مردم وارد می کند، لذا مطالعه حاضر با هدف مروری بر بررسی عوامل خطر پوکی استخوان انجام شده است.مواد و روش ها: مقاله حاضر از نوع مروری (Narrative review) بوده و در آن مقالات منتشر شده به زبان فارسی و انگلیسی ...  بیشتر

آمار و اپیدمیولوژی
شناسایی عوامل تعیین کننده ی وقوع پیش دیابت با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک در مشهد

الهام ناوی پور؛ حبیب اله اسماعیلی؛ مجید غیور مبرهن

دوره 25، شماره 5 ، آذر و دی 1397، ، صفحه 619-628

چکیده
  مقدمه: ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ دﯾﺎﺑﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻮارض ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی در ﺳﺎﯾﺮ اندام ﻫﺎی ﺑﺪن از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻠﺐ، ﮐﻠﯿﻪ و ﭼﺸﻢ ﻣﯽﮔﺮدد. هدف از این مطالعه بررسی ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺑﺘﻼ ﺑﻪ پیش دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از مدل رگرسیون لجستیک می‌باشد.روش ها: این مطالعه از نوع مقطعی- تحلیلی بوده و داده ها مربوط به آن از مطالعه ...  بیشتر

آمار و اپیدمیولوژی
شیوع بیماری کبد چرب غیر الکلی در کودکان و نوجوانان ایرانی : یک مرور نظامند

عمار صالحی سهل آبادی؛ محدثه خوشگفتار؛ احسان اسدی؛ حسین جدیدی

دوره 25، شماره 4 ، مهر و آبان 1397، ، صفحه 487-494

چکیده
  مقدمه: بیماری کبدی چربی غیر الکلی (NAFLD) شایع ترین بیماری مزمن کبدی است که با انباشت چربی در کبد ایجاد می شود. مطالعات متعددی در مورد شیوع کبد چرب در ایران با نتایج متفاوت گزارش شده است. هدف ما برآورد شیوع کلی کبد چرب در کودکان و نوجوانان ایرانی است. روش ها :ما پایگاه های ملی و بین المللی PubMed ,Science Direct ,Scopus ,Web of Science)) و (Magiran,Iran Medex , and Scientific Information ...  بیشتر

آمار و اپیدمیولوژی
بررسی شیوع شپش سر در مدارس ابتدایی شهرستان سبزوار( مطالعه توصیفی - مقطعی)

مهناز ترخاصی؛ سمیه طزری؛ سحر اقبالی؛ علی حسین زاده؛ صدیقه رستاقی؛ حسن ناعمی

دوره 25، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1397، ، صفحه 287-296

چکیده
  زمینه و هدف: آلودگی به شپش سر توزیع جهانی دارد و به عنوان یک مشکل مهم بهداشتی نه تنها در جوامع فقیر بلکه در کشورهای پیشرفته و صنعتی نیز مطرح می باشد و هدف از انجام این پژوهش تعیین شیوع شپش سر در مدارس ابتدایی شهرستان سبزوار در بود.مواد و روش ها : این مطالعه از نوع توصیفی و در قالب مطالعات مقطعی بود که در سال 95-94 انجام شد. جامعه ی هدف، کلیه ...  بیشتر

آمار و اپیدمیولوژی
بررسی عوامل موثر بر تصادفات منجر به مصدومیت درون شهری سبزوار در سالهای 90 - 89

حسن ناعمی؛ علیرضا قربانی؛ سید مجید غضنفری؛ مریم مسعودی فر؛ رضا کوشکباغی

دوره 25، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، ، صفحه 161-167

چکیده
  مقدمه: حوادث رانندگی سومین علت مرگ در جهان و دومین علت مرگ و میر در مناطق در حال توسعه می باشد. که در شهرستان بعد از بیماریهای قلبی وعروقی همانند الگوی کشوری در رتبه دوم مرگ و میر می باشد. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر در تصادفات درون شهری می باشد . مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع طولی می باشد . جامعه آماری کلیه مصدومین بستری شده ( ...  بیشتر

آمار و اپیدمیولوژی
بررسی و معرفی انواع مطالعات سنتزی/ ترکیبی/ مروری در تحقیقات پزشکی

سمیه نادی راوندی

دوره 24، شماره 4 ، مهر و آبان 1396، ، صفحه 257-263

چکیده
  اهداف: مطالعات سنتزپژوهی، راهی برای بازیابی، مرور، ترکیب، تحلیل و یکپارچه‌کردن نتایج مطالعات اصیل است. مطالعة حاضر به‌معرفی انواع روش‌های این نوع مطالعات می‌پردازد. سپس، وضعیت مقالات منتشرشده در PubMed بررسی شده است. مواد و روش‌ها: در بخش نخست، از روش کتابخانه‌ای استفاده شد. در بررسی وضعیت تولید مقالات، داده‌ها از PubMed استخراج و ...  بیشتر