ایمنی شناسی و بیوشیمی
بررسی سطح سرمی دی- دایمر، فیبرینوژن و اینترلوکین۶ به‌عنوان پارامترهای شاخص برای شروع به‌موقع درمان بیماران کووید 19-

مهسا سعیدپور؛ محمد فضیلتی؛ ذوالفقار لطفی

دوره 31، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1403، ، صفحه 48-59

چکیده
  زمینه و هدف: پاندمــی کوویــد-۱9 کــه توســط کرونــاویــروس ایجاد شده به یکی از بزرگ‎ترین مشکلات بهداشــتی قرن حاضر تبدیل شــده اســت. نقش داده‌های آزمایشگاهی در تشخیص اشکال شدید کووید-19 به‌طور قطع ثابت نشده است. این پژوهش با هدف یافتن راه‌های پیشگیری سریع بیماری کووید-19 انجام شد.مواد و روش­ها: : این مطالعه بر روی 43 نفر از بیماران ...  بیشتر

پرستاری
تجارب مربیان بالینی و دانشجویان پرستاری و مامایی درخصوص مدیریت بحران داخل بیمارستانی در پاندمی کووید19: تحلیل محتوای کیفی

زیبا رئیسی دهکردی؛ حدیث سوری نژاد؛ الهام ادیب مقدم؛ معصومه رحیمی؛ شهریار صالحی تالی

دوره 30، شماره 5 ، آذر و دی 1402، ، صفحه 561-572

چکیده
   زمینه و هدف: آمادگی پیش از وقوع بحران، امری ضروری است. تجارب مربیان بالینی و دانشجویان پرستاری و مامایی درگیر در پاندمی به روشن­تر شدن و آمادگی بهتر مواجهه در بحران­های پیش رو کمک می‌کنند. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، تبیین تجارب مربیان بالینی و دانشجویان پرستاری و مامایی درخصوص مدیریت بحران داخل بیمارستانی در پاندمی کووید19می‌باشد.مواد ...  بیشتر

زنان و زایمان
مقایسه پیامدهای مادری و جنینی در مادران باردار مبتلا به کووید-19 بر اساس سطوح D_dimer

فریناز حقایق خراسانی؛ مریم زنگنه؛ فیروزه ویسی؛ مریم همتی

دوره 30، شماره 5 ، آذر و دی 1402، ، صفحه 609-618

چکیده
  زمینه و هدف: در طول همه‌گیری بیماری کووید-19 مادران باردار و جنین‌های آنها جزو جمعیت پرخطر به‌شمار می‌روند. هدف از مطالعه حاضر بررسی پیامدهای مادری و جنینی سطوح D_dimer در مادران باردار مبتلا به کووید-19 می­باشد.مواد و روش­ها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی، 106 نفر بررسی شدند. نمونه­های خون از بیماران تأییدشده آزمایشگاهی مبتلا به کووید-19 ...  بیشتر

میکروبیولوژی، ویروس، قارچ و انگل
مقایسه مروری به بررسی ایمونولوژیکی SARS-Cov-2

مهدیه عمادی؛ جاوید تقی نژاد؛ آیدا غفارزاده

دوره 27، شماره 5 ، آذر و دی 1399، ، صفحه 614-619

چکیده
  زمینه و هدف  بیماری کووید-19 یک بیماری عفونی به‌شدت مسری می‌باشد که توسط یک کروناویروس جدید ایجاد می‌شود که می‌تواند از انسان به انسان از طریق تماس نزدیک منتقل شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی اطلاعات جدید در زمینه ایمونولوژی کووید-19 می‌باشد. مواد و روش‌ها در مطالعه مروری حاضر، از موتورهای جستجوی Google و Google Scholar و مقالات نمایه شده ...  بیشتر