کودکان و نوزادان
مقایسه پاسخ نوزادان ترم و پرترم ایکتریک تحت درمان با فتوتراپی به تجویز پدیلاکت

مرجانه زرکش؛ سیده آزاده حسینی نوری؛ یلدا نویدی مقدم؛ منیژه تبریزی؛ احسان کاظم نژاد لیلی

دوره 29، شماره 5 ، آذر و دی 1401، ، صفحه 591-601

چکیده
  زمینه و هدف: هیپربیلی روبینمی مشکل شایع نوزادان طی هفته اول زندگی است. یکی از مکانیسم‌های اصلی در ایجاد و تشدید ایکتر، افزایش سیکل انتروهپاتیک توسط آنزیم بتاگلوکورونیداز روده‌ای است. با توجه به فقدان نسبی فلور باکتریایی در روده طی هفته اول زندگی، آمادگی میکروبیولوژیکی می‌تواند گردش انتروهپاتیک را به‌وسیله مهار فعالیت آنزیم بتاگلوکورونیداز ...  بیشتر

کودکان و نوزادان
گزارش یک مورد میکروفتالمی یک طرفه

نسرین هاشمیان نژاد؛ مژده ناوی نژاد

دوره 28، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1400، ، صفحه 950-958

چکیده
  سابقه و هدف: و میکروفتالمی به وجود یک چشم کوچک در داخل orbit تعریف میشود که 30 مورد در هر صد هزار تولد زنده دیده میشود. که 11٪ ازآنها نابینایی گزارش شده است. میکروفتالمی در بیش از 50درصد موارد با آنومالی‌های سیستمی همراه است و علل متعدد و پیچیده ی محیطی و کروموزومی دارد. و در آن تکثیر، حذف و جابجایی کروموزومی نقش موثری دارد. این مطالعه به معرفی ...  بیشتر

کودکان و نوزادان
نقش ویسفاتین در باروری و تولید مثل

اشرف صابر مشهدطرقی؛ نجمه تهرانیان؛ شیوا پورعلی رودبنه؛ متین السادات اسمعیل زاده

دوره 25، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1397، ، صفحه 829-844

چکیده
  مقدمه: بافت چربی با سنتز و آزاد‌‌سازی موادی به نام آدیپوکین‌ها با دیگر ارگان‌های مرکزی و محیط ارتباط برقرار می-کند. ویسفاتین (PBEF /Nampt) یک آدیپوسیتوکین و پروتئین پلیوتروپی است که عملکرد آن نه تنها به عنوان یک آنزیم، بلکه به عنوان یک آدیپوسیتوکین، فاکتور رشد و سایتوکین است. در طول سال‌های گذشته، نقش‌های جدیدی برای ویسفاتین در زمینه ...  بیشتر