میکروبیولوژی، ویروس، قارچ و انگل
بررسی الگوی مقاومت دارویی در باکتری‌های مولد عفونت‌های ادراری در بیماران مراجعه‌کننده به دو مرکز درمانی و تشخیص طبی شهر یزد، ایران

کیمیا صارمی؛ زهرا دهقانی؛ محمود وکیلی؛ مریم ساده

دوره 31، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1403، ، صفحه 34-47

https://doi.org/10.30468/jsums.2024.7716.3021

چکیده
  زمینه و هدف: عفونت­های مجاری ادراری (UTI[1]) از بیماری‌های عفونی شایع در سنین جوانی و میانسالی می‌باشد. تجویز آنتی‌بیوتیک‌های در طیف گسترده و افزایـش مقاومـت آنتـی‌بیوتیکی، تعیین الگوی مقاومـت باکتری‌ها را در پیشبرد درمـان ضـروری می‌سازد. هدف از این مطالعه، تعیین الگوی مقاومت دارویی در باکتری‌های مولد عفونت‌های ادراری در بیماران ...  بیشتر

بررسی عوامل خطر سکته‌ی قلبی زودرس در بیماران بستری‌شده بیمارستان شهید صدوقی شهریزد؛ یک مطالعه مورد-شاهدی

محمود وکیلی؛ مسلم طاهری سودجانی؛ ناصرحسین سرتیب زاده؛ سجاد رحیمی پردنجانی؛ نجیب اله بااراده؛ سمیرا ارجمندی زاده؛ لیلا اکرامی

دوره 22، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1394، ، صفحه 114-122

چکیده
  زمینه وهدف: بیماری‌های ایسکمیک قلب و عروق، مهم‌ترین دلیل مرگ ومیر وناتوانی در اکثر نقاط دنیا می‌باشد. سکته‌ی قلبی زودرس در سنین پایین روبه‌افزایش است. شناسایی و کنترل عوامل خطر آن می‌تواند گام مهمی در ارتقای سلامت جامعه باشد. دراین مطالعه، هدف بررسی عوامل تاثیر گذار بر این بیماری می‌باشد. موادّو روش‌ها: این مطالعه، یک مطالعه‌ی ...  بیشتر

بررسی شیوع دیابت بارداری و علت‌های مرتبط با آن درزنان باردارمراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهریزد درسال1391

محمود وکیلی؛ سجاد رحیمی پردنجانی؛ نرگس علیپور؛ مسلم طاهری؛ نجیب اله بااراده؛ علی اصغر هاشمی

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 1214-1224

چکیده
  مقدمه و هدف: دیابت بارداری، شایع­ترین اختلال متابولیک دوران بارداری است. این مطالعه با هدف تعیین شیوع دیابت بارداری و علت­های مرتبط با آن در زنان باردار شهر یزد انجام­شد. مواد و روش­ها: این مطالعه­ی توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی می­باشد که درطی آن از میان زنان بارداری که از فروردین تا مهرسال1391 به مراکز بهداشتی درمانی سطح شهر ...  بیشتر