سالمندان
تأثیر ورزش‌های انفرادی و گروهی بر حافظه کاری و توجه سالمندان

نسترن عسگری؛ حسن خلجی؛ جلیل مرادی

دوره 31، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1403، ، صفحه 21-33

https://doi.org/10.30468/jsums.2024.7697.3007

چکیده
  زمینه و هدف: سالمندی، دوران بسیار حساسی از زندگی انسان است و توجه به نیازها و موضوعات این مرحله از زندگی، ضروری است. از این‌رو هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر ورزش­های انفرادی و گروهی بر حافظه کاری و توجه سالمندان است. مواد و روش­ها: روش پژوهش از نوع علی- مقایسه­ای و جامعه آماری، سالمندان شهر اراک بودند که از بین آن­ها 102 سالمند 60 ...  بیشتر

سالمندان
تبیین و تحلیل الگوهای گذران اوقات فراغت در سالمندان:تحلیل محتوای کیفی

سیده محبوبه حسینی زارع؛ ابوالقاسم پوررضا؛ پروانه اصفهانی؛ کیانوش عبدی

دوره 29، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1401، ، صفحه 88-100

چکیده
  هدف: از آنجایی که مشارکت در فعالیتهای فراغتی، سلامت جسمی و روانی سالمندان را بهبود می‌بخشد، در این مطالعه به تبیین و تحلیل الگوهای فراغتی سالمندان جهت آشکارسازی مشکلات، نیازها و موانع فراغتی برای سیاستگذاران پرداخته شده است. روش بررسی: مطالعه ی حاضر، مطالعه ی کیفی با استفاده از تحلیل محتوای قراردادی بوده که در آن بر اساس نمونه گیری ...  بیشتر

سالمندان
تاثیر مداخله آموزشی فشرده مبتنی بر مدل مراحل تغییر بر بهبود رفتارهای خود مراقبتی و کنترل قندخون در سالمندان مبتلا به دیابت نوع دو

آزاده حاجی پور؛ مریم جوادی؛ مهناز عباسی؛ عیسی محمدی زیدی

دوره 28، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1400، ، صفحه 923-935

چکیده
  مقدمه و هدف: این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش بر کنترل قندخون در سالمندان مبتلا به دیابت نوع دو اجرا گردید.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه مداخله ای شاهددار تصادفی شده با روش نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی بر روی 110 سالمند مبتلا به دیابت نوع دو در شهرستان ملارد انجام گردید (55 نفر در گروه مداخله و 55 نفر در گروه کنترل). ...  بیشتر

سالمندان
مقایسه احساس رضایتمندی از زندگی، تحمل پریشانی و سبک‌های مقابله با استرس در مردان سالمند با ازدواج مجدد و مردان سالمند مجرد

ماندانا نیکنام؛ مریم تیموری

دوره 28، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1400، ، صفحه 23-29

چکیده
  زمینه و هدف  ازدواج سالمندان، یکی از تمهیدات مناسب برای بهبود شاخص‌های کیفیت زندگی در سالمندان است که باعث می‌شود سالمندان تنها نباشند و با داشتن هم‌کلام روحیه خود را حفظ کنند.هدف پژوهش حاضر، مقایسه رضایتمندی از زندگی، تحمل پریشانی و سبک‌های مقابله با استرس در مردان سالمند با ازدواج مجدد و مردان سالمند مجرد بود. مواد و روش‌ها ...  بیشتر

سالمندان
مقایسه شاخصهای گردی بدن و شکل بدن و ارتباط آنها با سطوح فعالیت بدنی و دیگر شاخص های آنتروپومتری در زنان مینسال و سالمند مبتلا به بیماری قلبی عروقی و سالم

محبوبه زیاری؛ امین فرزانه حصاری

دوره 27، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1399، ، صفحه 778-786

چکیده
  زمینه و هدف: شاخصهای آنتروپومتریکی شاخص توده بدنی و دور کمر اغلب برای پیش‌بینی ریسک فاکتورهای قلبی عروقی استفاده می‌شود. شاخصهای گردی بدن و شکل بدن به تازگی معرفی شده‌اند. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه شاخص شکل بدنی و شاخص گردی بدن بین افراد سالم و بیمار قلبی-عروقی و ارتباط آنها با میزان فعالیت بدنی و شاخصهای آنتروپومتری زنان میانسال ...  بیشتر

سالمندان
بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و سالمندی موفق در جامعه سالمندان

محبوبه علی پور؛ رها صالح آبادی؛ رحیم اکرمی؛ جواد گنجلو

دوره 27، شماره 4 ، مهر و آبان 1399، ، صفحه 542-547

چکیده
  زمینه و هدف  با توجه به افزایش جمعیت سالمندان در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران و نقش سرمایه اجتماعی و سالمندی موفق در زندگی سالمندان، این پژوهش با هدف ارتباط سرمایه اجتماعی و سالمندی موفق در جامعه سالمندان انجام شد. مواد و روش‌ها مطالعه حاضر، توصیفی- تحلیلی به صورت مقطعی بود که برای این منظور، تعداد 402 سالمند، به صورت تصادفی ...  بیشتر

سالمندان
اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به سندرم آشیانه خالی

زهرا عسکری؛ محمد طحان؛ الهه آهنگری

دوره 26، شماره 5 ، آذر و دی 1398، ، صفحه 587-591

چکیده
  پیش زمینه و هدف: سندرم آشیانه‌ی خالی نوعی پژمردگی روحی است که به دنبال خالی شدن منزل از فرزندان و عدم حضور آنها در کنار والدین، در پدر و مادر احساس می‌شود و از انجایی که وقوع این سندرم در دوران میانسالی و سنین بالاتر ممکن است به لحاظ اجتماعی در این گروه سنی، تاثیر ویژه‌ای بر سلامت کلی جامعه داشته باشد لذا پژوهش حاضر با هدف، تعیین اثربخشی ...  بیشتر

سالمندان
ارزیابی ریسک ابتلا به عوارض اسکلتی-عضلانی در بین پرسنل مراقبت در خانه های سالمندان شهر سبزوار در سال ۱۳۹۵

مینا مدد زاده؛ اکبر احمدی آسور؛ مجید فلاحی؛ زهرا شریفی

دوره 25، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1397، ، صفحه 741-748

چکیده
  زمینه و هدف: ‌روند رو به رشد تعدا د سالمندان در دنیا ، مراقبت از آنها را به شغلی خاص تبدیل کرده است . مراقبین این افراد بیش از سایر مشاغل درگیر مشکلاتی مانند اختلالات اسکلتی- عضلانی هستند. این مطالعه با هدف تعیین ریسک ابتلا به فراوانی عوارض اسکلتی-عضلانی و عوامل مرتبط با آن در بین مراقبین خانه های سالمندان شهر سبزوار در سال ۱۳۹۵ انجام ...  بیشتر

سالمندان
ترسیم ساختار حوزه‌های علمی مطالعات دمانس با استفاده از روش تحلیل هم‌رخدادی واژگان

منصوره فیض آبادی؛ اسماعیل وزیری

دوره 25، شماره 2 ، خرداد و تیر 1397، ، صفحه 195-203

چکیده
  زمینه و هدف: امروزه دمانس به عنوان یک اپیدمی جهانی مطرح است که باعث ناتوانی افراد بویژه سالمندان می‌شود. با افزایش جمعیت سالمندان دنیا و به تبع آن افزایش مبتلایان به دمانس، میزان تحقیقات در این زمینه افزایش یافته است. به کمک مطالعات علم‌سنجی می‌توان وضعیت تولیدات علمی و روندهای موضوعی این حوزه را رصد نمود. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر ...  بیشتر

سالمندان
بررسی تاثیر برنامه خود مدیریتی مبتنی بر مدل پنج آ بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به سندرم حاد کرونری شهر بجنورد سال 1395

زهرا جوانوش؛ مریم مژدکانلو؛ صدیقه رستاقی؛ مصطفی راد

دوره 25، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، ، صفحه 75-82

چکیده
  زمینه: بهبود کیفیت زندگی در بیماران قلبی مهمترین هدف در برنامه های ارتقا سطح سلامت می باشد. آموزش برنامه خود مدیریتی، از مهم ترین روش های بهبود و ارتقای سطح سلامت می باشد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر مدل خودمدیریتی5 آ بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به سندرم حاد کرونری می باشد.روش پژوهش: این مطالعه کارآزمایی بالینی دوگروهه می باشد که 54 ...  بیشتر