دندانپزشکی
آگاهی و نگرش دانشجویان پزشکی، مامایی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران در زمینه سلامت دهان دوران بارداری

زهرا باغانی؛ سمیرا بصیرشبستری؛ ایمان شیرین بک؛ مهدی دولتی

دوره 29، شماره 2 ، خرداد و تیر 1401، ، صفحه 218-230

چکیده
  زمینه و هدف: سلامت دهانی تاثیر بسزایی بر روی ایجاد عوارض دوران بارداری دارد و ارتقا آگاهی تامین کنندگان سلامت،میتواند منجر به تقویت درمان های پیشگیرانه و کاهش بار مالی برای جامعه گردد. لذا هدف از انجام این مطالعه ارزیابی آگاهی و نگرش دانشجویان پزشکی، مامائی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران در زمینه سلامت دهان دوران بارداری می باشد. ...  بیشتر

دندانپزشکی
ارزیابی ومقایسه دو روش جراحی جنیوپلاستی و آگمنتاسیون با مواد آلوپلاستیک

ایمان شیرین بک؛ حمید محمود هاشمی؛ سمیرا بصیرشبستری

دوره 25، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1397، ، صفحه 371-377

چکیده
  زمینه و هدف: شکل و موقعیت چانه در زیبائی صورت موثر است. جنیوپلاستی و آگمنتاسیون با مواد آلوپلاستیک که از تکنیکهای جراحی اصلاح چانه هستند مزایا و معایبی دارند. اینکه کدام روش برتری دارد بحث برانگیز میباشد. با توجه به فقدان مطالعه دراین زمینه در کشورمان و به منظور تعیین اندیکاسیون درمانی برای بیماران با چانه عقب زده این مطالعه را انجام ...  بیشتر