بهداشت حرفه ای
ریسک فاکتورهای مؤثر بر شیوع بیماری کووید19 در بین کارکنان بهداشتی: یک مطالعه مروری

اکبر احمدی آسور؛ فاطمه فصیح رامندی

دوره 28، شماره 5 ، آذر و دی 1400، ، صفحه 634-649

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری نوظهور کووید-19 به‌عنوان یک بیماری مرتبط با شغل به‌ویژه برای کادر بهداشت بیان شده است. این مطالعه با هدف بررسی ریسک‌فاکتورهای مؤثر بر شیوع بیماری کووید-19 در کارکنان بهداشتی، انجام شد.   روش­کار: در این پژوهش مروری- روایتی مقالات نمایه شده از دسامبر 2019 تا ژانویه 2021 با کلیدواژه‌هایی چون Covid-19 وCoronavirus ، Healthcare ...  بیشتر